Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan kumppaniverkoston avulla

Kirkkonummella sijaitsevan Suomen Sokerin tehtaan korjaamohallin valaistus päivitettiin led-teknologiaan keväällä 2020. Valoteholtaan heikkojen loisteputkien tilalle valittiin Enston HB360 Hi-Bay syväsäteilijät. Onnistuneesta projektista Suomen Sokeri sai merkittäviä kustannussäästöjä ja tasaista kirkasta valoa työpisteille.

Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevan Suomen Sokerin tehdasalueella toimii sokeripuhdistamo, suurasiakas- ja kuluttajatuotteiden pakkaamo sekä välivarasto.

Suomen sokeri HB360
Kuva 1: Korjaamohallissa on suuria työkoneita, jotka asettivat asennustyölle haasteita. Kuva ennen saneerausta.

Tehtaalla työskentelee noin 130 henkilöä, mukaan lukien konttorihenkilöstö. Valaistussaneerauksen kohteena oli korjaamohalli, joka on pinta-alaltaan noin 500m2.

Saneerauksen alkusysäys SLO:n valaistuspäivästä

Jani Timonen aloitti Suomen Sokerilla vuonna 2013 ja on tällä hetkellä sähkötyön johtaja. Työssään Jani tekee luonnollisestikin hankintoja SLO:lta ja käyttää samalla kattavaa palvelutarjontaa, mutta myös hyödyntää SLO:n jakamaa tietoa, kuten koulutuksia. Näitä monipuolisia tuotekoulutuksia ja muita tapahtumia SLO järjestää yhteistyössä toimittajiensa kanssa.

Yksi ajatuksia herättänyt tilaisuus oli kevättalvella 2020 SLO:n järjestämä teollisuusvalaistuspäivä. Tässä koulutuksessa äänessä oli myös Ensto Building Systemsin aluemyyntipäällikkö Tommi Englund, jonka vaikuttava esitys johti lopulta yhteydenottoon ja Suomen Sokerin korjaamohallin valaistuksen uusimiseen.

- SLO:n avulla pystyn verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa.
Jani Timonen, sähkötöiden johtaja, Suomen Sokeri Oy.

Janilla on selvä näkemys siitä, mitkä tekijät johtivat projektin aloitukseen. -SLO on selkeästi sähkötarvikkeisiin keskittynyt tukkuliike, jolloin aiheeseen liittyvä asiantuntemuskin on vahvaa. Kun vielä palvelualttius ja kumppaniverkostotkin ovat kunnossa, niin saimme valaisinsaneerauksen ripeästi liikkeelle, painottaa Jani.

Valaistus 80-luvulta nykypäivään

Ja tarvetta valaistuksen päivitykselle olikin. Korjaamohallissa käytössä olevat valaisimet olivat vanhentunutta tekniikkaa ja varaosien saatavuuskin alkoi olla hankalaa – Koska valaistus oli 80-luvulta, ei ollut enää järkeä korjata hajoilevia valaisimia, muistelee Jani.

Kohteena korjaamo on haastava paikka, koska hallissa on isoja koneita ja valaisimien asennuskorkeus on 7,5 metriä. Näin ollen projektin toteutus piti suunnitella niin, että työtä pystyi tekemään nostimilla samaan aikaan kun korjaamo oli normaalikäytössä.

Monta päätä on aina parempi kuin yksi

Suunnitteluvaiheessa Jani otti yhteyttä SLO:n luottomyyjäänsä, myyntipäällikkö Teijo Pasaseen, jonka kanssa sovittiin palaveri ja kohdekatselmus.

Ideoiden ja ajatusten vaihto on tärkeää minkä tahansa projektin suunnitteluvaiheessa, niinpä katselmukseen pyydettiin mukaan myös Tommi Englund Enstolta.  Kun työn tekninen laatu on varmistettu jo suunnitteluvaiheessa, myös projektin tuloksia on helpompi esitellä eteenpäin.

SLO:n laajasta kumppaniverkosta oli projektin läpiviennissä ehdottomasti apua.
Jani Timonen, sähkötöiden johtaja, Suomen Sokeri Oy.

Teijon vinkit teollisuuslaitosten valaistussaneerauksia suunnitteleville sähkömestareille

 • Yksin ei kannata jäädä. Ota yhteyttä omaan SLO:n yhteyshenkilöösi.
 • SLO:n asiantuntevien toimittajien avulla löydämme oikean ratkaisun.
 • Kartoitetaan lähtötilanne ja mietitään tavoitteet, joihin laaditaan yhdessä oikea ratkaisu.
 • Varmista aina tuotteen takuut ennen päätöksentekoa!
 • Älä unohda valaistuksenohjausta, jolla varmistat energiansäästön.
 • Saat tarvittavan dokumentoinnin, joilla voit mm. hyväksyttää suunnitelman budjetista vastaaville. Loppudokumentointi auttaa jatkossa huoltotoimenpiteissä ja tulevaisuuden saneerauksissa.
 • Muista toteutuneen valaistusprojektin jälkiseuranta valaistusmittauksineen!

SLO:lta teollisuuskohteiden valaistusprojektit yhteistyössä toimittajien kanssa

SLO tarjoaa teollisuuteen kattavia asiantuntijapalveluita projektien läpivientiin. Toteutettujen projektien päätteeksi asiakkaat saavat kaikki tarvittavat loppuasiakirjat ja dokumentit, missä vaiheessa SLO varmistaa aina, että toteutus vastaa asiakkaan odotuksia.

SLO palveli Suomen Sokeria alkukartoituksesta loppukatselmukseen

Yhteistyössä toimittajien kanssa toteutetut projektit etenevät neliportaisesti.

↳ Vaihe 1: Alkukartoituksessa selvitetään lähtö- ja tavoitetasot

Projektin alussa työryhmä käy tutustumassa kohteen nykyiseen valaistusratkaisuun ja saneeraukselle asetettuihin tavoitteisiin. Suomen Sokeri halusi omaan kohteeseen energiaa säästävän ohjauksen, joka huomioi ulkoa tulevan valon määrän muutokset sekä tilan käyttöasteen.

– Ilman mittariakin näki, että valaistus on huono, kuvailee Jani lähtötilannetta. Kartoituksessa huomioitiin erityisesti ison tilan yksittäiset valaistusvaatimukset. Kuten esimerkiksi sen, että työpisteille tarvittiin enemmän valoa kuin muualle.

- Paikan päällä totesimme, että korkeaan korjaamohalliin soveltuu erinomaisesti Enston 200W HB360 Hi-Bay LED-syväsäteilijät, kertaa Tommi kokemuksiaan katselmuksesta.

Led-tekniikalla sähkölasku pienenee samalla kun valoteho paranee.

Janin vinkit sähkötöiden johtajille

 • Lähtötiedot ovat kaiken A ja O. Tiedossa pitää olla tilan korkeus, mitä tehdään ja mikä on haluttu valaistustaso työkorkeudella.
 • Valaistusstandardista löytyy apuja esimerkiksi eri tilojen valomääräsuosituksiin.
 • Pohjapiirustus kannattaa toimittaa sähköisessä Cad-tiedostona niin valaistuksen saa suunniteltua Dialuxilla nopeasti.

↳ Vaihe 2: Muutosesitys ja valaistuslaskelma

Tapaamisen ja mittausten perusteella Ensto teki muutosesityksen ja valaistuslaskelman, jotka esiteltiin asiakkaalle.  – Valintaan vaikutti vahvasti tuotteen kotimaisuus ja valaisimien viiden vuoden STUL-takuu. Eli jos laite vikaantuu ensimmäisten 2-3 vuoden aikana, Ensto toimittaa uuden valaisimen asennettuna. Enston HB360 Hi-Bay -syväsäteilijässä on myös DALI-liitäntälaite vakiona, mikä on ehdottoman hyvä. Näin säästyimme lisäkustannuksilta, kun erillistä liitäntälaitetta ei tarvinnut hankkia, summaa Jani päätökseen vaikuttaneita tekijöitä.

Ledeiksi päivitetyn teollisuusvalaistuksen takaisinmaksuajaksi voi laskea keskimäärin 2-3 vuotta.
Tommi Englund, Ensto Building Systems. 

Investoinnin takaisinmaksuaika noin kolme vuotta sähkölaskujen muodossa

Vanhojen loiste- ja monimetallivalaisimien tilalle laitettiin syväsäteilijöitä. Vaikka uusia valaisimia oli alle puolet lähtötilanteesta, saatiin lopputuloksena kuitenkin parempi valoteho.

- Aikaisemmin ottoteho verkosta oli 7,8 kW ja nyt se saatiin pudotettua 2,7 kW kun valaisimien valoteho on säädetty vain 75%:n maksimista. Huomattava tiputus, toteaa Jani tyytyväisenä. - Tätä samaa konseptia voidaan käyttää nyt myös tehtaan muihin tuotantotiloihin, linjaa Teijo.

Korjaamo ennen saneerausta

Päivitettynä hallivalaistus kirkastui huomattavasti

Valaistustasoa ohjataan kellonaikojen ja luonnonvalon määrän mukaan

Valaisimien ohjaukseen valittiin kotimaisen markkinajohtajan, Helvarin DALI -ohjaus ja -liiketunnistimet.

Korjaamohallin valaistusta ohjataan ulkoa tulevan luonnonvalon määrän ja kellonaikojen mukaan. Kello 6-18 alueelle on ajastettu työvalaistus ja tämän ulkopuolella on käytössä vain kulkuvalaistus.

Vanha ohjaus oli toteutettu perinteisillä kytkimillä, jolloin valaistus saattoi olla pahimmillaan 24/7 päällä nykyisen 12/5 sijaan. Huoltotoimenpiteitä varten alueen valaistusohjelmoinnit voidaan ohittaa ja näin valaisimista saadaan tarvittaessa täydet 100% valotehot.

- Energiankulutuksen optimointi on osa yritysten vastuullista toimintaa. Modernin led-teknologian avulla Suomen Sokeri on saavuttanut huomattavia energiasäästöjä ja on tehostanut samalla sähkönkäyttöään, kertoo Jani.

↳ Vaihe 3: Tilauksessa kannattaa hyödyntää valmista asiantuntijaverkostoa

SLO:n myyntipäällikkö Teijo Pasanen muistuttaa, että asiantuntevan kumppanin kanssa voidaan suunnitella ja toteuttaa erikokoisia valaistusprojekteja laadukkaasti ja luotettavasti.

SLO:n osaavat asiantuntijat pystyvät valitsemaan yhteistyössä toimittajien kanssa laajasta valikoimasta kaikkiin projekteihin juuri oikeat vaihtoehdot. - Asiakkaan ei tarvitse yksin miettiä, miten projekti kannattaisi toteuttaa. SLO:lla on hyvät toimittajakontaktit, joita kannattaa kauttamme hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa, muistuttaa Teijo.

 

- Toimittajakontaktit ja ammattitaito ovat asiakkaan käytössä SLO:n kautta. Hyödyntäkää tätä resurssia.
Teijo Pasanen, myyntipäällikkö, SLO Oy.

Kun tilaukset toimitetaan suoraan kohteeseen, kuten Suomen Sokerin projektissakin, voi tilaaja itse varmistua etukäteen, että tuote on teknisiltä ominaisuuksiltaan kuten pyydetty. Tämä tuo projektille hyvää lisäarvoa. Tilaajalla on myös paremmat mahdollisuudet reagoida tarvittaviin muutoksiin, kun toimituksen ja asennuksen välillä on aikaa. - Laajasta palveluvalikoimasta löytyy sopiva toimitusmuoto kaikenkokoisille projekteille, vinkkaa Teijo.

 

↳ Vaihe 4: Jälkiseurannalla varmistettiin onnistunut toteutus

Kun korjaamohallin valaistusprojektiin lähdettiin, tavoitteena oli täyttää verstastyöskentelyn standardi ja valaistukselle asetettiin 500 luxin vaatimus. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että vanhasta valaistuksesta irtosi 250 luxia. Monimetallivalaisimien kohdalla valoa oli 400 luxia.

Valaistuksen uusimiseen kului aloitusvaiheesta toteutukseen aikaa kaksi kuukautta ja päivitetty valaistus on lunastanut odotukset: 75% valotehollakin uusintamittauksessa saatiin lattiatasolla 640 luxia, parhaimmilla jopa 750 luxia. Kun haettu arvo oli 500 luxia niin voidaan sanoa, että valaisimet antavat enemmän kuin luvattiin. -Koska valaisimia voidaan käyttää pienemmillä tehoilla, pitenee niiden käyttöikä luvatusta 100 000 tunnista 125 000 tuntiin, muistuttaa Jani tyytyväisenä.

Laskennallisesti valaisimet pitää vaihtaa seuraavan kerran 40 vuoden kuluttua.

- Yhteistyö tässä projektissa on mennyt puolin ja toisin hyvin, kiteyttää Jani tuntemuksiaan korjaamohallin valaisinsaneerauksesta. Myös Tommi painottaa toimivan yhteistyön tärkeyttä ja kehuu samalla luottokontaktiaan Teijoa SLO:lla.

Mikä yritys:

Suomen Sokerin tuotteita myydään Dansukker-tuotemerkillä, jolla on vahva asema lähes 30 miljoonaa kuluttajaa käsittävällä markkina-alueella Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomessa tuotemerkki otettiin käyttöön vuonna 2001. Taustalla oli kaksi vuotta aiemmin tapahtunut pohjoismaisten sokeriyhtiöiden yhdistyminen (Nordic Sugar).

Suomen Sokerin tuttuja suosikkituotteita, kuten esimerkiksi Sirkku, Pulmu, Taloussokeri, Siro, Hillosokeri ja Tumma siirappi, valmistetaan Kirkkonummella.

 

Ensto Building Systems tarjoaa korkealaatuisia ja räätälöitäviä sähköistys-, valaistus- ja sähköauton lataustuotteita sekä -ratkaisuja rakennuksiin, teollisuuteen, liikenteeseen ja laivateollisuuteen.

Ensto suunnittelee ja tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköistysratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin ja rakennuksiin.

Vuonna 1958 perustettu kansainvälinen teknologia- ja perheyritys työllistää 1 350 ammattilaista Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Vuonna 2020 Enston liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa. Enston motto on: Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.

energiatehokkuutta Enston HB360 Hi-Bay -syväsäteilijöillä

Ensto Hi-Bay -valaisin

 • Lue lisää HB360 syväsäteilijästä »
 • Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
 • Linssi polykarbonaattia.
 • Kaksi optiikkaa:
  • Laajasäteilevä optiikka (WB)
  • Keskisäteilevä optiikka (MB)
 • Tehot: 103W, 140W ja 198W
 • DALI-versiot
 • 4000 K, tehokerroin 0,95, Ra>80
 • Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - + 55 °C
 • Valaisimen elinikä:
  • 100 000h L70B50 Ta =25°C
  • 50 000h L70B50 Ta =35°C
 • Toimitukseen sisältyy pujotuslenkki vaijerille tai ketjulle sekä katto- tai seinäasennukseen suunniteltu sanka, joka mahdollistaa valaisimen kulman säädön. Astekulmasäätö on 15° asteen välein.

 

✨ Katso HB360 SLO:n verkkokaupassa »

✨Siirry HB360  tuotekortille »

✨ Ensto teollisuusvalaisinmallisto »

J.Timonen / Suomen sokeri

Jani Timonen
sähkökäytön johtaja
Suomen Sokeri Oy

T. Englund / Ensto

Tommi Englund
aluemyyntipäällikkö
Ensto Building Systems Finland Oy

T.Pasanen / SLO

Teijo Pasanen
myyntipäällikkö
SLO Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuva:
Suomen Sokeri ja Ensto

Sylvanian älykäs valonohjausjärjestelmä

Sylvanian tuotevalikoimassa on valittavissa useita toimistovalaisimia ActiveAhead-valonohjausjärjestelmällä ja uusia malleja tulee jatkuvasti lisää.

Entes DTR-20 2-piirinen astronominen kytkinkello

Suomenkielinen astronominen kytkinkello esimerkiksi valaistuksen ohjaukseen.

Fluke PTi120

Ammattitasoista lämpökameran tehoa taskukoossa Lujatekoinen kannettava lämpökamera teollisuustarkastuksiin.