Ilmaston lämpeneminen ja muut ympäristöhaasteet ovat todellisia uhkia, joihin pitää reagoida. Meidän kaikkien tuleekin arvioida omaa energiankäyttöämme ja hyödyntää enemmän ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja toiminnassamme. Suuri vastuu on yrityksillä, siksi myös Sonepar on liittynyt ilmastoaloitteeseen ja sitoutunut sitä kautta Pariisin ilmastosopimukseen.

Mikä SBTi?

Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite. Siihen mukaan lähteneet yritykset ovat julkisesti lupautuneet asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvan tavoitteen, joka on linjassa SBTi:n kriteerien kanssa ja tekevät riittäviä toimenpiteitä vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään. Tämä maailmanlaajuinen, tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite yhdistää eri yritysten ponnistelut suoraan Pariisin sopimukseen. Lue lisää: https://sciencebasedtargets.org/

Ympäristöhaaste vastaanotettu: Sonepar on nyt mukana 1,5 asteen tavoitteessa

Emokonserni Sonepar on nyt sitoutunut yhteiseen ilmastotavoitteeseen maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi alle 1,5 °C:ssa. Nämä vastuulliset tavoitteet velvoittavat kaikkia Sonepar-yrityksiä muokkaamaan aktiivisesti toimintaansa vihreämpään suuntaan.

Kuva 1: Se on virallista: Olemme osa SBTi:tä

 

Sonepar on aloittanut valmistautumisen jo vuonna 2019, jolloin se perusti kestävän kehityksen johtoryhmän. Sen tärkein tehtävä on jalkauttaa tarvittavat vastuullisuuden toimenpiteet kaikkiin maihin, joissa yrityksellä on toimintaa. Ilmastoaloitteeseen liittyminen on vastuullisuustyöryhmän aikaan saamaa.

Kotimaassa ympäristötalkoot on aloitettu hyvissä ajoin

Suomessa Sonepar on jo usean vuoden ajan tehnyt paljon vastuullista kehitystyötä. Esimerkiksi keväällä 2018 käyttöönotettu uusi logistiikkakeskuksen automaatiojärjestelmä säästää sähköä, lisäksi pakkausmateriaaleja optimoidaan ja koko trukkikalusto on juuri päivitetty ympäristöystävällisemmäksi ». Näillä tehdyillä toimenpiteillä ja tulevilla hankkeilla pystymme tehokkaasti laskemaan omaa hiilikuormaamme.

 

Mitä olemme jo tehneet?

Mitä teemme seuraavaksi?

  • Oma aurinkovoimala: Asennamme logistiikkakeskuksen katolle 1650 kpl aurinkopaneeleita, joilla katamme vuositasolla 20 % logistiikkakeskuksen sähkönkulutuksesta.
  • Lisää sähköautoja: Kasvatamme omistamiemme sähkö- ja hybridikäyttöisten kulkuneuvojen osuutta 67 prosentista 90 prosenttiin
  • Enemmän LED-teknologiaa: Kasvatamme myyntikonttoreiden LED-valaistuksen osuutta 45 prosentista 80 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.
  • Kuljetusten optimointia: Täyttöastetta ja kuljetusratkaisuja kehitetään yhteistyössä kumppaniverkoston kassa.
  • Etätyöllä hiilidioksidipäästöjä alas: Korvaamme työmatkoja etätyöllä ja Teams-yhteyksillä, jolloin pystymme vaikuttamaan työmatkustuksesta syntyviin hiilidioksidimääriin.
  • Kehitteillä energiankulutuksen hallinta ja optimointijärjestelmä: Tavoitteena kokonaissähkönkulutuksen pienentäminen logistiikkakeskuksessa ja pääkonttorissa

 

 

 

Isoilla toimijoilla on vastuu näyttää esimerkkiä

Soneparin kaltaiset suuret yritykset näyttävät toimillaan esimerkkiä ja voivat vauhdittaa muutosta. Siksi suurena kansainvälisenä sähköalan toimijana suhtaudumme vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin vakavasti.

Onnistunut vastuullisuus on sekoitus oikeaa yrityskulttuuria ja henkilötason sitoutumista. Jokaisella 45 000 soneparilaisella 40 maassa on oma tärkeä roolinsa tässä tehtävässä, koska isolla porukalla pienienkin tekojen vaikutus on lopulta suuri.

 

Soneparin kolme ilmastollista pääteemaa:

  1. Jätteiden hiilijalanjälkeä pitää pienentää merkittävästi.
  2. Soneparilaisia ja asiakkaita koulutetaan vastuullisuuteen Energy Transition Akatemian avulla.
  3. Asiakkaille luodaan ja tarjotaan vihreämpiä ratkaisuja ja palveluita.
Kuva 2: Soneparin ympäristöaloitteita Euroopassa

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / Sonepar Suomi Oy
Pääkuva: AdobeStock

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus vientikaupassa

Suomalaisella teknologiateollisuudella on merkittävä rooli kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupassa. Useat yritykset tähtäävätkin kokonaan uusille, kansainvälisille markkinoille hakemaan myyntiin nostetta. Hallittu riskinottokyky, strategiset päätökset ja pitkän aikavälin suunnitelmat antavat yrityksille hyvät mahdollisuudet ulkomaan markkinoilla, kunhan tekninen perusta on kunnossa.

Yhteisöllisyys on turvaa

Työpaikallani SLO:lla minun yhteisöön kuuluu monia eri alojen ammattilaisia. Jos mukaan lasketaan vielä tuntemani henkilöt työpaikan seinien ulkopuolella, ammattilaisten joukko laajenee huomattavasti. Tämä on minulle suuri etu, sillä monta päätä yhdessä on viisaampi kuin yksi. Kuinka sinä määrität oman työyhteisösi?

Asiakaslehdet

Tutustu sähköalan teemoihin ja ​teknologioihin, projekteihimme sekä valikoimamme uusimpiin tuotteisiin.