Tarvitsetko tarkkaa tietoa toimitusketjusi hiilijalanjäljestä? Soneparin uudella CO2e-raportilla saat helposti hiilijalanjälkitietoa yritystäsi koskevista kuljetuksista sekä tilauksiesi muovin ja pahvin osuuksista. Jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia, kuljetusten päästöjen laskennassa käytetään standardia EN16258:2012*.

Soneparin CO2e-raportti on asiakaskohtainen ja tarkka

Vastuullisena yrityksenä haluamme tarjota asiakkaille luotettavaa ja tarkalle tasolle vietyä tietoa Soneparin logistiikan muodostamasta hiilijalanjäljestä.

Kevyemmän hiilikuorman tavoittelussa läpinäkyvä ja luotettava raportointi on tärkeässä asemassa, siksi olemme kehittäneet logistiikan hiilijalanjälkiraportin huippuunsa ja tarjoamme sitä nyt myös asiakkaillemme: Voit pyytää myyjältäsi asiakaskohtaista CO2e-raporttia toimitusten hiilivaikutuksista. Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Euroopassakin yleisesti käytetyn standardi EN16258:n mukaan koostettu raportti on luotettava. Kuljetusten loppupään hiilijalanjälkiaskelmissa on hyödynnetty myös GLEC:in (Global Logistics Emissions Council) tuottamia työkaluja ja laskentakertoimia päästölaskentaan.

 

 

Edellisen kuukauden raportti yrityksesi toimituksista on saatavissa omalta myyjältäsi. Ota raportti tavaksi!

 

Toimitusketjun seurannan merkitys korostunut viime vuosina

Läpinäkyvällä hiilijalanjäljen raportoinnilla pystymme kehittämään toimintaamme ja pääsemään yhdessä asettamiimme ympäristötavoitteisiin.

Soneparin CO2e-raportti tarjoaa tarkkaa tietoa juuri omien hankintojen osuuden hiilikuormasta, jolloin ympäristövastuullista toimintaa on helpompi edistää. Esimerkiksi kun toimitusten hiilivaikutus tunnetaan, on tilaajan mahdollista miettiä tilanteesta riippuen vähemmän kuormittavia toimituseriä ja -välejä.

 

-30 % vuoteen 2023 mennessä

Vastuullisena toimijana Sonepar on sitoutunut omistajansa Soneparin ympäristötavoitteisiin, jotka ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Jotta pysyisimme tavoitteessamme pienentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2023 mennessä, koko toimitusketjulta vaaditaan toimenpiteitä.

 

Verkkopalveluyhtiö Elenia Oy sitouttaa myös kumppanit ilmastotavoitteisiin

Luotettavien standardien ja työkalujen avulla rakennettu laskuri mahdollistaa asiakkaillemme hyviä ja itsevarmoja päätöksiä, koska käytettävissä on tarkkoja lukuja keskiarvojen sijasta.

Moni yritys seuraakin tarkasti toimitusketjujensa hiilivaikutusta, esimerkkinä Soneparin asiakas Elenia, joka on laajentanut päästölaskentansa kattamaan myös hankinta- ja toimitusketjut.

Soneparin hiilidioksidiraportin avulla Elenian on mahdollista saada laskentaan tarvittavat tiedot kuljetusten hiilidioksidikuormasta.

– Elenia on hyväksytty mukaan tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastotavoitteeseen ja on sen myötä sitoutunut asettamaan seuraavan kahden vuoden aikana Net Zero -tavoitteet, jotka kattavat Elenian oman toiminnan päästöjen lisäksi koko arvoketjun päästöt (Scope 1, 2 ja 3), kertoo Elenian hankinta-asiantuntija Elias Viinikka.

– Net Zero -tavoitteet on saavutettava vuoteen 2050 mennessä ja yleisesti se tarkoittaa noin 90 prosentin päästöjen vähentämistä koko yrityksen arvoketjun osalta. Elenialle tämä tarkoittaa oman toiminnan lisäksi, että kumppanimme ovat keskeisessä roolissa tavoitteen onnistumisessa. CO2-laskurin kehittäminen osoittaa, että Sonepar on kiinnostunut selvittämään toiminnastaan syntyviä ilmastovaikutuksia ja se on meille tärkeää, painottaa Elias.

 

Edellisen kuukauden raportti yrityksesi toimituksista on saatavissa omalta myyjältäsi. Ota raportti tavaksi!


 

*(EN16258:2012 Kuljetuspalveluiden energiakulutuksen ja kasvihuonepäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät).