Vastuullisena toimijana Sonepar on sitoutunut omistajansa Soneparin ympäristötavoitteisiin, jotka ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Jotta Sonepar pysyisi tavoitteessaan pienentää hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2023 mennessä, trukkien uusiminen on yksi vuoden 2021 kärkihankkeista. Logistiikkakeskuksen laajan pinta-alan ja lukuisten toimintojen mittakaavassa kaluston vaikutus on merkittävä, sillä pelkän konekannan uusiminen vähentää sen hiilidioksidipäästöjä 4,5 %.

Uusittu trukkikalusto siirrettiin täysin Leasing-malliin, jolloin laitekannan koko muuttuu nopeastikin tavaravolyymien mukaan. Joustavuuden takia toimitusvarmuutemme pysyy korkealla tasolla, logistiikkakeskuksen tilankäyttö on tehokkaampaa ja sähkönkulutuskin vähäisempää.

Koneet edustavat viimeisintä teknologiaa

Ympäristölle suotuisien ratkaisujen lisäksi Soneparin fokuksessa on työskentelyolosuhteiden eli työvälineiden ja modernin työturvallisuuden kehittäminen.

Tämän vuoksi on hyvä, että leasing-toimittaja huolehtii kaluston ajantasaisuudesta varmistaen turvalliset työolosuhteet laitteiston käyttäjille. Koneet toimivat henkilökohtaisilla RFID-tunnisteilla ja seurantajärjestelmällä, josta saadaan konekohtaiset käyttötunnit, nostojen määrät ja törmäykset.

Sonepar panostaa ajantasaisiin järjestelmiin ja työkaluihin

Viime vuosina Soneparilla on ollut merkittäviä kehityshankkeita, mm. uusi varastonohjausjärjestelmä, mittava logistiikkakeskuksen laajennus- ja automaatiohanke sekä uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Näin ollen Soneparin toimintojen perustana ovat alan tuoreimmat järjestelmät ja täsmällisin logistiikka, ja yrityksen katse on vahvasti tulevaisuudessa ja kasvussa.


Teksti ja kuvat: Sonepar Suomi Oy