B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.

Stand-alone -ohjauksessa jokaisen valaistusalueen automatiikasta vastaa yleensä yksi master-läsnäolotunnistin. Valaistusalueen master-tunnistimeen tehdään asetukset, joiden mukaan tunnistimen automatiikka toimii. Tyypillisiä asetuksia on sammutusviive, tavoitevalaistusvoimakkuus ja himmennettävissä järjestelmissä valaistuksen pohjataso.

Valvonta-alueen kasvattaminen slave-tunnistimin

Yleensä yksi master-tunnistin ei riitä valvomaan kokonaista valaistusaluetta. Jos koko valaistusalue halutaan valvoa tarkasti, laajennetaan valvonta-aluetta slave-tunnistimilla.

Slave-tunnistin lähettää tiedon master-tunnistimelle, jos se havaitsee liikettä. Slave-tunnistin ei siis ohjaa valaistusta, vaan ainoastaan tilatietonsa perusteella laajentaa master-tunnistimen ohjaamaa valvonta-aluetta. Slave-tunnistin antaa n. 230 V tasoisen jännitteen master-tunnistimen R-linjaan, kun se havaitsee liikettä. Slave-tunnistin vilkuttaa vihreää lediä merkiksi liikkeen havaitsemisesta. Slave-tunnistimia voidaan periaatteessa kytkeä rajattomasti rinnakkain laajentamaan master-tunnistimen valvonta-aluetta.

Jos kuvan slave-tunnistimen rinnalle kytketään lisää slave-tunnistimia, lähettävät kaikki slave-tunnistimet samalle master-tunnistimelle samaa R-linjaa pitkin tilatietonsa, samantasoisena jännitetietona. Slave-tunnistimen R-terminaalissa on mittaus, joka estää slave-tunnistimia lähettämästä samanaikaisesti tilatietoa. Jos yksi slave-tunnistin näkee liikettä, vilkkuvat kaikkien slave-tunnistimien merkkiledit.

Häiriönpoistajalla eroon haamujännitteestä

R-linjassa ei ole kuormaa, joten johtimeen voi indusoitua haamujännitettä toisista johtimista. Jos haamujännite R-linjassa nousee riittävästi, esim. n. 15 V -tasolle, estää se slave-tunnistimia lähettämästä tilatietoaan. Tunnistin ei suinkaan ole rikki, eikä tilanne parane vaihtamalla tunnistinta.

Haamujännitteestä voidaan hankkiutua eroon lisäämällä RC-häiriönsuotopiiri (snubberi) R-linjan ja verkkosähkön nollan väliin. Tämä komponentti muuntaa haamujännitteen vastuksessa lämmöksi ja R-linjan jännite palautuu nollaan jokaisen tunnistimen tilatiedon lähetyksen jälkeen. Katso lisää: RC-häiriönpoistaja.

RC-häiriönsuotopiiri on suositeltavaa lisätä jokaisen R-linjan viimeisen slave-tunnistimen läheisyyteen. Jos yhdelle master-tunnistimelle meneviä R-linjoja on useampia, saatetaan tarvita useampia RC-häiriönsuotopiirejä.

SLO:n verkkokaupassa

Snro Tuote
3515490 Häiriönpoistaja - Luxomat RC-PLUS


Teksti ja kuvat: Nylund

Uudet NH00-kahvavarokealustat Bussmann-valikoimaan

UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen tuotevalikoimaa.

Ensto vastasi urakoitsijoiden toiveeseen

– kytkimet ja pistorasiat saatavilla suurpakkauksissa!

DEVIsmart™

Useita kohteita. Täydellinen lämpötila. Smart.