Allan Sothmann
johtaja,
SLO Oy
11.11.2020

Maailmamme on muuttunut vuonna 2020 enemmän kun kertaakaan lähihistoriassa. Pandemian aiheuttamat seuraukset ovat olleet Suomessa monilla toimialoilla valtavia puhumattakaan seurauksista ihmisille ja yhteiskunnalle.

Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen onneksi etenee aktiivisesti verkonomistajien suunnitelmien mukaan ja työtä riittää meille kaikille toimitusketjussa oleville. Sähköverkkojen toimitusvarmuusinvestoinnit alkavat jo näkyä tuloksina – myrskyjen yhteydessä sähköttömiä asiakkaita on vähemmän kun ennen ja sähköt saadaan palautettua asiakkaille entistä nopeammin. Myös materiaalimenekki myrskykorjauksiin on vähäisempää. Kiinteän kuituverkon rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Asiakaskysyntä nopeille kuituyhteyksille on suurempaa – ehkä osin lisääntyneen etätyöskentelyn myötä ja kuituverkkoinvestointeja tekevät perinteisten teleoperaattoreiden lisäksi uudet televerkkotoimijat ja osa sähköyhtiöistäkin. Suomi etenee aidosti kohti nopeiden yhteyksien tietoyhteiskuntaa, kun kehitykseen vielä lisätään 5G.

Poikkeusaika on syventänyt kannattavuushaasteita

Mutta on Covid-19 kriisillä vaikutuksia myös tälle toimialalle. Esimerkiksi suuri vuotuinen verkonrakennuksen tapahtuma, Verkostomessut, siirtyi tammikuulta 2021 saman vuoden lokakuulle. Tämä on valitettavaa, koska messut ovat monelle toimialan yritykselle – kuten myös SLO:lle - tärkeä paikka vahvistaa yhteistyötä sekä tuoda tuotteita ja palveluita esille.

Sähkö- ja televerkkojen rakentamisen toimialalla ja osin toimitusketjussakin on ollut kannattavuushaasteita viime vuosina. Liiketoiminnasta saatavat tuotot eivät ole riittäneet kattamaan kustannuksia ja osittain on ehkä myös ummistettu silmiä sopimusriskeiltä, kun tavoitteena on ollut liikevaihdon kasvu ja toiminnan laajeneminen. Nyt onneksi fokus on uudelleen toiminnan kehittämisessä, kustannustehokkaissa prosesseissa, riskien hallinnassa ja kannattavan ydintekemisen tunnistamisessa. Näiden asioiden kehittämisessä tarvitsemme kehittämiseen sitoutuneita kumppaneita, koska tulokset eivät synny hetkessä.

Siirretään huomio kehitykseen

Fyysisten tapaamisten vähentyminen on lisännyt digitaalista kommunikointia. Nyt kun sähköisiä kommunikointikanavia on opittu hyödyntämään osana yhteistä tekemistä asiakkaidemme kanssa, niiden avulla myös kehityshankkeita saadaan edistettyä tehokkaasti. Olemme ottaneet SLO:lla tämän osaksi asiakashoitomalliamme pysyvästi.

Molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen. SLO:lla tehtävämme on aktiivisesti auttaa asiakkaitamme tässä kehityksessä. Avullamme asiakkaat voivat

  • tehostaa tilaus-toimitusprosessiaan,
  • löytää oikeita tuoteratkaisuja,
  • kehittää tuotevalikoimaa,
  • viedä aktiivisesti yhteistyössä kehityshankkeita eteenpäin ja
  • tuoda yhteiseen pöytään ideoita ja ajatuksia.

Vaikka hinta on aina jatkossakin tärkeä, niin nyt on aika viilata yhdessä koko muukin tekeminen hyvään iskuun. Lopulta se on ainoa avain kestävään kannattavaan kehitykseen. Ja tähän tarvitaan meitä molempia.

Ulkovaipan eheysmittaus

Chauvin Arnouxin eristysvastusmittareilla CA 6549 (5 kV) ja CA 6550 (10 kV)

Menestyjät keskittyvät asiakaskokemukseen

SLO on panostanut digitaalisiin palveluihin, mutta ratkaisevassa asemassa ovat asiakkaat. Ilman aktiivisia käyttäjiä parhainkaan sovellus ei tuo mitään lisäarvoa. SLO:n tärkeä tehtävä on opastaa asiakkaita hyödyntämään digipalveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.