Syyskuussa 2021 käynnistyi Ekodirektiiviin liittyvä asetusmuutos (EU 2019/2015), joka kiristää elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia. Tiukennusten seurauksena myös osa heikkotehoisista lampuista poistunee markkinoilta vuoden 2023 aikana. Lue, mistä muutoksessa on kyse.

A+, A++ vai kenties A+++?

Kuva 1: Voimassa oleva lampun energiamerkintä selitteineen

Ruuhkainen energiatehokkuusluokka A aiheutti sen, että lamppujen energiamerkintöjä alkoi olla vaikea tulkita ja vertailla.

Euroopan Unioni on aloittanut valonlähteiden energiamerkintäasetuksien muutoksen puiteasetuksen EU 2019/2015 mukaisesti », jotta villiksi muuttunut merkitseminen selkiintyisi.

Lamppujen osalta uudet ohjeet astuivat voimaan syyskuussa 2021. Siirtymäaika on 18 kk, joten kaikilla valonlähteillä pitää olla uusi energiamerkintä 1. maaliskuuta 2023 lähtien.

A-luokkaan pääsemistä on vaikeutettu

Uudistuksessa siirryttiin takaisin asteikolle A-G, jolloin luokat A+. A++ ja A+++ -luokat poistuivat (taulukko 1). Luokittelua on kiristetty ja vertailukohtana käytetään nyt verkkojännitteen kokonaistehokkuutta.

Luokkaan A pääseminen on siis vaikeampaa kuin aikaisemmin ja moni aikaisemmin A-tehokkuusluokassa ollut lamppu onkin pudonnut uudessa luokittelussa alaspäin.

Päivittyneen energiamerkinnän avulla kuluttajien on taas helpompi valita energiapihejä tuotteita.

 

Valonlähteiden energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus TM (lm/W)
A 210 ≤ TM
B 185 ≤ TM < 210
C 160 ≤ TM < 185
D 135 ≤ TM < 160
E 110 ≤ TM < 135
F 85 ≤ TM < 110
G TM < 85

Taulukko 1: Valonlähteiden energiatehokkuusluokat

Valmistaudu muutokseen: Päivitä halogeenit ja T8-loistelamput uudempaan teknologiaan

Energiatehokkuusvaatimusten päivittyessä myös ekosuunnitteludirektiivit tiukentuvat, jonka seurauksena tiettyjen halogeenien ja T8-loistelamppujen valmistus kielletään 1.9.2023 alkaen.

Ekodirektiiviin liittyvillä kaikilla toimenpiteillä tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä yhteensä yli 260 TWh:n vuotuisia loppuenergian säästöjä. Tämä tarkoittaisi noin 100 miljoonaa tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2030.

Valaistus on yksi ekodirektiivin tuoteryhmistä, ja sen vuotuisiksi loppuenergian säästöiksi arvioidaan 41,9 TWh vuonna 2030. Tutustu tarkemmin direktiiviin Euroopan Unionin komission asetuksesta (EU) 2019/2020 ».

Takaraja on itse asiassa aika lähellä, joten muutos kannattaa huomioida jo nyt ja aloittaa valaisinsaneeraukset ajoissa.

SLO:n valaistuksen ammattilaiset auttavat sinua projektisi suunnittelussa ja korvaavien tuotteiden etsimisessä. Ota yhteyttä omamyyjääsi ja kysy lisää.

 

Määrittely tehdään nyt verkkojännitteisen kokonaistehokkuuden perusteella

Valonlähteiden energiatehokkuusluokka määritetään (taulukko 1) verkkojännitteisen kokonaistehokkuuden ηTM perusteella. Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus lasketaan jakamalla ilmoitettu hyötyvalovirta Φuse (luumeneina) ilmoitetulla päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksella Pon (watteina) ja kertomalla tulos taulukossa 2 annetulla sovellettavalla kertoimella FTM seuraavasti:

ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W).

 

Valonlähdetyyppi

Kerroin FTM

Ympärisäteilevä (NDLS), toimii verkkovirralla (MLS)

1,000

Ympärisäteilevä (NDLS), ei toimi verkkovirralla (NMLS)

0,926

Suuntaava (DLS), toimii verkkovirralla (MLS)

1,176

Suuntaava (DLS), ei toimi verkkovirralla (NMLS)

1,089

Taulukko 2: Kerroin FTM valonlähdetyypeittäin

 

Lähde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2015&from=EN

Loisteputkien myynti loppuu ensi vuonna

 

Loistelampun vaihtajan kolmen kohdan tarkistuslista


Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Esylux laajentaa suosittua Alva-pollarisarjaa

Saatavilla uutuuksina: 180° valoaukko tai uusi kapeampi pollarimalli.

LED-valaisimien himmennysongelmien ratkaisuja

Neljä yleisintä ongelmaa ja ratkaisua LED-valaisimien himmennykseen.