Techsys on 25 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut tuotteita erilaisiin valvontajärjestelmiin. Pääasiakasryhminä ovat sähkönjakelu, energiantuotanto, sähköinen liikenne ja telecom.

Techsys suunnittelee ja kehittää ratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. Yritykseltä löytyykin alalla vaadittavat sertifikaatit: EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 ja ISO/IEC 27001. Techsys sijaitsee Prahassa ja asiakkaina on mm. Tsekkien siirtoyhtiö CEPS a.s, Telecom-yhtiö CETIN, Kaasuyhtiö RWE, Tsekkien Rautatieyhtiö ja kaupunkiliikenne yhtiöt sekä jakeluverkkoyhtiöitä.

 

Yritys tarjoaa tuote- ja palveluratkaisuja jotka pitävät sisällään kokonaisratkaisuja tuotelinjalta tietotekniikkaan ja monitorointiin. Tuotelinja koostuu erilaisista Storm-perusyksiköistä, joita voidaan laajentaa moduuleilla ja mittamuuntimilla. Tuotettu tieto siirretään asiakkaan haluamalla tavalla universaa-

liin SW Twisteriin, jossa tieto kerätään ja prosessoidaan. Tiedon visualisointiin löytyy asiakkaiden tarpeen mukaan SW TechSight, SW WebSight ja SW MobileSight.

Asiakaskunta koostuu Infralle tärkeistä yhtiöistä ja niiden luotettava toiminta on yhteiskunnalle tärkeää. Yritys onkin kiinnittänyt erityistä huomiota Cyber turvallisuuteen ja sen kehittämiseen.

Kokemukset asiakasratkaisuista Tsekeissä on nyt saatavilla myös Suomeen. Ensimmäiset vianilmaisimet on asennettu jakeluverkkoyhtiöillä 20 kV avojohtoverkkoon.

Vianilmaisia on saatavissa uusiin moottoriohjaimiin sekä myös jälkiasennuksena olemassa oleviin erotinasemiin.

 

Techsys

Betonijalustan nostin WLL 700kg

Työturvallisuutta työmaille Työturvallisuutta arvostetaan korkealle työmailla ja valvontaa työmailla on lisätty.  Käyttäjät arvostavat nostoriskien vähenemistä, tarkempaa ja sitä myöten tehokkaampaa työskentelyä.

Muuntajien energiatehokkuus paranee edelleen direktiivin ohjauksessa

Muuntajien maahantuojat ja paikalliset valmistajat vastaavat siitä, että EU-markkinoille saatetaan vain ekosuunnitteludirektiivin täyttäviä laitteita. Vastuunsa on kuitenkin myös muuntajien asentajilla ja käyttäjillä. Nyt on aika varautua ensi kesänä kiristyviin vaatimuksiin.

Kaapeliojan merkkikepit

Ei enää turhaa lapiointia! Painevaletusta alumiinista valmistetun valuankkurin ansiosta merkkikeppi on helppo asentaa suoraan painamalla maahan. Ruiskuvalettu heijastimella varustettu merkkikilpi näkyy kauas, ja joustava lasikuituprofiili takaa kestävyyden kovemmissakin oloissa.