Alkava, monivuotinen yhteistyö on merkittävä molemmille osapuolille, sillä sen avulla asiakas pystyy kehittämään omaa liiketoimintamalliaan tehokkaammaksi ja Sonepar pääsee mukaan Lounean valtakunnalliseen kasvuloikkaan.

Sonepar Suomi Oy ja Lounea Palvelut Oy ovat solmineet monivuotisen sopimuksen, minkä tavoitteena on kehittää materiaalilogistiikkaa kustannustehokkaammaksi molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Lounea on yksi suurimmista valtakunnallisesti valokuituyhteyksiä kuluttajille ja yrityksille tarjoavista teleoperaattoreista sekä merkittävä ICT- ja tulostusratkaisuiden asiantuntija.  

Lounean verkonrakennuksen päällikkö Pekka Granlund kertoo, että Sonepar on kumppanina jo aikaisemmilta vuosilta tuttu, joten uuden yhteistyön alulle on hyvä pohja jo olemassa. – Kokemus ja luottamus olivat tärkeässä roolissa, kiteyttää Pekka sopimusneuvotteluiden tuloksia.

Keskusvarastomallissa ennakoiminen ja projektien suunnitteleminen on helpompaa

Pekka muistuttaa, että Sonepar on aina pystynyt pitämään riittävästi tavaraa varastossa. Tämä on mahdollistanut sen, että Lounea on jo aiemmin luopunut paikallisvarastoinnista ja kaikki materiaalit varastoidaan Soneparin logistiikkakeskuksessa Vantaalla.

Hyvän suunnitelman avulla tiedämme hankittavat tuotteet, jolloin pystymme palvelemaan asiakasta laadukkaasti koko kauden.
– Juha Esala myyntipäällikkö, Sonepar Suomi Oy

Näin kaapelia on aina saatavilla tarpeeseen ja projektit pysyvät aikataulussa, kun paikallisvarastot eivät pääse tyhjenemään. Valokaapelia liikkuukin tulevina vuosina Soneparin ja Lounean työmaakohteiden välillä huimat 5 000 km per vuosi.

Asiakkaan puolesta varastointi on sinällään normaalia sopimista. Mikä Lounean kanssa solmitusta sopimuksesta tekee erityisen, on sen kokoluokka. – Tällaiset valokaapelimäärät vaativat paljon varastoinnilta, painottaa Soneparin myyntipäällikkö Juha Esala.

Juha jatkaa, että keskusvarastomallissa ennuste ja seuranta ovat avainasemassa. – Hyvällä suunnitelmalla tiedämme, mitä tuotteita pitää hankkia ja tätä kautta pystymme palvelemaan asiakasta laadukkaasti koko rakennuskauden ajan, kiteyttää Juha.

Valtakunnallisen kumppanin matkassa sujuvia siirtymiä kaivuukaudesta toiseen

Pekan mukaan tämä malli sopii erinomaisesti valtakunnalliselle verkonrakentajalle, sillä ulkoistettu varastointi mahdollistaa sujuvamman siirtymän kaivuukaudesta toiseen. Soneparin valtakunnallinen toiminta-alue on myös etu, sillä sen avulla pystytään vastaamaan kasvavaan kysyntään. – Jos tulee uusia paikkoja, minne tahansa Suomessa, niin toimitukset onnistuvat eikä meidän tarvitse miettiä maantieteellistä sijaintia sen enempää. Prosessi on sama joka paikassa, pohtii Pekka valtakunnallisen yhteistyökumppanin etuja.

Jos tulee uusia paikkoja, minne tahansa Suomessa, niin toimitukset onnistuvat eikä meidän tarvitse miettiä maantieteellistä sijaintia sen enempää. Prosessi on sama joka paikassa.

– Pekka Granlund, verkonrakennuksen päällikkö, Lounea Palvelut Oy

Sopimukseen on kirjattu myös ympäristötavoitteet

Sopimuksen tavoitteisiin on myös kirjattu ylös ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet. Sopimuspuolten yhteisenä päämääränä on vähentää logistiikan CO2-päästöjä vuosittain suhteutettuna volyymiin.

Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausitasolla Soneparin toimittaman CO2e- hiilijalanjälkiraportin avulla. Soneparin CO2e-raportti tarjoaa tarkkaa tietoa juuri omien hankintojen osuuden hiilikuormasta, jolloin ympäristövastuullista toimintaa on helpompi edistää

Pekan mukaan molemminpuolinen luottamus on toiminut hyvin ja yhteistyössä ollaan hyvällä tasolla. – Näin on helppo tehdä mitä tahansa, iloitsee Pekka lopuksi.

Mikä yritys?

Lounean tarina on alkanut vuonna 1887, jolloin perustettiin Salo-Paimio puhelinyhdistys. Vuosien varrella lankapuhelimet ovat vaihtuneet valokuituun, mutta edelleen yrityksen tekemisen ytimessä on ihmisten yhdistäminen. Lounea on yksi Suomen suurimmista valtakunnallisesti valokuituyhteyksiä kuluttajille ja yrityksille tarjoavista teleoperaattoreista sekä merkittävä ICT- ja tulostusratkaisuiden asiantuntija. 

Kuvassa vasemmalta: J-P Miettinen / Sonepar, Juha Esala / Sonepar, Jari Lahti / Lounea, Pasi Arvola / Lounea, Allan Sothmann / Sonepar, Pekka Granlund / Lounea, Marko Sahakangas / Lounea, Harri Mannonen / Lounea
Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä / Sonepar Suomi Oy
Kuva:
Minna Juvonen / Sonepar Suomi Oy

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS VAATII OIKEAT TYÖVÄLINEET

SLO ja Ragnar Stålskog AB olivat mukana rakentamassa Kuopion Turvapuistoa. 

Hyvä mies, älä hikoile!

Tapaan tarkistaa työmaavierailuilla tai koulutuksissa, millaisilla työvälineillä asentaja tekee työtään. Valitettavan usein huomaan, että väärien työvälineiden tai vanhanaikaisten työmenetelmien takia tekeminen muuttuu äheltämiseksi. Hiki lähtee liikkeelle ja selityksiä löytyy. Ja ihan turhaan.

Ylijännitesuojauksella sähkönjakelun häiriöt kuriin

Kesän myrskyistä on taas tänäkin vuonna aiheutunut haittaa sähkönjakelulle. Ukkosten salamaniskut ovat kaataneet puita sähkölinjoille ja aiheuttaneet siten keskeytyksiä sähköntoimituksessa. Myrskytuhoja voimme vain arvuutella, mutta ukkosen aiheuttamiin ylijännitteisiin voimme varautua ylijännitesuojauksella.