SLO ja Schneider Electric ovat panostaneet paloilmoitinjärjestelmien varaosasaatavuuteen. Yhteistyön tavoitteena on parantaa yleistä turvallisuutta tuomalla kattavasti paloturvallisuustuotteita SLO:n valikoimaan.

- SLO:n valikoimasta löytyy nyt Suomen myydyimmät Esmi-paloilmoitinjärjestelmien varaosat, kuten paloilmaisimet ja palopainikkeet. Kun tuotteita on hyvin saatavilla, voi yrittäjät pienentää omia varastoja. Heillä on myös mahdollisuus reagoida entistä nopeammin asiakkaansa vikaantuneisiin järjestelmiin. Mitä nopeammin paloilmoitinjärjestelmä saadaan toimintakuntoon, sitä pienempi henkilö- ja kiinteistövahinkojen riski on, kertoo Schneider Electricin Esmi-paloilmoitinjärjestelmien tuotepäällikkö Anssi Liski.

Toisena tavoitteena on sertifioida SLO:n henkilöstöä Esmi-asiantuntijoiksi.  -Olemme aloittaneet teknisen tukemme kouluttamisen Esmi-sertifioiduiksi asiantuntijoiksi ja jatkamme koulutusten jalkauttamista myös myyntirajapintaan kevään aikana, kertoo SLO:n markkinointipäällikkö Esapekka Turunen.

Paloilmoitinjärjestelmien oikea toiminta varmistetaan merkkivaraosilla

Paloilmoitinjärjestelmät ovat kiinteistön turvallisuusjärjestelmistä se, jonka toivotaan kertovan olemassa olostaan mahdollisimman harvoin.

Vaikka tulipalot voivat tuntua harvinaisilta, on niiden seuraukset usein liiketoiminnalle merkittäviä. Siksi paloilmoitinjärjestelmän ylläpito tulee tehdä asian vaatimalla tarkkuudella. Hyvin hoidettu paloilmoinjärjestelmä antaa myös vähemmän virhehälytyksiä pelastuslaitoksille.

Huolletun järjestelmän elinkaari on pitkä

Vuosittaisten huoltotoimenpiteiden lisäksi paloilmoitinjärjestelmänhoitajan tulee tehdä kuukausittaiset testit, joilla varmistetaan muun muassa hälytyskeskusyhteyden toimivuus.

Markkinoilla on vielä runsaasti modernisointia vaativia paloilmoitinkeskuksia sekä järjestelmiä, joihin on kytketty liian vanhoja ilmaisimia. Teknologia on kehittynyt ja palo pystytään ilmaisemaan aikaisempaa tarkemmin. Vanhan paloilmoitinjärjestelmän haltijan olisi hyvä kartoittaa järjestelmänsä nykytila ja tehdä tarvittaessa modernisointisuunnitelma.

Päivitys voidaan tehdä osissa ja usein aiemmin tehtyä investointia pystytään hyödyntämään ainakin osin siirryttäessä uuden ajan paloilmoitinjärjestelmiin. Samassa yhteydessä päivittäistä käyttöä voidaan helpottaa mobiilisovelluksilla.

✨ Lue seuraavaksi ✨

Suomen suurin kyläkauppa turvattiin Schneiderin paloturvatuotteilla

Schneider Electricin valokaarivikasuojat

Luotettava ratkaisu sähköpaloriskien pienentämiseksi Sähköviat ovat yleisimpiä tulipalojen aiheuttajia. Koska valokaariviat kehittyvät vaarallisiksi vähitellen, niitä on lähes mahdotonta havaita ja suojautuminen on erittäin vaikeaa.

ATEX kaapeloinnin vaatimukset – onko niitä?

ATEX tai Ex (Atmospheres Explosibles) eli räjähdysvaarallisiin tiloihin voi törmätä sekä uudis-että saneerauskohteissa. Koska tällaiset kohteet ovat haasteellisia, vaativat ne ammattilaisen viimeistellyn suunnitelman ja laajan riskianalyysin. Tässä kirjoituksessa käymme läpi perusasiat, mitä tulee huomioida ATEX-tilan kaapeloinnissa.