Säästöä sähkölaskuun ja tehokkuutta energiankäyttöön

Schneider Electricin kuormanpudotusreleellä asuin- ja pienkiinteistöjen omistajat voivat säästää sähkölaskussa, sekä varmistaa oikein kohdennetun ja keskeytyksettömän sähkönjakelun kiinteistössä. Releellä ohjataan sähkönkulutus sinne, missä sitä ensijaisesti tarvitaan, juuri oikealla hetkellä. Samalla taataan sähkönjakelun jatkuvuus ilman pääsulakkeiden ylikuormitusta ja siitä aiheutuvaa mahdollista sähkökatkosta.


Sovellukset:

  • Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
  • Yksi- ja kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
  • Ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa, sähköautonlatauksessa, jne.

 

Tutustu tuotteeseen lisää

 

Snro Tuote
27 213 07 Acti9 iDCS kuormankevennysyks 3-vaihe

 

Lue seuraavaksi

✨ Schneider Electric johdonsuoja Acti9 ic60

 


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

Liitosjohdot ja pistorasiapaneelit

Suomessa käytetään yleisesti niin sanottua schukopistotulppaa ja -rasiaa laitteiden liittämiseen sähköverkkoon.