Jarmo Harttunen
markkinointipäällikkö, sähkönjakelu,
SLO Oy
7.6.2019

Suomalainen sähköverkkorakentamisen toimiala on kapea ja "ennen vanhaan" työpaikkoja vaihdettiin verkkaisesti. Toimiala on kuitenkin kokenut tässä suuren muutoksen. Yhä harvempi on enää koko uraansa vain yhden työnantajan palveluksessa. Kun ihmiset liikkuvat, myös tietoa siirtyy yrityksien hyödynnettäväksi.

Hiljainen osaaminen rikkaus vai rasite?

Koska uudet työtekijät ovat usein laajemman koulutuksen ja ehkä myös monimuotoisemman työkokemuksenkin saaneita, vanha asetelma on muuttunut. Aikaisemmin konkarityötekijät kouluttivat tulijat. Nyt tulokkaat jakavat osaamistaan kauemmin yrityksen palveluksessa olleille.

Kaikkien tahtotila on luotettavien sähköverkkojen rakentaminen.

Uutta ja vanhaa tietoa tarvitaan tasapuolisesti. Yritykseen tulevien työntekijöiden vahvuutena on se, että heillä ei ole painolastina "näin on aina tehty" -ajattelua. Pitkän työuran tehneillä puolestaan on arvokasta, niin sanottua hiljaista osaamista hallussaan.

Monipuolinen kokemus on aina yritykselle rikkaus, koska silloin keskiössä olevia asioita tulee katsottua monelta kantilta. Muistetaan ottaa siis toisen mielipide huomioon ikään ja palvelusvuosiin katsomatta ja kehitetään asioita yhdessä oikeaan suuntaan, koska loppujen lopuksi kaikkien tahtotila on luotettavien sähköverkkojen rakentaminen.

Jakamalla tietoa kaikki saavat enemmän

Uusia tuotteita ja työmenetelmiä on jatkuvasti tarjolla sähköverkkojen rakentajille ja kaiken sen tiedon omaksuminen on raskasta, ehkä turhaakin. Siksi SLO:n tuotepäälliköt tekevät tuotetarjonnan esikarsintaa asiakkaiden eduksi. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi teemme yhteistyötä ja tuotekehitystä asiakkaidemme, eli verkonrakentajien kanssa. Näin saamme rikastettua tekemistä myös asiakasyrityksen osaajien monipuolisella tiedolla.

Viisaus ei asu yhden miehen päässä

Yhdessä olemme vahvempia, koska voimme avoimesti käydä läpi mahdollisten muutoksien vaikutusta asennettavuuteen ja sähkönjakelun luotettavuuteen. SLO:lla on kokemusta myymiensä tuotteiden historiasta ja yhteistyössä voimme tarkastella niiden soveltuvuutta asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Yhdistetään järkevästi vanhojen kokemus nuorten uudistushaluun. Ollaan avoimia ja jaetaan osaamistamme alan hyödyksi. Opitaan yhdessä joka päivä jotain uutta!

Loisteho kuriin asiakasyhteistyössä

Sähköhenkilöinä olemme tottuneet puhumaan mittaamisen yhteydessä volteista, ampeereista ja kilowateista.

Kaapelimiehen verenpainelääkkeet

Kaapelointia on melkein jokaisella verkonrakennuksen työmaalla. Suunnittelu on "peruskauraa" ja kaapeloinnin katsotaan soveltuvan joka paikkaan. Asennustyössä tulee kuitenkin toisinaan yllätyksiä vastaan ja suunnitelmaa joudutaan muuttamaan lennosta. Suunnitelmien vaihtuessa on vaarana, että käytännön työ toteutetaan väärin menetelmin.

Uusittu JEMO-O moottoriohjain ja vianilmaisinkotelo

IVEP kehittää tuotteita asiakastoiveiden mukaan ja tuotekehityksen tulokset ovat nähtävissä uuden sukupolven JEMO-O moottoriohjaimessa. Tuotevalikoima on supistunut yhteen ohjaimeen, jota voidaan muokata asiakastarpeiden mukaan