ABB lanseeraa uudenlaisen liitintekniikan AF-kontaktoriin ja MS132 moottorinsuojakatkaisijaan

Kun johdinliitos tehdään pikajousiliittimeen ilman työkaluja, uusi asennustapa on perinteistä ruuviliitosta nopeampi ja liitos on tärinänkestävä. Lanseerattava liitintekniikka mahdollistaa myös automatisoidun johdotuksen lisäämisen tuotantolinjalle, koska johdinliitoksen tekemiseen tarvitaan vain yksi suoraan ylhäältä tuleva työntöliike.

Uusi pika-asenteinen jousiliitostekniikka

ABB lanseeraa pika-asenteisen jousiliitostekniikan moottorikäynnistimen pääkomponenteille. Uusi tekniikka on saatavana 9–38 A:n elektronisesti ohjatulle AF-kontaktoreille sekä 0,16–32 A:n MS132-moottorinsuojakatkaisijoille. Pikajousiliitos on saatavana myös kontaktorin ja moottorinsuojakatkaisijan tarvikkeille perinteisen ruuviliittimen rinnalla.

ABB kutsuu uutta liitinrakennetta pikajousiliittimeksi, koska se on paitsi nopea ja juoheva asentaa myös kaksitoiminen: liitintä voi käyttää pika-asennuksen lisäksi perinteisenä työkalutoimisena jousiliittimenä sekä asennuksen että johtimen poistamisen yhteydessä. Pikajousiliittimen pika-johdinliitos toimii ilman työkaluja jäykällä (ML), monisäikeisellä (MK) ja holkitetulla hienosäikeisellä johtimella. MKEM-tyyppinen holkittamaton johdin asennetaan 3 mm:n ruuvitaltalla avattuun jousiliittimeen.

 

Suora-, suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistin toteutetaan täysin johdottomana

Uudenlaiset käynnistinosien yhdistysratkaisut yhdessä pikajousiliitoksen kanssa tekevät käynnistimestä nopean toteuttaa ja luotettavan käyttää. Iskun- ja tärinänkestävän rakenteen lisäksi pikajousiliitos kiristyy itsestään, eikä jälkikiristystä näin enää tarvita. Täysin uudenlainen innovatiivinen käynnistinratkaisu on selkeä suunnitella ja nopea asentaa, minkä lisäksi se antaa toimintavarmuutta myös tärisevissä käyttöolosuhteissa.

Pikajousiratkaisun eduista pääsemme hyötymään laajasti. Laitevalmistajan laitteisto on aiempaa toimintavarmempi ja löysien liitosten aiheuttamat viat vähenevät. Kojeistovalmistuksen läpimenoaika lyhenee, ja johdinliitokset kestävät paremmin kuljetuksen aikaista tärinää. Näin tarjoamme laitteiston loppukäyttäjälle luotettavan, käyttövarman ja turvallisen ratkaisun, jonka varaan voi huoletta laskea tulevaisuuden kasvutavoitteet.

 

Mikä yritys?

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Asiakkaat ovat maailmanlaajuisesti teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. Yli 125-vuotias ABB on mukana edistämässä teollisuuden digitalisaatiota, energiajärjestelmän murrosta ja neljättä teollista vallankumousta. ABB toimii yli 100 maassa, ja sillä on noin 135 000 työntekijää. www.abb.com


Teksti ja kuvat: ABB Oy

TWIST- pistorasia

Asennat helposti pöytätasoon

Steinel Nightmatic 3000 Vario -hämäräkytkin

Steinel Nightmatic 3000 Vario seinäasenteinen hämäräkytkin kytkee valon asetetutun lux-tason alittuessa ja sammuttaa asetetun lux-tason ylittyessä.

Al- ja Cu-johtimien päättäminen ja liittäminen liitäntäalustaan

Alumiinijohtimien liitoksissa on otettava huomioon alumiinin pinnan oksidoituminen eli hapettuminen ja alumiinin viruminen eli kylmäjuokseminen sekä liitospinnan galvaaninen korroosio.