Kun on kyse työturvallisuudesta, materiaalivahinkojen välttämisestä tai työergonomiasta

Sähkötöiden turvallisuus riippuu käytettävistä työ- ja suojainvälineistä, työmenetelmistä ja työn organisoinnista. Wiha on valmistanut 1000 volttiin hyväksyttyjä työkaluja kauemmin kuin useat muut valmistajat, joten käyttäjien turvallisuus on jo osa Wihan DNA:ta.

VDE-merkintä Wihan työkaluissa takaa käsityökalun sähköturvallisuuden

VDE merkityt työkalut on hyväksytty 1000 volttiin (AC) saakka ja testattu 10 000 voltissa.

VDE-merkinnän saamiseksi käsityökalu käy läpi kuusivaiheisen testauksen ja yksittäisten tuotteiden toimintatarkastukset. Kuusivaiheisessa testauksessa työkalu alistetaan 10000 voltin vaihtovirtaan, -25 °C asteen pakkaseen, vedessä liotukseen, 70 °C -asteen kuumuuteen, 20 N:n kuormalle ja palavalle liekille. VDE merkityt työkalut on hyväksytty 1000 volttiin (AC) saakka. Tämä merkitsee kymmenkertaista turvallisuutta käsityökaluille.

Sähkökeskuksista, sähköjohdoista ja kaapeloinneista syntyy vuosittain satakunta sähköpaloa. Nämä johtuvat huonosti tehdyistä sähköasennuksista ja puutteellisista kunnossapitotöistä. (Sähköala 11/ 2020)

Wihan momenttityökaluilla vältät materiaalivahingot ja sähköpalot

Materiaalivahinkojen välttämisestä on kyse, kun noudatetaan valmistajan suosittamia kiristysarvoja komponentteja kiinnitettäessä ja muutoinkin suositeltuja asennustapoja. Moni kokenut sähköasentaja ajattelee, että heillä on niin tarkka tunto kädessä, että he tietävät milloin oikea kiristysmomentti on saavutettu. Valitettavasti tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Komponentit ovat muuttuneet, ja alalle on tullut myös nuoria asentajia, joiden tuntuma ei ole niin varma. Ollaksesi aivan varma käytä jännitetyöhön hyväksyttyjä Wiha-momenttityökaluja!

Wihan momenttityökaluvalikoimasta löydät jännitesuojatut, säädettävät tarkkuusmomenttimeisselit ja esiasetetut säätömomenttisovittimet.

Työergonomia pyrkii vähentämään asentajien toistotyön aiheuttamia ammattitauteja, jotka syntyvät usein toistuvasta käden kiertoliikkeestä. Asentajien yleisiä ammattitauteja ovat tenniskyynärpää, jännetupintulehdus ia rannekanavaoireyhtymä.

Wihan käsityökalujen AGR-suositusmerkintä takaa käsityökalun ergonomian

Wiha on maailman ainoa käsityökalumerkki, jota saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys AGR suosittelee. Suositusmerkintä on mm. Wiha speede® akkuavusteisella sähkömeisselillä.

Wiha speede®llä ruuvaat yhdellä otteella, kolmivaiheisesti tavallista meisseliä nopeammin

Wiha speede®llä ruuvaat ensin tyhjät pois ja kiristät sitten loput käsituntumalla, mutta räikkäavusteisesti. Moottori pysähtyy 0,4 tai 1,0 Nm:n kiristysarvoon ja loput kiristät käsin. Kun jatkat rengaskytkimen painamista ja teet edestakaisen ranneliikkeen, kahva avustaa loppukiristyksessä.

 

Fakta: Jakokeskusten ja muiden sähköisten liitosten vikaantuminen aiheuttaa vuosittain merkittävän määrän sähköpaloja

  • Kiinteiden sähkölaitteistojen aiheuttamien rakennuspalojen taloudelliset menetykset ovat merkittäviä.
  • Yleisimmäksi sähköpalon aiheuttajiksi on eri tutkimuksissa todettu vikaantunut, löysä tai löystynyt johdinliitos tai vikaantunut komponentti. Löysässä liitoksessa vastus ja riski liitoksen lämpenemiselle kasvaa, mikä voi johtaa tulipaloon.
  • Liian kireä liitos voi aiheuttaa johdinten katkeamisen. Murroskohdan resistanssi saattaa kasvaa ja johdin kuumentua paikallisesti.
  • Sähköpalojen esiintymiseen vaikuttavia sähköalan kehityssuuntia ovat mm. liittimien keventynyt rakenne ja alhaiset kiristysmomentit sekä ulkomitoiltaan pienentyneet katkaisijat ja kytkimet.
  • Toimenpideohjeistuksissa sähköalan urakoitsijoille suositellaan valmistajan ohjeiden noudattamista ja liitosten kiristämistä oikeaan momenttiin.

Lähde: Tukes, Tutkimusraportti 1/2015 (Alhainen Juha: Jakokeskusten sähköisten liitosten vikaantumismekanismit ja sähköpalot )

Wiha

Wiha on yksi maailman johtavista ammattikäsityökalumerkeistä. Wiha on saksalaisen Hahn-perheen vuonna 1939 perustama yritys, jonka palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 1000 työntekijää. Wiha-käsityökalujen suunnittelussa ja valmistuksessa käytetään käyttäjälähtöisiä innovaatioita, viimeisempiä tuotantoteknologioita ja viimeisteltyä ergonomiaa.


Teksti ja kuvat: Wiha

Hajuton ja väritön vihollinen ei enää yllätä

SLO:lla on myynnissä mittari, joka tarkkailee ja tallentaa tietoa asuntosi radonpitoisuuksista reaaliaikaisesti

Wiha speedE® – maailman ensimmäinen akkuavusteinen VDE-ruuvimeisseli

Wiha speedE® -ruuvimeisseli ruuvaa nopeasti, hyvällä vääntötuntumalla – 1, 2, 3, valmis!

CA6416, CA6417 ja CA 6418 maadoitusvastuspihdit

Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417 ja uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia.