Sähköurakointia jo neljännessä polvessa hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin nojaten

Oululainen Hammarin Sähkö Oy on toiminut sähköalan täyden palvelun yrityksenä yhtäjaksoisesti yli 110 vuotta. Yritys on ollut perustamisvuodesta 1909 lähtien perheyhtiö ja saman suvun omistuksessa sekä johdossa.

Yrittäjyyttä ja johtajuutta neljännessä polvessa

Yritys sai alkunsa, kun Tammisaaressa vuonna 1880 syntynyt visionääri Gunnar Hammar avasi joulukuussa 1909 Oulussa oman sähköliikkeen ensin nimellä Ou­lun Uu­si Säh­kö­liike, joka on toiminut nykyisellä nimellä Hammarin Sähkö Oy vuodesta 1939 saakka. Gunnar Hammarin jälkeen yritystä luotsasi Nils Hammar (vuosina 1947-1973), jonka jälkeen tehtävää hoiti Harry Hammar vuoteen 2013 asti.

Nykyinen yrittäjä ja toimitusjohtaja Kristina Fredriksson aloitti vuonna 2014. Yrityksessä Kristina on työskennellyt jo 30 vuotta, samoin kuin hänen siskonsa Satu Hammar-Hutri, jonka vastuualueena on myymälän hoito. Molemmat tulivat sukuyritykseen suoraan koulun penkiltä 1990-luvun laman aikoihin. Käytännön työ on ollut paras opettaja, mutta siskokset ovat käyneet myös toimitusjohtajakoulun.

Kehittyvä Oulu ja sähköistyvä Suomi yrityksen kasvualustana

Oulu on järjestyksessään toinen Suomen kaupungeista, joissa sähkövalo otettiin käyttöön vuonna 1889 katujen valaisemiseksi, milloin myös Oulun sähkölaitoksen katsotaan aloittaneen toimintansa. Tampereella 30 kaarilamppua valaisi katuja jo vuotta aikaisemmin.

Saksassa sähköinsinööriksi valmistunut Gunnar Hammar näki po­ten­ti­aa­lia säh­kö­a­lan mark­ki­noil­la, kun uuden vuosisadan alkaessa kau­pun­git, ky­lät ja maa­seu­dut odot­ti­vat säh­köis­tä­mis­tään. Ensimmäiset voimalaitokset tehtiin Oulujokeen, ja esimerkiksi vuonna 1904 sähkönkäyttäjiä oli Oulussa 137 ja sähköä myytiin 177 200 kWh. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2018 Oulun Energialla sähkönmyynnin asiakasmäärä oli 139 000 sähkön kulutus oli noin 87 terawattituntia.

Jälleenrakennus ja sotien jälkeinen aika edellyttivät sähkötarvikkeita – osakkuus SLO:ssa

Hammarin sähkö kas­voi ja ke­hit­tyi no­pe­as­ti. Yrityksen toimialaan kuului sähköurakointi heti alusta alkaen. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen yrityksen asen­ta­jat säh­köis­ti­vät Poh­jois-Suo­mea ai­na Lap­pia myö­ten. Suurin ongelma oli sähkötarvikkeiden puute, koska kotimaista tuotantoa ei juurikaan ollut eikä ulkomailta ollut helppoa tuoda tavaraa.

SLO:n ja Hammarin Sähkön yhteistyö alkoi käytännössä heti Sähköliikkeiden Oy:n perustamisen jälkeen vuonna 1945, sillä oululaisyritys oli myös yksi SLO:n osakkaista. SLO toi apua sähkötarvikepulaan, ja yhdistävänä tekijänä oli erityisesti saksalainen  AEG-Telefunken.

 Hammarin sähkö Oy:n pitkäikäisyyden salaisuus on ollut sitkeys, periksiantamattomuus sekä henkilökunnan sitoutuneisuus.

Suomalaiskotien sähkölaitteiden määrä ja koko kasvoi - Hammarin Sähkön myymälämyynti vanavedessä

AEG laajentui vuonna 1881 kehitettyjen hehkulamppujen myyjästä sähköalan todelliseksi moniosaajaksi. Telefunken taas on ollut kuuluisa radioistaan vuodesta 1903 saakka. Lamput ja radiot olivatkin Hammarin suosituimpia tuotteita koko 1900-luvun alkupuoliskon. SLO:n saadessa AEG-Telefunkenin edustuksen vuonna 1949, iso osa Hammarin myymistä tuotteista tuli SLO:n kautta.

Sähköllä toimivia tuotteita kehitettiin koko ajan lisää, joten myynnin kasvu oli jatkuvaa. Kotien tarpeisiin myytiin mm. silitysrautoja, keittokattiloita ja -pannuja, leivänpaahtimia ja valaisia. 1950-luvulla lisänä tulivat mm. jääkaapit, imurit ja pesukoneet. 1960-luvulla valikoima käsitti myös pakastimet, televisiot ja levysoittimet, joita kaikkia SLO toi maahan vuoteen 1990 saakka.

Työntekijöiden arvostus, laatutuotteet ja markkinointi siivittävät menestystä

110-vuotisen olemassaolonsa aikana Hammarin sähkö työllistänyt satoja osaajia. Pisimmät työurat ovat olleet peräti yli 50 vuotta, ja yritys onkin kuuluisa työntekijöiden sitoutumisesta sekä ammattitaidosta. Yrityksen historiikissa kerrotaan, että yritys on yrityskuvaansa rakentaessaan luottanut aina kahteen asiaan: hyviin työntekijöihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin.

Toimitusjohtajan mukaan Hammarin sähkö Oy:n pitkäikäisyyden salaisuus on ollut sitkeys, periksiantamattomuus sekä henkilökunnan sitoutuneisuus. -Osaajille annetaan vapaat kädet. Meillä huumori kuuluu työkulttuuriin. Nauraa saa, se piristää päivää, sanoo Fredriksson.

Viime vuosina yritys on panostanut erityisesti viestintään, markkinointiin ja näkyvyyteen, ja liikevaihto onkin lähtenyt taas kasvuun. Yrityksellä on myös verkkokauppa, mutta Fredrikssonin mukaan se toimii enemmän markkinointikanavana sekä asiakkaiden houkuttimena myymälään. -Erityisesti valaisimet ovat sellainen tuote, että asiakas haluaa nähdä itse tuotteen ja valaisimen tuottaman valon konkreettisesti. Verkkokauppaa kehitetään kuitenkin jatkossakin.

Täyden palvelun sähkötalo pitää pintansa nykyajassa

Hammarin sähkö on ollut perustamisestaan lähtien täyden palvelun sähkötalo. Erikoisliikkeenä yritys on aina satsannut asiakaskunnan luottamuksen saavuttamiseen hyvällä palvelulla, laadulla ja ammattitaidolla. Sähköasennustoiminta sekä ”sähköistyssuunnitelmien” laatiminen ovat olleet itsestään selviä ja liikkeen toiminnalle tärkeitä alueita jo 110 vuotta.

Yrityksen 1,6 miljoonan euron liikevaihdosta noin puolet tulee asennustoiminnasta ja toinen puoli tulee myymälämyynnistä sekä huoltokeikoista. Työntekijöitä on nyt 18.

Myymälöitä on ollut vuosien aikana Muhoksella, Tyrnävällä ja Limingassa sekä Oulussa useita, minkä takia Oulun keskustassa tunnetaan edelleen paikka nimeltä Hammarinkulma. Myymälätoiminta on edelleen tärkeä osa liiketoimintaa, joten tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluukin Limingantullin myymälän uudistaminen ja kehittäminen.

Teksti: Seppo Mustonen / SLO Oy

Kuvat: Elias Mustonen

Siskokset Kristina Fredriksson ja Satu Hammar-Hutri palkittiin vastikään Oulun seudun naisyrittäjien toimesta vuoden naisyrittäjiksi.
Osramin lamppulähetys on saapunut myymälään. Kuva vuodelta 1927.
Kuvassa vasemmalta: Kristina Fredriksson, Satu Hammar-Hutri, SLO:n avainasiakasmyyjä Aleksi Fredriksson, SLO:n aluejohtaja Seppo Mustonen
Myymälän takahuoneessa on mm. 150 vanhaa radiota, pääosin saksalaisia Telefunkkeneita.

Hammarin sähkö Oy

  • Perustettu 9.12.1909 Oulussa
  • Johdossa jo neljäs sukupolvi
  • Toimitusjohtaja Kristina Fredriksson
  • Liikevaihto 1,6 M€, henkilökuntaa 18
  • Nykyisin Hammarin sähkö toimii Oulun Limingantullissa vuonna 1947 rakennetussa punatiilitalossa, jossa toimi aiemmin Oulun asfalttiliike.

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen

Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

SLO:n materiaalitoimitukset takaavat Borealis Polymersin toimintavarmuuden

Borealis Polymersin muovi- ja petrokemian tehtaiden ympärivuorokautinen toiminta sekä eri-ikäiset tehtaat ja muuntamot edellyttävät omat,

Leca Finland Oy päivitti valvontajärjestelmänsä

Uudistustarpeet kartoitettiin SLO:n teknisen asiantuntijan johdolla Leca Finland Oy:n Kuusankosken kevytsoratehtaalla valmistetaan keraamista leca-soraa. Tuotetta voidaan käyttää monipuolisesti mm. harkkojen raaka-aineena, geokohteiden kevennyksissä, kattorakenteissa eristeenä, routaeristeenä perustuksissa, sekä kapillaarikatkona maanvaraisissa rakenteissa. Tehdas pyörii vuoroissa ja kerralla prosessista vastaa neljä työntekijää. Tuotantoa valvotaan kahdesta valvomosta ja lastausta kolmannesta valvomosta. Hyvälaatuinen kuva on häiriöttömän tuotannon kannalta tärkeää. Leca Finland Oy kameravalvontajärjestelmän päivitys tuli ajankohtaiseksi, sillä tekniikka oli ajan saatossa osittain vanhentunut ja varaosien hankinta lähes mahdotonta. Laajentaminenkin muuttui hankalaksi, koska komponentteja ei ollut enää tarjolla. SLO:n asiantuntijan avulla kartoitettiin kokonaistarve Leca Finland Oy:n sähkö- ja automaatioasentaja Mika Tötöllä on tekniset valmiudet tehdä muutokset itse, mutta hän tarvitsi tuekseen asiantuntijan tietämystä ja osaamista siitä, millä laitteilla muutostyö kannattaa tehdä. Apuun pyydettiin SLO:n tekninen asiantuntija, joka kartoitti tehtaan nykytilanteen. Parin tunnin tehdaskierroksen aikana hahmottui kokonaiskuva uudistustarpeesta. Yhteistyössä luotiin suunnitelma uudesta teknisestä toteutuksesta. Siinä kaikki vanhat toiminnot siirrettiin uuteen järjestelmään mahdollisimman pienin muutoksin ja lisättiin pari uutta kameraa. Nämä laitteet valittiin täydentämään suunnitelmaa Hybriditallentimet. Vanhat kamerat päätettiin säilyttää ja kokonaisuuteen lisättiin hybriditallentimia, vaikka tarvetta kuvien tallentamiseen ei ollut. Näin varmistettiin se, että tarvittaessa kamerat voidaan tulevaisuudessa vaihtaa uusiin IP- tai HD-TVI -kameroihin. Hybriditallentimet valittiin, koska niiden tekninen toteutus on yksinkertainen. Ethernet -muuntimet signaalien muuntamiseen. Valikoimaan tuli muuntimet valokuidulle, USB- ja HDMI-signaalille ja langaton WLAN-linkki. Asiakas hankki itse näytöt, joilla kasvatettiin kuvasuhdetta ja saatiin parempi kuvanlaatu kameroista. Kokonaisuuteen mukaan tulleet uudet IP-kamerat liitettiin suoraan LAN-verkkoon, jotta kamerakuvaa voi katsella mistä vain. Kytkimet muuntimien ja tallentimien liittämiseen. Tarvittavat laitteet löytyvät SLO:n lähiverkonlaitteiden valikoimasta. Temppuileva USB -kaapeli vaihtui parikaapelimuuntimeen Projekti eteni suunnitelmien mukaan. Ainoa ongelma tuli 12 metrin USB-jatkojohdon kanssa, joka ei toiminut tallentimen kanssa. Tämäkin ratkesi, kun oikkuileva jatkojohto vaihdettiin parikaapelimuuntimeen. Analogisilla kameroilla ja kuvanjakajilla toteutettuja valvomoita on vielä paljon jäljellä. Niiden nykyaikaistaminen tulee eteen viimeistään siinä vaiheessa, kun joku komponentti hajoaa. Parempi olisi tehdä muutos ennakoivasti. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä kartoitusta. SLO auttaa muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.