Sähkönjakelussa toimituskatkoksiin on pystyttävä varautumaan entistä paremmin ja toiminnan ympäristövaikutuksiakin olisi pienennettävä. 

Sähköverkoissa piilee teknistä ja taloudellista kasvupotentiaalia, jonka rakenteisiin investoidaan seuraavien vuosikymmenten aikana voimakkaasti ja johon tarvitaan osaamista.

 

Keskeytyskustannukset kuriin

SLO luottaa korkealaatuisiin tuoteratkaisuihin keskijänniteverkossa. Energiankäytön lisääntyessä on keskijänniteverkon perustan oltava kunnossa. Panostamalla moderniin teknologiaan voimme saavuttaa korkealuokkaisen verkoston, vastata sähkömarkkinalain laatuvaatimuksiin ja aikaansaada kustannussäästöjä.
SLO:n kustannustehokkaat järjestelmäkokonaisuudet takaavat luotettavan keskijänniteverkon perusrakenteen ja pitävät valtakunnan valot päällä. Ne myös edustavat kestävää energiatuotantoa ja varmistavat teollisuuden prosessien toiminnallisuuden.

Sähköverkkojen tekninen kasvupotentiaali

Esineiden internetin (IoT), Teollisuus 4.0: n sekä digitalisaation että automaation jatkuva kehitys mahdollistavat yhä tarkemman verkon diagnostiikan. Megatrendit mahdollistavat monimutkaisten verkkoratkaisujen toteuttamisen. Kriittiset kohteet varmennetaan ja ennakoiva kunnossapito minimoi käyttökatkosten aiheuttamat taloudelliset menetykset. Taustalla tarvitaan kuitenkin aina varmatoiminen, perinteinen jakeluverkko.

Ota laiteinvestointi haltuun

Ota yhteyttä SLO:n myyjään jo tänään. Kartoitamme tilanteesi ja yhdessä etsimme juuri teille sopivan ratkaisun. Myymälöiden yhteystiedot lödät täältä.

 

SLO:n kolme vinkkiä kustannustehokkaisiin laiteinvestointeihin

SLO:n kanssa löydät budjettiin soveltuvan ratkaisun ja varastelutason. Oikeilla valinnoilla varmistat pienemmät energiakustannukset ja mahdollistat käyttökohteen tuottavuuden nousun. Väärässä paikassa säästäminen tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi. Optimaalisesti mitoitetun verkon takaisinmaksuaika on taloudellisesti kannattava ratkaisu.

 

1. Vaihda vanha muuntaja: Öljy- tai kuivamuuntaja

EU:n vuonna 2015 käyttöönottama ekosuunnitteludirektiivi on parantanut muuntajien energiatehokkuusvaatimuksia. Muuntaja aiheuttaa käyttökustannuksia kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöinä. Nyt on oikea aika vaihtaa vanha muuntaja energiatehokkaampaan. Kustannustehokkaaseen sähköjakeluun suunnitellut öljyeristeiset jakelumuuntajat koostuvat useasta eri vaihtoehdosta. Tarjoamme asiakkaillemme hermeettisiä (kaasutiiviitä) tai paisuntasäiliöllä varustettuja muuntajia, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön asennuskohteen vaatimuksista riippuen. Kuivamuuntajien käyttökohteina ovat tilat, joissa paloturvan tai ympäristön tekijöistä riippuen ei voida käyttää öljyeristeisiä vaihtoehtoja. Kuivamuuntajien etuna on miltei olematon huollontarve, korkeat paloluokitukset (F1) ja erittäin alhainen käyntiääni. Kuivamuuntajille tarjoamme useita lisävarusteita.

 

2. SLO:n valikoima kattaa kiristyvät kriteerit teollisuuskaapeleissa

SLO on vahvistanut ja selkeyttänyt teollisuuden kaapelivalikoimaa esimerkiksi vaativien kohteiden osalta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota muunmuassa kemikaali- ja lämpötilakestoisuuksiin. Sähköverkon toimitusvarmuuskriteerit kiristyvät vuoteen 2028 asti. SLO:n kaapelivarasto täydentyy jatkossa myös keskijännitekaapeloinnista tunnetuilla ja luotettavilla merkeillä. Varastoimalla varmistamme lyhyet ja varmat toimitusajat.

 

3. Vähennä kone- ja laitekannan tuhoja paloluokitelluilla kaapeleilla

CPR:n osalta SLO on panostanut testattuihin kaapeliratkaisuihin paloa rajoittavana tekijänä. Kiinteistön ja henkilöiden suojaamisen lisäksi tulipalosta aiheutuu teollisuuslaitoksen tuotantolinjastoille, kone- ja laitekantaan uhka. Paksu savu, palavat pisarat ja korroosio tuhoavat teollisuuslaitteita. Voima- ja keskijännitekaapelien standardien yhdenmukaistaminen on parantanut teknisten ominaisuuksien vertailua. SLO on kuluvan vuoden aikana kerännyt tietoa nykyisistä ja tulevista standardisointihankkeista mm. SESKO:lta (Suomen sähkötekninen standardointijärjestö). Tarjoamme asiakkaillemme alan viimeisimmät ratkaisut ja avustamme kaapelivalinnoissa ennakoiden tulevia säädöksiä.

 

 

 

Teksti:
Mika Laukkanen, SLO Oy
Kuva:
SIEMENS

Tehokkuutta ja kustannussäästöjä teollisuuteen oikeilla kaapelivalinnoilla

Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.

Turvallisuus ennen kaikkea

Mittalaitteiden ja lisävarusteiden turvallisuus

Entes DTR-20 2-piirinen astronominen kytkinkello

Suomenkielinen astronominen kytkinkello esimerkiksi valaistuksen ohjaukseen.