Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistama Kevitsan kaivos Sodankylässä on Suomen suurin avolouhos, joka työllistää yli 500 henkilöä. Vuonna 1987 löydetty Kevitsan mineraaliesiintymä on yksi Suomen suurimmista. VACON®-taajuusmuuttajat tehostavat kaivoksen useita eri prosesseja ja tuovat säästöjä. 

 

Toukokuussa 2012 käynnistyneen Kevitsan kaivoksen päätuotteita ovat nikkeli- ja kuparirikasteet. Lisäksi kaivokselta saadaan paljon mm. platinaa ja kultaa. Ensimmäiset VACON-taajuusmuuttajat asennettiin vuonna 2011, ja nykyään noin 400 VACON-taajuusmuuttajaa tehostaa kaivoksen toimintaa mm. sovittamalla tuotannon eri prosessit keskenään vallitsevan tuotantotarpeen mukaan. Tällä säästetään sekä energiaa että mekaniikkaa.

Suurin osa Kevitsan kaivoksen laitekannasta on aina ollut VACON-laitteita. Kevitsan kaivoksella on nyt ryhdytty korvaamaan VACON NXS -tuotesarjaa VACON 100 -laitteilla, kun uusia kohteita tulee ja kaivoksen vanha varaosavarasto ehtyy.

Taajuusmuuttajia hyödynnetään kaivoksen useissa eri käyttökohteissa, kuten murskaimissa, pumpuissa, kiviaineksen kuljettimissa, pölynpoistopuhaltimissa ja ilmanvaihdossa. Näiden lisäksi taajuusmuuttajia on koekäytössä muutamassa sekoittimessa, joiden pyörimisnopeus tuotannon aikana määräytyy prosessin tarpeiden mukaan. Taajuusmuuttajilla voidaan esimerkiksi pehmentää käynnistystä rajoittamalla käynnistysvirtaa ja säätämällä kiihdytysaikaa.

VACON® 100 INDUSTRIAL on väkivahva vaihtoehto teollisuussovelluksiin

Kevitsan kaivoksen vaativimmissa sovelluksissa käytetään VACON 100 Industrial -taajuusmuuttajia. Niitä on saatavilla koko tehoalueelle 800 kW:iin asti, ja ne on helppo liittää kaikkiin tärkeimpiin moottorin ohjausjärjestelmiin. Kaikki teholuokat ovat saatavina taajuusmuuttajamoduuleina, ja suuremmat teholuokat voidaan toimittaa myös lattialle asennettavina, kaapitettuina kokonaisuuksina.

 

Kaapitettu VACON® 100 Enclosed Drive tositoimissa kaivoksella

VACON 100 Industrial sisältää useita vakio-ominaisuuksia, kuten sisäänrakennetun PLC:n, RS485- ja Ethernet-pohjaisen kenttäväylätuen, sekä lakatut piirikortit. Lisäksi Safe Torque Off (STO) -toiminto lisää esimerkiksi kuljettimien turvallisuutta estämällä taajuusmuuttajan tahattoman käynnistyksen.

VACON-100-ED

Taajuusmuuttajiin suunniteltu erillinen jäähdytyskanava takaa laitteen ja siihen integroitujen komponenttien tehokkaan jäähdytyksen. Näin taajuusmuuttajan käyttöikää saadaan pidennettyä myös ankarissa olosuhteissa. Lisäksi ATEX-sertifioitu termistoritulo on suunniteltu erityisesti moottoreiden lämpötilan valvontaan tiloissa, joissa voi olla räjähdysalttiita aineita.

Bolidenin Kevitsan kaivokselle menevät taajuusmuuttajat varustetaan aina valmiiksi lakatuilla piirikorteilla. Lakkauksen ansiosta piirikortit kestävät vaativia ympäristöolosuhteita, kuten ilmassa olevaa pölyä ja kemiallisia yhdisteitä.

Lisäksi VACON 100 -sarjan suurimpia hyötyjä saadaan ohutkalvokondensaattoreiden käytöstä. Ne pidentävät taajuusmuuttajien käyttöaikaa, vähentävät huollon tarvetta ja tuovat selvää säästöä käyttökuluissa.

Kevitsan kaivoksen taajuusmuuttajien välisessä tietoliikenteessä on alusta asti käytetty Profibus -kenttäväylää. Kaivoksella on käytössä myös muutama Profinet IO -ratkaisu, ja kiinteistöissä käytetään Modbus-protokollaa, joka on käytettävissä vakiona kaikissa VACON 100 -taajuusmuuttajissa sisäänrakennetun RS485-liitännän kautta. VACON 100 -laitteissa on lisäksi vakiona Ethernet-pohjaisen kenttäväylän tuki, mikä helpottaa esimerkiksi IoT-maailmaan siirtymistä.

 

Pitkä yhteistyö Danfoss Drivesin kanssa

Kaikki VACON 100 -taajuusmuuttajat valmistetaan Danfoss Drivesin Vaasan-tehtaassa, ja kotimaisuus onkin Kevitsan kaivokselle tärkeä asia. Pitkän yhteistyön ansiosta Danfoss Drivesin taajuusmuuttajat ovat tulleet kaivoksella tutuiksi, mikä helpottaa käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Danfoss Drives on myös käynyt kouluttamassa Kevitsan kaivoksen henkilökuntaa käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa. Kaivoksen henkilökunnan taajuusmuuttajatietämys onkin erinomaisella tasolla.

Hyvä asiakaspalvelu, luotettava huolto ja asiantunteva tekninen tuki ovat Danfoss Drivesille kunnia-asioita. Huoltopalvelua tarjotaan mm. Danfoss Drivesin valtuuttaman huoltopartneri Caverionin kautta, ja teknistä tukea on nopeasti saatavissa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

- Olemme saaneet erittäin hyvää, henkilökohtaisen tuntuista palvelua Danfoss Drivesilta, Kevitsan kaivokselta kiitellään.

 

Teksti:
Susanne Vähäjylkkä / Vacon (Danfoss Drives)
Kuva:
Boliden Kevitsa Mining Oy

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.

ACH580 -sarjan tulokkaassa on integroitu pääkytkin

Kompakti, tehokas ja helppokäyttöinen. ACH580 taajuusmuuttaja kiteyttää nämä kaikki ominaisuudet tuoreeseen, nykyaikaiseen ja kustannustehokkaaseen pakettiin.