EU:n uusi ekosuunnitteluasetus, Single Lighting Regulation, ja päivitetty energiamerkintädirektiivi tiukensivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia.

Ekosuunnitteluasetuksen päivityksen myötä jo tuotesuunnitteluvaiheessa tulee huomioida tietyt vaatimukset, joita tuotteiden tulee noudattaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteiden tulee olla kestävämpiä ja niiden huoltamisen ja kierrättämisen helpompaa.

Energiamerkintädirektiivin päivitys palautti energiamerkintäasteikon A–G-asteikolle, minkä vuoksi A+, A++ ja A+++-luokat poistuivat. Asteikon uudelleen skaalauksella pyritään ohjaamaan tuotekehitystä, jotta valmistajat kehittäisivät entistä energiatehokkaampia tuotteita. Muutokset koskevat myös tuotepakkauksia ja niissä tarjottua informaatiota, joiden tarkoituksena on helpottaa tuotteen valintaa.

Energiatehokkaampia kuin koskaan

Markkinoilla on jo tarjolla energiatehokkaampia A-luokan valonlähteitä, jotka vastaavat uusiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Uusien vaatimusten mukaisesti valonlähteen valotehokkuuden on oltava vähintään 210 lm/W, jotta se voi saada A-luokituksen.  Valotehokkuus on valonlähteen hyötysuhdetta kuvaava arvo, ja suurempi valotehokkuus tarkoittaa, että valoa saadaan enemmän suhteessa käytettyyn tehoon. A-luokan valonlähteiden energiansäästö on jopa 40–60 % tavallisiin LED-valonlähteisiin nähden.

Säästöt ovat sitäkin huomattavammat, kun A-luokan LED-valonlähteitä verrataan perinteisiin valonlähteisiin, sillä takaisinmaksuaika on vain kuukausia. Esimerkiksi uusilla Philipsin A-luokan LED-valoputkilla on 10 vuoden takuu ja 100 000 tunnin käyttöikä. Käyttöikä on siten kolme kertaa pidempi kuin tavallisilla ledeillä ja jopa viisinkertainen perinteisiin TL-D-loisteputkiin verrattuna. Pitkän käyttöiän vuoksi valonlähteitä tarvitsee vaihtaa harvemmin, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

Mittavat säästöt

Jos Suomen kaikki perinteiset valopisteet vaihdettaisiin lediin, hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää jopa 188 000 tonnia ja vuosittaisissa energiakustannuksissa voitaisiin säästää 393 miljoonaa euroa. Sähkön korkean hinnan vuoksi jo ensimmäisestä LED-valonlähteen polttotunnista kertyy huomattavia säästöjä.

Philipsin A-luokan LED-valoputkella on myös huomattava säästöpotentiaali pitkällä aikavälillä. Perinteiseen loisteputkeen verrattuna se voi säästää kymmenessä vuodessa energiakustannuksissa jopa 240 000 euroa ja tavalliseen LED-valoputkeen verrattuna jopa 60 000 euroa. Nämä luvut perustuvat valonlähteiden keskimääräisiin vaihtokustannuksiin, energian hintaan ja polttotunteihin*.

Tukevat ympäristötavoitteita

Vihreät arvot ja kestävä kehitys ohjaavat nykypäivänä yritysten päätöksentekoa ja valintoja. Yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 2 286 kilogrammaa tuotteen käyttöiän aikana, jos ne vaihtaisivat A-energialuokan LED-valoputkeen. Vastaavien päästöjen hyvittämiseen vaadittaisiin yli 100 puuta.

Philips tarjoaa korkean energialuokituksen saaneita vakiolamppuja, kynttilälamppuja, LED-putkia ja kohdelamppuja. Tulevaisuudessa voitaneen odottaa, että A-energialuokan valaistustuotteita tulee saataville muissakin tuotekategorioissa.  EU:ssa on vireillä muitakin energiatehokkuutta puoltavia direktiivejä, kuten haitallisia aineita rajoittava RoHS, minkä vuoksi mm. loistelamput poistuvat markkinoilta. Nyt on siis hedelmällisin aika maksimoida säästöt ja siirtyä A-luokan valonlähteiden käyttöön.

*Vaihtotyön kustannus: 3 €/lamppu, energian hinta: 0,30 €/kWh, polttoaika 260 päivää vuodessa 12 h/pv

Kuvateksti: LED-valoputket sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuteen ja parkkihalleihin.

 

Teksti: Susanna Surakka & Jane Behm, Signify
Kuvat: Signify 

Signify

 

Toimiva logistiikkamme auttaa sinua menestymään

Me SLO:ssa teemme työtä, että meidän oma sekä asiakkaamme hiilijalanjälki pienenisi. Iso osa tätä on logistiikan mahdollisimman tehokas käyttö.

Sonepar tuotekehitti Steran kanssa jakokaappien rakennetta

Yhteistyö Steran kanssa on johtanut parannuksiin jakokaapeissa. Suunnittelussa on huomoitu parempi käytettävyys ja soveltuvuus markkinatarpeeseen.

Latausratkaisut kaikille sähköautoille

Myös Suomessa autojen tankkaus siirtyy huoltoasemilta kotipihoille ja erilaisille pysäköintipaikoille. Sähköautojen akustoihin tankataan tasavirtaa, joka muunnetaan verkosta auton omalla latauslaitteella, kytkemällä auto latauskaapelilla AC-latausrasiaan tai tasavirtana suoraan DC-latausaseman latauskaapelilla akustoon.