Turun Kupittaalle on noussut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) T3-hankkeeseen kuuluva Majakkasairaala, joka yhdistää kaksi aikaisemmin valmistunutta rakennusta yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Sähköurakoitsijat Caverion Suomi Oy ja Saipu Oy käyttivät projektissa SLO:n tuotteita ja palveluita laajasti.

Luovalla ajattelulla saatiin lisätilaa rakentaa muuten jo ahtaaseen keskustaan

Kuva: VSSHP / Mikael Soininen

Rakennuksen sijainti on hyvin poikkeuksellinen, sillä se sijaitsee junaraiteiden ja Helsingin moottoritien päällä. Erikoiselle rakennuspaikalle oli kaksi merkittävää syytä: Ensimmäisenä, ettei sairaala-alueella yksinkertaisesti ollut paljon tilaa näin isolle rakennukselle.

Toinen syy oli se, että tällä ratkaisulla pystyttiin kytkemään T-sairaalan jo olemassa olevat osat ja Suomen Yliopistokiinteistöjen Medisiina (D-rakennus) yhteen.

Kolmen osan yhdistelyllä saatiin parannettua ja tehostettua koko sairaalakompleksin toiminnallisuutta.

Työ jakaantui osaurakoihin muun muassa Caverionille ja Saipulle

Hankkeen rakennuttaja oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). Se on kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan Tyksin sairaaloissa.  Tässä kirjoituksessa tarkastelemme urakkaa kolmesta eri näkökulmasta, sillä rakennuttajan lisäksi tutustumme Caverioniin, jolla oli sähköurakka sekä Saipuun, joka toteutti sairaalan yleiskaapeloinnin.

 

1. VSSHP: T3-Hankkeessa rakennettiin terveellinen, turvallinen ja toimiva sairaala

Hanke alkoi vuonna 2012, joten kyseessä oli kymmenen vuoden rupeama. Majakkasairaala luovutettiin tilaajalle suunnitelmien mukaan lokakuussa 2021 ja se maksoi 185 miljoonaa euroa. Uudisrakennuksen myötä sairaalan kokonaispinta-ala kasvoi 55 000 neliöllä. Asiakaskäyttöön päästään helmikuussa 2022 sairaalatoimintojen siirryttyä uusiin toimitiloihin.

Sairaalan toimintojen kehittelyssä oli mukana rakentamisen ammattilaisten lisäksi sairaanhoitoalan työntekijöistä koostuva asiantuntijaryhmä. VSSHP:n mukaan suunnittelun lähtökohtina ovat olleet potilaiden tarpeista lähtevät sujuvat hoitoprosessit sekä perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.[1]

– Suunnitteluun ja käyttökartoituksiin käytettiin tietoisesti reilusti aikaa, sillä osastoja on paljon ja toteutuksissa huomioitiin käyttäjien tarpeet, kertoo Tyksin sairaalainsinööri Jussi Koivumäki.

Hän oli vahvasti mukana projektissa käytettyjen talotekniikan 3D-mallien suunnittelussa ja ylläpidossa. Näitä kuvia käytettiin projektissa muun muassa sähkötöiden toteutuksissa.

Ahtaiden asennustilojen käyttö optimoitiin tarkkaan 3D-malleilla

Sairaalassa tekniikan määrä on huomattavasti suurempi kuin normaalissa toimistorakennuksessa. Huolella tehty 3D-mallinnuskuva kertoo millilleen, miten kaikki saadaan mahtumaan. Projektissa vältyttiinkin hyvällä suunnittelulla sekä mallinnuksia hyödyntämällä turhalta purkamiselta ja alakattojen laskuilta. Majakkasairaalassa mm. johtokourut, hyllyt, valaisimet ja virtakiskot mallinnettiin.

-Majakkasairaalan projektissa oli monia eri suunnitteluryhmiä, jotka pitivät huolen siitä, että asiat eivät olleet törmäyskurssilla ja kaikki muutokset löytyivät kuvista. -Mallin pitää olla ajan tasalla, muuten se on käyttäjälleen riesa, muistuttaa Jussi. Yhteistyöllä pystyttiinkin luomaan 3D-kuvista toimivat asennusmallit, mainitsee Tyksin Talotekniikkapäällikkö Tuomas Kaita.

– Jos me panostimme 3D-mallinnuksiin, niin täytyy antaa tunnustus myös urakoitsijoille, jotka ovat hyödyntäneet malleja, jatkaa Tuomas. – Alussa asentajat olivat kieltämättä hieman epäileväisiä mallinnuksien hyödyllisyydestä, mutta matkan varrella homma kääntyikin niin että he kaipasivat niitä enemmän, muistelee Jussi tyytyväisenä 3D-mallien käyttöä.

Majakkasairaala, yhdyskäytävä Medisiinaan Majakkasairaala, odotustila
Kuvat: VSSHP/Mikael Soininen

Sairaalakohteessa työvaiheita rytmittivät tilojen ylipaineistaminen

Sairaalahankkeissa ylipaineistaminen on yleinen tapa rakentaa, sillä saadaan rakentamisesta syntyvä pöly pidettyä poissa. Ylipaineisista tiloista puhuttaessa viitataan tilojen P1-puhtausluokitteluun.

Tällaisessa tilassa töitä voi tehdä vain rajatusti ja Majakkasairaalassa urakoitsijoiden piti huomioida siirtymät ylipaineistukseen työvaihteidensa järjestelyissä. -Koska Majakkasairaalaa rakennettiin lohkoittain ja kerroksittain, P1-puhtausluokitus tuli urakoitsijoille moneen kertaan eteen ja hyvin tutuksi, toteaa Tuomas.

P1-puhtausluokitelluissa tiloissa kaapeleille ammuttiin kiinnikkeet kattoon

Caverionilla oli Majakkasairaalassa käytössä kaapelikiinnikkeiden pölyttömämpi asennustapa, jota hyödynnettiin nimenomaan P1-puhtausluokitelluissa tiloissa.

Caverion ampui kattoon kaapelikiinnikkeet yksittäisiin huoneisiin, joihin ei ollut suunniteltu kaapelihyllyjä. – Tilaajan valvojat olivat hyväksyneet tämän asennustavan T2 -sairaalan rakennusvaiheessa (2010/1–2013/4). Koska VSSHP:n sähkövalvojat hyväksyivät kiinnikkeiden käytönsilloin, tiesimme että tämä sopisi myös Majakkasairaalaan, kuvailee Caverionin kärkimies Pasi Starast.

Sairaalakohteissa yleisesti käytetty tilojen ylipaineistaminen on alkanut yleistyä myös muussa rakentamisessa.

Tyksin Tuomaksen ja Jussin kolme vinkkiä rakennuttajalle

 • Huolellinen suunnittelu on kaiken A ja O. Asioita voi tehdä aina vähän paremmin.
 • Selvitä mahdollisimman paljon etukäteen. Työnaikainen asioiden selvittäminen on raskasta ja aikaa vievää.
 • Aikatauluta ja yhteensovita projektin suunnitelmat riittävän aikaisin.
Majakkasairaala, kuva Caverion Caverion asennusta
Kuvat: Caverion / Pasi Starast

 

2. Caverion: 55 000 m2:n työmaatoimintoja tehosti kolme SLO:n palvelua

Majakkasairaalan työmaan koko oli häkellyttävät 55 000 m2 ja tekeminen jakaantui kahdeksaan kerrokseen. Tämän kokoisessa kohteessa massiivisten tavaravirtojen hallinta ja tehokas työskentely olivat keskeisessä asemassa. Caverion hyödynsi omassa urakassaan SLO:n kaupintavarastoa, Täsmätoimituksia ja Esiasennuspalvelua.

Palvelu A: Kaupintavarastossa oli menekkituotteet aina saatavilla

Majakkasairaala, SLO:n kaupintavarastokontit työmaalla.
Kaupintavaraston kontit Majakkasairaalan työmaalla. Kuva: Matias Sinkkonen / SLO Oy

Majakkasairaalan projektissa ylläpidettiin menekkituotteiden varastoa työmaalla. Tässä apuna oli SLO:n kaupintavarasto.

Paikan päältä löytyvät varastokontit helpottivat merkittävästi sähköasentajien jokapäiväistä työtä. Parhaimmillaan kaupintavarastossa oli nimittäin yli 200 nimikettä varastoituna. – Olisi kyllä tullut äitiä ikävä, jos näitä olisi pitänyt itse lähteä tilaamaan, kiteyttää projektissa kärkimiehenä työskennellyt Pasi Starast.

– Tämä oli hyvä kokemus. Tulemme käyttämään SLO:n kaupintavarastoa jatkossakin, koska saimme hyvää palvelua omalta myyjältämme Matias Sinkkoselta. Hän otti asiakseen hoitaa asiat, kiittelee Caverionin projektipäällikkö Jari Matokangas.

Palvelu B: Täsmätoimituksilla työmaalle saatiin aina asennettavaa

Suurilla työmailla, joissa työskentelee monta urakoitsijaa, käytetään usein työmaan sisäistä logistiikkaa. Näin oli myös Majakkasairaalassa ja jokainen urakoitsija varasi tuleville tavaroille sisälogistiikan kalenterista toimitusajat. Tällä tavalla työmaan lähes katkeamaton materiaalivirta saatiin rullaamaan täsmällisesti.

Tämä tosin vaati projektin osapuolilta hieman enemmän suunnittelua, sillä toimituksille oli tarjolla hyvin kapea aikaikkuna. Työmaalla otettiinkin käyttöön SLO:n Täsmätoimitus, joka on kehitetty juuri tällaisia tilanteita varten.

– Täsmätoimitukset poistivat yhden stressitekijän. Kun tontilla oli tavaraa, niin miehilläkin oli asennettavaa ja se muodosti turvallisen perustan toiminnalle, kertoo Pasi.

 

👉 Tutustu asiakaskertomuksiin, joissa on hyödynnetty Täsmätoimitusta » 

Palvelu C: Esiasennuksessa vaihdettiin 4 700 keskiölevyä sairaalaväreihin ennen työmaatoimitusta

Esiasennukset nopeuttavat ja helpottavat asentajien työtä työmaalla silloin, kun asennukseen sisältyy toistuva työvaihe. Esimerkiksi valaisimiin voidaan esiasentaa kaapelointeja ja jakokaappeihin kalusteita asiakkaan tarpeen mukaan.

Majakkasairaala, lasten teho-osasto
Kuva: VSSHP/Mikael Soininen

Majakkasairaalaan SLO esiasensi kanavakalusteiden keskiölevyjä. Vantaan logistiikkakeskuksessa ABB:n kanavakalusteiden perusvalkoiset keskiölevyt vaihdettiin niin sanottuihin sairaalaväreihin.

Majakkasairaalassa pistorasioiden värikoodit ovat seuraavat:

 • UPS = oranssi.
 • Varavoima = sininen.
 • IT-järjestelmä = vihreä.

Esiasennuksella säästettiin huomattavasti asentajien aikaa, sillä näitä levyjä käsiteltiin SLO:n logistiikkakeskuksessa ennen työmaalle lähetystä noin 4 700 kappaletta.

 

👉 Lue lisää esiasennuksesta » 

20-vuotisen työuran isoin projekti saatiin maaliin hyvällä yhteistyöllä

– Olemme tehneet Jarin kanssa kumpikin yli 20-vuotisen uran, ja Majakkasairaala on ollut meille molemmille ehdottomasti isoin työmaa tähän mennessä.

Caverion asennusta
Kuva: Caverion / Pasi Starast

Olemme oikein tyytyväisiä yhteistyöhömme SLO:n kanssa, sillä tämä projekti vietiin yhdessä loppuun ilman suurempia ongelmia. Jotain näppäinvirheitä tilausmäärissä saattoi olla, mutta nekin saatiin oikaistua helposti SLO:n myyjän Matiaksen avulla. Ja alussa meiltä puuttui taivutusta kestävää halogeenitonta asennusputkea, mutta kun SLO otti tarvitsemamme Pipelifen Halovolt -asennusputken myyntiohjelmaansa, saimme tämänkin puutteen korjattua, ynnää Pasi.

– Tiivistäen SLO:n myyjä Matias oli uskollinen soturi ja teki taustalla paljon töitä. Enemmän kuin osasimme odottaa, kiteyttää Pasi ajatuksia yhteistyöstä.

Matias kertoo, että Majakkasairaala on ollut yksi suurimmista yksittäisistä projekteista myös SLO Turun konttorin historiassa. – Teimme alussa paljon töitä Caverionin kanssa; järjestelimme logistiikan ja kaupintavaraston tuotteiston sekä avasimme projektissa tarvittavia tuotteita myyntiin. Kun laitoimme ne heti alussa kuntoon, niin jatkossa olikin sitten helpompaa, painottaa Matias.

Pasin ja Jarin vinkit kärkimiehille

 • Suunnittele kunnolla tavaroiden työmaa-aikainen varastointi. Kun sen saa hyvin toimimaan, niin välttyy monelta murheelta.
 • Keskitä ostoja niin paljon yhteen kanavaan kuin vain on mahdollista. Hallittavuus on sitä parempaa, mitä laajempi valikoima löytyy yhdeltä

Caverion asensi Majakkasairaalaan mm:

 • ABB:n Impressivo- ja kanavakalusteita.
 • ABB:n putkitustarvikkeita.
 • Pipelifen Halovolt HF-asennusputkea ja suojaputkia.
 • Cca-kaapeleita.
 • Johtoteitä, asennuskanavia ja tarvikkeita.
 • nVent saattolämmityskaapeleita ja tarvikkeita

 

3. Saipu: SLO:n kautta järjestyi tärkeä kaapeleiden järjestelmätakuu

Saipulla yleiskaapelointiurakkaan kuului parikaapeli- ja valokuitujärjestelmät ja se päätyi valinnassaan Excelin tietoliikennekaapeleihin kahdesta syystä.  -Meillä on aikaisemmista projekteista hyviä kokemuksia Excelistä, niin valinta tähänkin projektiin oli aika luonteva, kertoo Saipun projektipäällikkö Markku Iso-Ilomäki.

 

Tavoitteenamme oli myös saada tilaajan vaatima järjestelmätakuu parikaapeloinnille, mikä on tyypillinen edellytys sairaalarakentamisessa. Excel tarjoaa omille tuotteilleen 25 vuoden takuun, mutta sen saamiseksi tarvitsimme asentajien käyttökoulutuksia. Sellaiset järjestettiin SLO:n kautta ja saimme kaapeleille takuun. Siinäkin mielessä erittäin onnistunut yhteistyö, jatkaa Markku.

 

Majakkasairaala, kaapelointia Majakkasairaala, kaapelointia
Kuvat: VSSHP

 

Laukamon tehtaalta toimitettiin lähes 200 räätälöityä kaappikokonaisuutta

Sairaalaan toimitettiin 176 kappaletta asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä ATK-kaappia. Laukamo esimerkiksi muokkasi kaappien kaapelisisäänmenot.

Lisää haastetta projektiin toi se, että kerroksiin meni erilaisia kaappikokoonpanoja. Toimitusten hallintaa varten SLO ja Saipu tekivät yhdessä tarkan listan, jonka mukaan Laukamon tehdas kalusti ja laputti nämä 176 kaappia.

Laukamon tehtaalla kaappeihin kiinnitettyjen lähetysluetteloiden avulla työmaan sisäinen logistiikka pystyi toimittamaan erilaiset kaappikokonaisuudet oikeisiin lohkoihin, kerroksiin ja huoneisiin. – Tämä oli tosi iso työ ja hatunnoston arvoinen homma kaikille osapuolille, toteaa Matias suuresta urakasta.

Hyvä suunnittelu näkyikin asioiden sujuvuutena. – Harvoin tulee näin isoa työmaata vastaan, kuvailee Markku työn määrää.

Välivarastoinnin ansiosta töitä pystyttiin tekemään ilman turhaa odottelua

Excelin kaapelipotti odottaa SLO:n välivarastossa
Excelin kaapelipotti välivarastoinnissa SLO:n logistiikkakeskuksessa. Kuva: SLO Oy

Majakkasairaalan projektissa Saipu käytti tietoliikennekaapelointiin Excelin Cca-luokiteltuja kaapeleita. Lähtötilanteessa SLO otti koko laskennallisen kaapelipotin logistiikkakeskukseen ja välivarastoi sen siellä.

– Välivarastointi oli meille uusi palvelu. Onneksi hyödynsimme sitä, koska jos olisimme tilailleet pienempiä kaapelieriä useammin, niin varmasti olisi tullut ongelmia, kehuu Markku.

– Tässä kohteessa vedettiin satoja kilometrejä pelkkää kaapelia. Viivästyksen takia miehet olisi pitänyt ottaa työmaalta pois, kun korvaavia töitä ei voinut tehdä. Tällaista ei nyt välivarastoinnin ansiosta tapahtunut vaan kaikki sujui kuin tanssi, jatkaa Markku.

Myös projektissa kärkimiehenä toiminut Teemu Raita tuumailee, että tuotteiden kotiinkutsuminen välivarastosta projektin etenemisen mukaan oli parempi vaihtoehto kuin tilailla useita pienempiä eriä.

Täsmätoimitusta hyödynnettiin myös Saipun tavarantoimituksissa

Majakkasairaalan tavarantoimituksista SLO oli käynyt neuvotteluita jo aikaisemmin työmaan sisäisen logistiikan ja Caverionin kanssa. Heidän toteutuksessaan hyödynnettiin SLO:n Täsmätoimitusta, joten olemassa olevaa pohjaa pystyttiin hyödyntämään myös Saipun kohdalla.

– Työmaan sisäinen logistiikka oli tosi hyvin suunniteltu. Kun toimituksille oli omat ajankohdat, niin ei tullut kaaosta. Tavara-autot tulivat sovittuna aikana yhdestä portista sisään ja ulosajo tapahtui toisesta portista. Jos tavaraa tilattiin toimitusaikojen ulkopuolelta, niin asiasta piti sopia erikseen työmaalogistiikan kanssa, kuvailee Teemu.

“Hienoin työmaa missä olen ollut.”
Teemu Raita, Saipu Oy

Tilauslajittelu huolehti, että tavarat olivat halutuissa lavayksiköissä

Tilauslajittelu on suurille työmaille suunniteltu palvelu, jossa tuotteet lajitellaan SLO:n logistiikassa omiin lavayksiköihin asiakkaan ilmoittaman mukaan.

Tilauslajittelun avulla lavat pystyttiin toimittamaan Saipun työmaan eri lohkoille omina kokonaisuuksinaan niin, ettei koko lähetystä tarvinnut ensin purkaa

– Tämän kokoisessa kohteessa lajittelupalvelu oli hyvin tärkeä, koska tilausten mittakaava oli iso. Esimerkiksi kun kaapelit oli lajiteltu eri lavalle kuin muut tavarat, niin kaikki pysyi paremmin järjestyksessä. Yleensä kävi nimittäin niin, kaapelilavat tuli “syötyä” nopeammin, pohtii Teemu Tilauslajittelun etuja.

 

👉 Tutustu asiakaskertomuksiin, joissa on käytetty Tilauslajittelua » 

 

– Kaiken kaikkiaan oli iso juttu, että SLO:n avainasiakaspäällikkö Matias Sinkkonen oli vahvasti projektin toteutuksessa mukana. Yhteistyö oli luontevaa, sillä olemme rakentaneet sitä jo vuosien ajan. Samalla on kasvanut keskinäinen luottamus. Yksi yhteyshenkilö oli tässä projektissa toimiva malli, näin asiat pysyivät yksinkertaisina ja hinnatkin pitivät. Tämä oli olennaista budjetin kannalta, toteaa Markku yhteenvetona projektista.

Saipu asensi majakkasairaalaan mm:

 • 29 000 kpl kat6A STP liitintä
 • 500 km kat6A S/FTP (Cca) parikaapelia
 • 8000 kpl OS2 LC/APC häntäkuitua
 • 4000 kpl SM LCD APC adapteria
 • 24 km FTMSU 24xOS2 Cca valokaapelia
 • ABB Impressivo -kalusteita

Markun vinkit projektipäällikölle

 • Etsi ympärillesi luotettavat kumppanit.
 • Määrittele massat riittävän aikaisin. Mitä aikaisemmin, niin sen paremmin toimitukset toimivat.

 

Kuka?

 

Tuomas Kaita
talotekniikkapäällikkö
VSSHP/Tyks

 

Jussi Koivumäki
sairaalainsinööri
VSSHP/Tyks

 

Markku Iso-Ilomäki
projektipäällikkö
Saipu Oy

 

Teemu Raita
sähköasentaja / kärkimies
Saipu Oy

 

Pasi Starast
kärkimies
Caverion Suomi Oy

 

Jari Matokangas
projektipäällikkö
Caverion Suomi Oy

 

Matias Sinkkonen
avainasiakaspäällikkö
SLO Oy

 

Mikä yritys?

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti omistettu kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan Tyksin sairaaloissa.

 • VSSHP koostuu 28 jäsenkunnasta, joissa elää runsaat 470 000 asukasta

 

 • Saipun palveluihin kuuluu suunnittelua ja talotekniikan ylläpitoa. Yritys auttaa näiden järjestelmien kanssa:
  • lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointi,
  • käyttö- ja jätevesi sekä
  • sähkö-, turva-, rakennusautomaatio- ja palosammutus.

 

 • Caverionin palvelutarjonta kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Yrityksen visiona on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä.

 

Lue myös


Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Headerkuva: VSSHP / Riikka Aaltonen

[1] https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/T3-urakoitsija-valittu.aspx

 

Leca Finland Oy päivitti valvontajärjestelmänsä

Uudistustarpeet kartoitettiin SLO:n teknisen asiantuntijan johdolla Leca Finland Oy:n Kuusankosken kevytsoratehtaalla valmistetaan keraamista leca-soraa. Tuotetta voidaan käyttää monipuolisesti mm. harkkojen raaka-aineena, geokohteiden kevennyksissä, kattorakenteissa eristeenä, routaeristeenä perustuksissa, sekä kapillaarikatkona maanvaraisissa rakenteissa. Tehdas pyörii vuoroissa ja kerralla prosessista vastaa neljä työntekijää. Tuotantoa valvotaan kahdesta valvomosta ja lastausta kolmannesta valvomosta. Hyvälaatuinen kuva on häiriöttömän tuotannon kannalta tärkeää. Leca Finland Oy kameravalvontajärjestelmän päivitys tuli ajankohtaiseksi, sillä tekniikka oli ajan saatossa osittain vanhentunut ja varaosien hankinta lähes mahdotonta. Laajentaminenkin muuttui hankalaksi, koska komponentteja ei ollut enää tarjolla. SLO:n asiantuntijan avulla kartoitettiin kokonaistarve Leca Finland Oy:n sähkö- ja automaatioasentaja Mika Tötöllä on tekniset valmiudet tehdä muutokset itse, mutta hän tarvitsi tuekseen asiantuntijan tietämystä ja osaamista siitä, millä laitteilla muutostyö kannattaa tehdä. Apuun pyydettiin SLO:n tekninen asiantuntija, joka kartoitti tehtaan nykytilanteen. Parin tunnin tehdaskierroksen aikana hahmottui kokonaiskuva uudistustarpeesta. Yhteistyössä luotiin suunnitelma uudesta teknisestä toteutuksesta. Siinä kaikki vanhat toiminnot siirrettiin uuteen järjestelmään mahdollisimman pienin muutoksin ja lisättiin pari uutta kameraa. Nämä laitteet valittiin täydentämään suunnitelmaa Hybriditallentimet. Vanhat kamerat päätettiin säilyttää ja kokonaisuuteen lisättiin hybriditallentimia, vaikka tarvetta kuvien tallentamiseen ei ollut. Näin varmistettiin se, että tarvittaessa kamerat voidaan tulevaisuudessa vaihtaa uusiin IP- tai HD-TVI -kameroihin. Hybriditallentimet valittiin, koska niiden tekninen toteutus on yksinkertainen. Ethernet -muuntimet signaalien muuntamiseen. Valikoimaan tuli muuntimet valokuidulle, USB- ja HDMI-signaalille ja langaton WLAN-linkki. Asiakas hankki itse näytöt, joilla kasvatettiin kuvasuhdetta ja saatiin parempi kuvanlaatu kameroista. Kokonaisuuteen mukaan tulleet uudet IP-kamerat liitettiin suoraan LAN-verkkoon, jotta kamerakuvaa voi katsella mistä vain. Kytkimet muuntimien ja tallentimien liittämiseen. Tarvittavat laitteet löytyvät SLO:n lähiverkonlaitteiden valikoimasta. Temppuileva USB -kaapeli vaihtui parikaapelimuuntimeen Projekti eteni suunnitelmien mukaan. Ainoa ongelma tuli 12 metrin USB-jatkojohdon kanssa, joka ei toiminut tallentimen kanssa. Tämäkin ratkesi, kun oikkuileva jatkojohto vaihdettiin parikaapelimuuntimeen. Analogisilla kameroilla ja kuvanjakajilla toteutettuja valvomoita on vielä paljon jäljellä. Niiden nykyaikaistaminen tulee eteen viimeistään siinä vaiheessa, kun joku komponentti hajoaa. Parempi olisi tehdä muutos ennakoivasti. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä kartoitusta. SLO auttaa muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Helvar Oy:n pihan valaistuksen päivitys tehtiin automatiikkaa hyödyntäen

Soneparin pitkäaikainen toimittaja Helvar Oy pääsi kokeilemaan ostajan saappaita, kun Karkkilassa sijaitsevan tehtaan pihavalaistus päivitettiin. Valaisimet kohteeseen toimitti Bat. Power Oy. Lue kirjoituksesta, miten Helvarin valaistuksen päivitys tuotti raikkaan ja kirkkaan valaistuksen lisäksi merkittävää säästöä vuorokausirytmin mukaisella valaistustasojen ohjauksella.

SLO:n materiaalitoimitukset takaavat Borealis Polymersin toimintavarmuuden

Borealis Polymersin muovi- ja petrokemian tehtaiden ympärivuorokautinen toiminta sekä eri-ikäiset tehtaat ja muuntamot edellyttävät omat,