Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
15.6.2018

Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetti on lähestynyt huippuarvoansa viimeisen puolen vuoden aikana. Vientiteollisuutemme on saanut hyvän kasvualustan kotimaisesta tuotantokapasiteetin lisäyksestä ja maailmantalouden kasvusta.

Kuvassa 1 on esitetty tuotantokapasiteetin kehitys vuosien 2007 ja 2018 välillä pylväsdiagrammina. Vuonna 2018 ollaan vihdoin tavoitettu kymmenen vuoden takainen tilanne. Suomen kasvuluvut ovat olleet etenkin viimeisen vuoden ajan esimerkillisiä. Tästä tilanteesta Suomi pääsee hyötymään todennäköisesti vuoden 2019 loppuun asti, ehkä jopa kauemminkin. Edellytyksenä on, etteivät Yhdysvaltojen suunnittelemat tuontitullit ja kansainväliset kauppasodat toteudu.

 

Kuva 1: Teollisuuden tuotantokapasiteetin kehitys Suomessa 2007-2018. Lähde: EK Elinkeinoelämän keskusliitto. Teknisen kaupan suhdannekehityksen ennusteet, toukokuu 2018

 

Suomen teollisuuden tuotantovolyymi

Tuotanto-odotukset ovat Suomessa myös erittäin korkealla tasolla, mikä johtuu käyttökapasiteetista ja yleisestä positiivisesta vireestä viennin vetäessä. Teollisuustuotannon (TOL BCD = koko teollisuus) määrä Suomessa on noussut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien (kuva 2).

 

Kuva 2: Teollisuustuotannon (BCD) trendi ja kausitasoitettu sarja, 2007/01–2018/04. Lähde: tilastokeskus.fi

 

Etenkin mekaaninen massa- ja paperiteollisuus ovat heränneet uuteen nousuun. Teollisuuden ala koki rahoituskriisin aikaan kovia Suomessa; elektroniikkateollisuus lähes katosi Nokian ja muiden isojen valmistajien ulkoistaessa tuotantoaan ulkomaille. Teollisuuden investoinnit olivat rahoituskriisin jälkeen usean vuoden ajan alhaisia. Kuvasta 2 näkee, että teollisuustuotannon määrä on vahvassa nousussa, vaikka huippuvuosien 2007-2008 tasoa ei ole vielä tavoitettu. Mikäli  trendi jatkuu, niin pääsemme jo lähelle vuoden 2007 tasoa.

Suomalaisen teollisuuden tuotanto on elpymässä. Matkaa vielä on, mutta suunta on onneksi oikea.

CoreLine high-bay – syväsäteilijä integroidulla tunnistimella

CoreLine-syväsäteilijät ovat nyt saatavilla integroidulla tunnistimella!

Weidmüller teholähteet – Make your systems fail-safe

Lisääntyvässä määrin teollisessa automaatiossa tuotannon prosessit vaativat luotettavaa tehonsyöttöä, erityisesti vikatilanteissa.

Oiltanking Finlandin arki on räjähdysherkkää

Turvallinen toiminta varmistetaan ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreilla