Petteri Mattinen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
13.8.2018

Elokuun suhdannekatsauksessa kurkkaamme tarjouspyyntömäärien ja tilauskannan lukujen taakse. Mitä nämä tunnusluvut kertovat teollisuudesta meille?

Teollisuuden tarjouspyynnöt

Talvella ja keväällä teollisuudessa oli vielä positiivinen vire, mutta kesän aikana Suomen Teknologiateollisuuden tarjouspyyntöjen määrä laski. Laskua on enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. Ovatko asiakkaat vähentämässä investointejaan, vai onko kyse kesätauosta, joka vapautuu syksyn mittaan? Tämä jää nähtäväksi. Markkinoilla on joka tapauksessa hieman epävarmuutta.

Tuontitullit vaikuttavat lopputuotteiden hintoihin

USA:n aloittamien tuontitullitoimenpiteiden takia välituotteiden valmistajat ovat voineet surutta nostaa omia hintoja. Lopputuotteita valmistavat yritykset ja niitä ostavat asiakkaat tuntevat hinnannousun omissa kustannuksissaan. Tämä synnyttää yleistä epävarmuutta ja investointihaluttomuutta. Toivotaan, että tuontitulleihin ei vastata maailmalaajuisesti samalla mitalla takaisin. Siinä ei löydy kuin häviäjiä.

Lähde: Teknologiateollisuus

Teollisuuden tilauskanta pysynyt hyvänä

Suomen Teknologiateollisuuden tilauskanta näyttää kasvaneen verrattuna viime kevääseen. Kesän aikana tilauskannat usein hieman pienentyvät, mutta tänä vuonna näin ei ole käynyt.

Saattaa olla, että parantunut kilpailukyky on mahdollistanut tämän. Kilpailukyvyn pitäisi kuitenkin pysyä hyvänä jonkin aikaa, jotta Suomi voi todella hyötyä siitä. Vaikka luotettavaa tietoa parantuneesta kilpailukyvystä ei tällä hetkellä ole, voimme käyttää tilauskantaa tuotannon ja liikevaihdon kehitystä arvioinnissa. Voimme tehdä lukujen perusteella johtopäätöksen, että teollisuusyritysten liiketoiminta tulee jatkumaan positiivisena.

Lähde: Teknologiateollisuus ja Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknisen kaupan suhdannepaketti 2018

ABB magneettinen virtausmittaus ProcessMaster 300

Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa yleisesti veden ja muiden johtavien nesteiden mittaamiseen.

Tehokkuutta ja kustannussäästöjä teollisuuteen oikeilla kaapelivalinnoilla

Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.

Kun pandemia halvaannuttaa perinteiset asiointitavat 

Digitaalisten tilauskanavien ja automatisoitujen prosessien merkitys on korostunut uudenlaisessa tilanteessa. Olemme ottaneet lyhyessä ajassa ison harppauksen kohti virtuaalisempaa yhteiskuntaa.