RDSS (Rayflate Duct Sealing System) on TE Connectvity Raychemin kehittämä kaapeliläpivientien tiivistysjärjestelmä. Sillä pystytään tiivistämään vesitiiviiksi niin muovissa, betonissa tai metallissa olevat kaapelireitit. Kerralla oikein tiivistetyllä läpiviennillä voidaan estää turhat kosteus-, lika- yms. ongelmat esimerkiksi sähköasemien kaapelikellareissa, muuntamoissa, jatkoskaivoissa tai muissa vastaavissa tiloissa.

Näissä paikoissa kosteus voi aiheuttaa niin laiterikkoja kuin asennustyötä vaikeuttavia ja kustannuksia aiheuttavia lisätöitä.

     

Varmaa ja helppoa tiivistämistä

RDSS koostuu täytettävästä metallilaminoidusta tiivistepussista, joka on kummaltakin puolelta varustettu erillisellä tiivistysmassalla. Ennen asennusta saippuavedellä liukastettu tiivistepussi on yksinkertaista asentaa kaapelin ympärille tiivistettävään läpivientiin ja täyttää CO2 kaasulla tai paineilmalla asennuspistoolia apuna käyttäen. Täytön aikana tiivistepussi paisuu ja tiivistysmassanauhat painuvat vasten läpiviennin seinämiä ja kaapelia kestävän ja muodostaen vesitiiviin läpiviennin.

Täyttöpillin poistamisen yhteydessä geelimäinen tiivistysaine tiivistää automaattisesti täyttöventtiilireiän. Täydellinen tiivistys on asennettavissa vain muutamassa minuutissa ilman sotkua.

Tyhjän läpiviennin tai usean läpivietävän kaapelin tiivistäminen

Suurin osa tiivistepusseista pystyy tiivistämään kaksi rinnakkaista kaapelia (läpiviennin halkaisija huomioiden) pelkästään yhtä pussia käyttäen, ilman lisäosia. Kolmen tai useamman kaapelin läpiviennin tiivistämiseen tarvitaan lisäksi erillinen tiivistemassalla varustettu lisäosa RDSS-CLIP.

Mukautuvuus ja sopivuus niin vanhoihin kuin uusiin läpivienteihin

Koska tiivistepussi on joustava,se ei edellytä läpivientireiältä muodonmukaisuutta. Siksi soikeakin läpivienti tiivistyy yhtä hyvin kuin pyöreä.

Tiivistysjärjestelmää pystytään käyttämään jo asennettujen kaapeleiden läpivientien tiivistyksessä yksinkertaisen ympärikierrettävyyden ansiosta.

Monilla muilla tiivistysjärjestelmillä tai liimoilla asennuksen aikana tiivistettävien pintojen tulee olla kuivia. RDSS:llä tiivistäminen onnistuu vaikka läpiviennistä valuisi asennuksen aikana vettä. Näin sääästyy asennusaikaa ja kustannuksia.

Poistaminen

RDSS on helppo poistaa läpiviennistä ennen kaapelin asentamista tai poistoa. Läpivientiä ei myöskään tarvitse mekaanisesti piikata tai hioa, vaan se voidaan poistaa kevein mekaanisin menetelmin.

Ympäristöystävällisyys

RDSS käytettäessä ei tarvitse sekoittaa kaksikomponenttimassoja, nesteitä tai muita ympäristölle haitallisia aineita.

Tyhjät kaasusylinterit voidaan kierrättää metallikierrätyksessä. Liukastepullot PE/PP muoveina. Ylimääräinen liukaste voidaan hävittää jäteveden mukana

Testattu järjestelmä

RDSS on pitkän tuotekehityksen ja testauksen tulos, jossa on yhdistetty tiivisty ja korroosion hallintaosaamista.

Pitkäaikaiset testaukset huoneenlämmössä ovat osoittaneet vesi- ja ilmatiiveyttä yli 0,3 bar paineessa kaapeliin vaikuttavien mekaanisten voimien kanssa, kuten kaapelin taivutus, tärinä vääntö- ja aksiaalisuuntainen veto. RDSS testaukset on tehty myös kuormitusjaksoilla kaapelin lämpötilalla ollessa 90 0C.

Elinkaarilaskelmien mukaan RDSS kestää tyypillisesti kanavatiivisteenä kolmen metrin vesipatsasrasitusta 30 vuoden ajan asennuksen jälkeen. Laskelmat perustuvat tyyppilliseen sähkökaapeleiden kuormitukseen ympäristön keskimääräisellä lämpötilalla 25 oC.

Käyttöohjetaulukko

Jokainen RDSS tiivistyspussi tiivistää tyhjän läpiviennin ja kaksi kaapelia, pois lukien 150 koko. Taulukko näyttää kaapelihalkaisijan minimin ja maksimin tai kahden kaapelin yhteenlasketun halkaisijasumman erikokoisilla läpivientirei’illä. Luvut ovat millimetreinä.

Kolmen tai useamman kaapelin läpiviennintiivistämiseksi täytyy käyttää lisäksi myös RDSS-CLIP lisätiivistetikkua. Yhdellä Lisätiivistetikulla ja tiivistepussilla voidaan tiivistää 4 kaapelia (HUOM. Esim kerrattu kuparinen keskusköysi tulee katkaista ja korvata läpiviennin osalta esim. kupari tangolla). Tarvittaessa useamman kaapelin tapauksessa RDSS-CLIP lisätiivistetikkuja voidaan asentaa useampi. Jokainen käytetty lisätiiviste tikku pienentää maksimi tiivistyshalkaisijaa 5 mm.

Lisätiivistetikun käyttäminen useamman kaapelin asennuksessa Kaapelinipun halkaisijan määrittäminen

 

 

Teksti ja kuvat: TE Connectivity

Puistomuuntamo huomiseksi? – Kyllä SLO:lta

SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.

Ennemmin rohkean askeleen edellä kuin varovaisesti viimeisenä

Asiakastyytyväisyys on mittarimme Uusi päivä, uudet haasteet, tuttua jokaiselle.  Myös SLOlla kohdataan joka päivä kysymyksiä ja tärkein niistä on, kuinka pidämme asiakkaamme tyytyväisinä. Toimimme tiiminä myyjiemme kanssa, sillä yksittäisten hyvien suorituksien lisäksi työstämme kokonaisuutta omilla vastuu- ja osaamisalueillamme. Kokonaisuuksista syntyy asiakaskokemus, jossa katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen.

Chauvin Arnoux-mittalaitteet kaikkiin sääolosuhteisiin

Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.