Taajuusmuuttajan valinnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, millaiseen sovellukseen taajuusmuuttajaa käytetään. ABB:llä on laaja valikoima eri taajuusmuuttajasarjoja, jotka on suunniteltu juuri eri sovelluksia ajatellen.

ACH 580, ACS580 vai ACS880?

Esimerkiksi ACH580 on suunniteltu kiinteistöautomaation puhallin- ja pumppusovelluksiin. ACH580 on vakiona seinälle asennettava taajuusmuuttaja, eli sen voi asentaa suoraan sähkötilan seinälle.

Sen vakio-ominaisuuksiin kuuluvat:

  • C2 tason EMC -suodin
  • Erittäin helppokäyttöinen ohjauspaneeli
  • IP21 luokitus, joka on muutettavissa lisäoptiolla IP55 luokitukseksi.

Sovelluksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, millainen sovelluksen luonne on. Eli onko kysymyksessä neliöllinen- vai vakiomomenttisovellus. Neliöllisiä sovelluksia ovat esimerkiksi pumput ja puhaltimet, kun taas vakiomomenttisovelluksia ovat kuljettimet ja nosturit.

Se, millainen luonne sovelluksella on, vaikuttaa taajuusmuuttajan ominaisuuksiin muun muassa mitoituksen ja moottorisäädön osalta. Puhallinkäytöissä on yleistä mitoittaa taajuusmuuttaja normaalin käytön mukaan, kun ylikuormitustarpeita ei yleensä ole. Muun muassa kuljettimissa on yleistä mitoittaa taajuusmuuttaja raskaankäytön mukaan, mikä tarkoittaa askelta suuremman taajuusmuuttajan valintaa sovelluksessa käytettävän moottorin nimellisvirtaan nähden.

Vakiomomenttikäytöt vaativat yleensä moottorisäädöltä nopeampaa momenttivastetta, mikä osaltaan vaikuttaa taajuusmuuttajan valintaan. ACS580:n vektorisäätö ja ACS880:n DTC-säätö soveltuvat nopean momenttivasteen ansiosta erilaisiin vakiomomenttisovelluksiin. ACH580 soveltuu puhallin- ja pumppukäyttöihin skalaarisäätönsä ansiosta.

Vaatiiko sovellus säätöä vai riittääkö pehmeä käynnistys?

Taajuusmuuttajille ja pehmokäynnistimille on omat sovelluksensa ja tarpeensa. Sovellusten näkökulmasta nopeussäätöä tai vaikka paikoitusta vaativiin kohteisiin soveltuvat taajuusmuuttajat. Tällaisia kohteita ovat vaikkapa lämpötilan mukaan säätyvät ilmastoinnit, nosturit tai eri nopeuksia vaativat kuljettimet.

Pehmokäynnistimille sopivia sovelluksia ovat ne, joissa ei vaadita nopeuden säätöä eli pehmeä käynnistys ja pysäytys riittävät sovelluksen tarpeisiin. Tällaisia kohteita ovat muun muassa pumput ja puhaltimet, joissa säätö ei tapahdu portaattomasti esimerkiksi lämpötilan mukaan.

Pehmokäynnistimiä on erilaisia

Pehmojen valinnassa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaiseen sovellukseen pehmokäynnistin tehonsa puolesta asennetaan. Valintaan vaikuttaa myös käynnistimeltä vaaditut ominaisuudet.

ABB:llä pehmokäynnistimien valinta on tehty helpoksi ABB Prosoft työkalun avulla. Työkalu on ladattavissa verkosta ja sen avulla pystyt valitsemaan sovellukseen sopivan pehmokäynnistimen.

ABB:llä eri pehmokäynnistin sarjoja on kolme:

  • PSR (tehot: 1,5-55 kW)
  • PSE (tehot: 7,5-200 kW)
  • PSTX (tehot: 15-710 kW)

PSR on helppokäyttöinen ja suoraviivainen pehmokäynnistin pienemmille tehoille, kun PSE on suunnattu pumppusovelluksille aina 200 kW asti. PSTX on tarkoitettu erilaisia suojaustoimintoja vaativille sovelluksille ja suurille tehoille 710 kW asti. PSTX soveltuu kaikkiin sovelluksiin, joissa ei tarvita moottorin säätöä.

Teksti:
Patrik Tikka
Product Manager Robotics and Motion
ABB OY

Frico PA2200CE-ilmaverhokojesarja

Varaudu lämmityskauteen, varmista sisäänkäynnin miellyttävät lämpöolot

Siemensin kuormakytkinsarja 3KD uudistuu

Virta-alue laajenee ja kokoluokkien virta-alueet muuttuvat.

Positiivisesti poikkeava yhteistyö

Ab LKI Käldman Oy:n tilaus- ja toimitusprosessi uusittiin perustuksia myöten SLO:n palvelukokonaisuuden avulla