Saavutettu ISO 45001-sertifiointi on luonteva jatkumo vastuullisuustyölle. Sen avulla luomme uskottavuutta ja näyttöä sitoutumisestamme myös turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Sertifiointi juhannusviikolla

Sonepar Suomi on saanut työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen sertifikaatin ISO 45001. Sertifiointiauditointi järjestettiin 19.-21.6 osana jo olemassa olevien sertifikaattien 14001 ja 9001 määräaikaisauditointia. Päätös sertifioinnista syntyi maaliskuussa, jolloin esiauditointi sovittiin jo pian toukokuun alkuun. Nopea aikataulu ei koitunut haasteeksi, sillä turvallisuusasiat ovat olleet meille tärkeitä jo pidemmän aikaa. Tämä on näkynyt muun muassa perehdytyksessä, turvallisuusohjeissa sekä turvallisuushavaintojen käsittelyssä.

ISO 45001-sertifiointi on luonteva jatkumo laatu- ja vastuullisuustyöllemme. Sen avulla luomme uskottavuutta ja näyttöä sitoutumisestamme myös turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Muiden sertifikaattien ohella myös ISO 45001-sertifiointi kattaa koko Sonepar Suomen toiminnan logistiikkakeskuksesta ja pääkonttorista myyntikonttoreihin ympäri Suomen.

Kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta

Sonepar Suomen tavoitteena on turvallisuuskulttuurin ja työhyvinvoinnin tason nostaminen koko työyhteisössä. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on nostettava entisestään havainnoinnin tasoa työympäristössämme, sillä pieneltäkin tuntuva turvallisuushavainto voi olla merkittävä. Ottamalla yksittäisen havainnon vakavasti, selvittämällä juurisyyt ja pohtimalla yhdessä korjaavat toimenpiteet, luomme askel askeleelta polun kehittymiselle kohti nolla tapaturmaa -tavoitettamme. Tapaturmataajuutemme (LTI1) oli vuonna 2022 9,84. Luku kuvaa tapaturmien määrää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Luvussa ovat mukana tapaturmat, jotka tuottavat vähintään yhden sairaspoissaolopäivän tapahtumapäivän lisäksi.

Turvallisen työympäristön luomisesta vastaa Soneparin työsuojelutoimikunta yhdessä oman työterveyshuollon kanssa. Henkilöstöllämme on paras näkemys omassa työympäristössä tapahtuvista asioista. Olemme luoneet erilaisia väyliä jokaisen työntekijän osallistamiseksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Turvallisesti töissä ja terveenä kotiin on yhteinen päämäärämme. Sen saavuttamiseksi teemme yhdessä töitä joka päivä.


Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: AdobeStock



Ecodesign-direktiivi on ympäristöteko

EU:n ekosuunnitteluasetus on tärkeä askel kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja energiankulutuksen vähentämisessä. Se ei ole suositus vaan määräys, joka koskee niin valmistajia kuin urakoitsijoitakin.

Vastuullisuus on GEF:lle paneeleiden alkuperää laajempi käsite

Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut. GEF Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään suomalaisesta teräksestä Orimattilassa valmistetuilla kiinnikkeillä. GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision-energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa. Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa.

Näin jaat taloyhtiön nettiyhteyden parkkihallin latausasemille

Sähköautot, hybridit ja niiden latausasemat yleistyvät taloyhtiöiden parkkihalleissa. Tämä tarkoittaa yleensä samalla sitä, että parkkihalliin tarvitaan toimiva WiFi-yhteys. Taloyhtiöllä on jo taloyhtiönetti, mutta WiFi-verkko parkkihallista puuttuu. Mikä avuksi? Wi-Tek WI-AP315 hoitaa homman.