Luotettava ratkaisu sähköpaloriskien pienentämiseksi

Sähköviat ovat yleisimpiä tulipalojen aiheuttajia. Koska valokaariviat kehittyvät vaarallisiksi vähitellen, niitä on lähes mahdotonta havaita ja suojautuminen on erittäin vaikeaa.

Johtimien vikaantumiset synnyttävät valokaaria

Kuluminen, ulkoiset vauriot, jyrsijät, eristysviat ja löysät liitokset voivat aiheuttaa jonkin kolmentyyppisistä valokaarivioista:

  1. Sarjavalokaari ilmenee vaurioituneen johtimen kahden osan välillä.
  2. Rinnakkaisvalokaaret esiintyvät kahden eri johtimen välillä silloin, kun eristys on vaurioitunut. Tällaisissa valokaarissa kahden johtimen välillä kulkee merkittävä virta ja vuotovirta löytää lyhyimmän reitin synnyttämällä valokaaria, jotka hiillyttävät vähitellen eristysmateriaalia.
  3. Valokaari maakaapeliin. Rinnakkaisvalokaari voi syntyä myös vaiheen ja maakaapelin välille.

Kaikissa kolmessa vikatilanteessa valokaaren aiheuttaman kuumuuden kasvaessa kaapeli ja liitin syttyvät tuleen, joka leviää helposti.

Tavanomaiset suojalaitteet eivät havaitse valokaaria

Koska valokaaren virta on matalampi kuin nimellisvirta tai oikosulkuvirta, johdonsuojakatkaisijat eivät havaitse tällaisia vikoja. Myöskään vikavirtasuojat eivät havaitse valokaarivikoja, sillä valokaarivirta ei tuota vikavirtaa.

Acti 9 -valikoimassa on kahdentyyppisiä valokaarivikasuojia (AFDD): iArc on pelkkä valokaarivikasuoja ja iDPN N Arc on valokaarvikasuojan ja johdonsuojakatkaisijan toiminnot yhdistävä laite, joka on saatavilla B- ja C-laukaisukäyrän johdonsuojatoiminnolla virta-alueella 6-16A.

Snro Tuote
 32 543 89 Acti 9 iArc valokaarivikasuoja 25A 1P+N
32 543 79 Acti 9 iDPN N Arc valokaarivikasuoja C 10A 1P+N
32 543 81 Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc valokaarivikasuoja C 16A 1P+N


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

SFS 6000 standardi kehottaa käyttämään valokaarivikasuojia

SFS 6000 standardi on vuodesta 2017 alkaen suositellut valokaarivikasuojia, koska niillä voidaan suojata rakennusten sähköasennuksia valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta.

Valokaarivikasuojan käyttöä suositellaan seuraavissa kohteissa:

  • Nukkumatiloissa.
  • Paikoissa, joissa on käsiteltävistä tai varastoitavista aineista johtuva palovaara tai joissa on palava-aineisia rakennusmateriaaleja (esim. puurakennukset).
  • Paloa levittävissä rakenteissa.
  • Tiloissa, joissa on korvaamattomia esineitä.

Huippuälykäs palovaroitin suojaa elämäsi

Älykkään palovaroittimen reaaliaikaiset tiedot ovat helposti saatavilla älypuhelinsovelluksesta.

Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon

EI Electronics -varoittimet on valmistettu ja testattu Euroopassa. Ne sisältävät valtavasti patentoitua tekniikka, joka tekee niistä markkinoiden luotettavimpia.

Pelastuslakiuudistus – vastuu palovaroittimista siirtyy rakennuksen omistajalle

Pelastuslaki muuttuu 1.1.2024. Lakiuudistus tuo muiden muassa muutoksen palovaroittimien hankintavelvoitteisiin taloyhtiöissä. Vastuu palovaroittimista siirtyy taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille.