Schneider Electricin sähkökeskukseen asennettavilla valokaarivikasuojilla estät tehokkaasti sähkövioista aiheutuvat tulipalot, jotka ovat yleisimpiä sähköasennuksista johtuvien tulipalojen aiheuttajia rakennuksissa.

Sähköpalot aiheuttavat miljoonien eurojen vahingot rakennuksille vuosittain. Valokaarivikoja on miltei mahdotonta havaita, sillä ne kehittyvät vaarallisiksi vähitellen asennusten ikääntymisen, huonojen liitosten tai väärinkäytön seurauksena.

Valokaarivikoja esiintyy kolmea tyyppiä: sarjavalokaari, joka syntyy johtimen kahden vaurioituneen osan välillä, ja rinnakkaisvalokaari, joka esiintyy kahden eri johtimen välillä eristyksen vaurioituessa. Tällaisessa vauriossa kahden johtimen välillä kulkee merkittävä virta. Vuotovirta löytää lyhimmän reitin synnyttäen valokaaria, jotka hiillyttävät vähitellen niiden eristysmateriaalia. Valokaaria voi syntyä myös vaiheen ja maakaapelin välille. Valokaaren aiheuttaman kuumuuden kasvaessa, kaapeli ja liitin syttyvät tuleen, ja palo pääsee leviämään muualle rakennukseen.

Valokaaren virta on matalampi kuin nimellisvirta ja oikosulkuvirta, eikä vika tuota vikavirtaa. Tällöin pelkkä johdonsuojaus ja vikavirtasuojaus keskuksessa ei takaa suositeltavaa sähköpaloturvaa. SFS6000 ja IEC 60364 -standardit suosittelevat valokaarivikasuojia esim. nukkumatiloihin, ja tiloihin, joissa on käsiteltävistä tai varastoitavista aineista johtuva palovaara, sekä rakennuksiin joissa on paloa levittäviä rakenteita, tai korvaamattomia esineitä.

Tehosta siis omasi tai asiakkaasi rakennuksen paloturvallisuutta Acti9-valokaarivikasuojavalikoiman iARC-valokaarivikasuojalla, tai iDPN N Arc -valokaarivikasuojalla, jossa myös johdonsuoja integroituna.

32 543 78 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 6A 1P+N
32 543 79 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 10A 1P+N
32 543 80 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 13A 1P+N
32 543 81 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 16A 1P+N
32 543 82 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 20A 1P+N
32 543 83 Acti9 AFDD iDPN N Arc C 25A 1P+N
32 543 85 Acti9 AFDD iDPN N Arc B 10A 1P+N
32 543 86 Acti9 AFDD iDPN N Arc B 13A 1P+N
32 543 87 Acti9 AFDD iDPN N Arc B 16A 1P+N
32 543 89 Acti9 iARC valokaarivikasuoja 1P+N 25A

ABB SmartTouch 10”

Tyylikäs ohjauspaneeli älykoteihin ja -rakennuksiin

Celsion palokaapit

Celsion paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa jopa 90 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta.

UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot

 UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.