Elämme sähköpulan aikaa. Vajausta syntyy tilanteessa, missä sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Kuinka hyvin sinun yrityksesi on varautunut sähkönjakelun häiriöihin?

Pienikin sähkökatko voi olla teollisuuden prosessille haitallinen

Hikka sähkönjakelussa voi tulla kalliiksi. Jo alle sekunnin sähkökatko riittää pysäyttämään teollisuuslaitoksen, joka ei ole varautunut häiriöihin.

Koska kysyntä ja tarjonta eivät välttämättä ole talvella 2022–2023 tasapainossa, voi sähkönjakelussa käyttöpiikkien kohdalla syntyä suunnittelemattomia katkoksia. Kuinka hyvin yritykset ovat varautuneet tähän tilanteeseen?

Alle puolet yrityksistä ovat valmistautuneet tulevaan

Kauppakamari toteutti jäsenyrityksilleen joulukuun ensimmäisellä viikolla kyselyn, jossa kysyttiin, miten yritykset ovat varautuneet sähkökatkoihin ja kuinka suuria haittoja katkoilla arvioidaan olevan. Kyselyyn vastasi yli 1600 yritystä.

Yllättävää vastauksissa oli, että 55 % yrityksistä ei ole varautunut sähkökatkoihin mitenkään.

Keskuskauppakamari kehottaakin valmistautumaan. –  Pienikin varoaika on tarpeen, jotta yrityksissä voidaan minimoida sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Sähkökatko pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja, muistuttaa Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen tiedotteessa.

(https://kauppakamari.fi/tiedote/kauppakamarikysely-sahkokatkokset-aiheuttaisivat-haittaa-85-prosentille-yrityksista-sahkoa-saastettava-kaikin-keinoin/)

UPS huolehtii kriittisen vaiheen yli

UPS (Uninterruptible Power Supply eli keskeytymättömän virransyötön järjestelmä tai laite) pitäisi löytyä jokaisesta yrityksestä ja laitoksesta. Se takaa tehtaan kriittisille toiminnoille sähkön minimitarpeen tyydyttämisen siihen saakka, kun tehtaan oma varageneraattori tuottaa sähköä. UPS-laite myös varmistaa jännitteen häiriöttömyyden sähkökatkon päättyessä, jolloin isojen kuormien kytkeytyminen saattaa aiheuttaa heilahtelua jännitteissä ja taajuuksissa.

(https://tekijalehti.fi/2018/12/14/mita-jos-energia-loppuu-jokaisella-yrityksella-pitaisi-olla-varasuunnitelma/)

Soneparilta sekä UPSit että teknistä asiantuntemusta

Online tekniikkaan perustuvia UPS-laitteita suositellaan käytettävän kohteissa, jotka ovat kriittisiä tai niissä on kompressoreja ja pumppuja. UPSeilla saadaan näihin kohteisiin vakaa ja häiriöistä puhdas jännite kaikille kuormille.

Mitoituksessa on otettava huomioon peruskuorman lisäksi mahdollisten pumppujen ja kompressorien ottama käynnistysvirta (n. 3 – 5 x In). Kuorman määrittämisen lisäksi kokonaisuuteen vaikuttaa haluttu varakäyntiaika. Tyypillisesti pienillä kuormilla esim. 1000W saadaan 2 tunnin varakäynti aikaan 2 kVA Online UPS:illa ja siihen kytkettävillä kahdella lisäakkupaketilla.

Saat varasuunnitelmasi Soneparilta

Lisää vinkkejä voit kysyä myyjiltämme.

Osta UPS ja varavirtalähde Soneparin verkkokaupasta

💡 Sähkökatko tulossa! Astetta alemmas-sivustolta löytyy vinkit sähkökatkon varalle

Mitä on sähköpula?

Sähköpula syntyy tilanteessa, missä sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto on tehdä hallittuja ja suunnitelmallisia sähkökatkoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Toteutuessaan katkot kestäisivät kerrallaan noin kaksi tuntia ja niitä kierrätetään asiakkaiden välillä. Hallituilla kiertävillä katkoilla pyritään välttämään koko Suomen laajuinen mahdollisesti pitkäkestoinen sähköjen katkeaminen. Sähköpulatilanne voi olla myös toistuva.

Huoltovarmuuskeskus tarkkailee aktiivisesti sähkötehon riittävyyttä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Myös sähköhäiriöiden seuranta on tiivistä ja häiriöihin on varauduttu.

(https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/a/ajankohtaista-sahkosta)

Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Adobe Stock

VACON® 100 -taajuusmuuttajilla tehokkuutta ja säästöjä Kevitsan kaivosprosesseihin

Ruotsalaisen Boliden-konsernin omistama Kevitsan kaivos Sodankylässä on Suomen suurin avolouhos, joka työllistää yli 500 henkilöä. Vuonna 1987 löydetty Kevitsan mineraaliesiintymä on yksi Suomen suurimmista. VACON®-taajuusmuuttajat tehostavat kaivoksen useita eri prosesseja ja tuovat säästöjä. 

Laakerivirrat ja niiden ehkäisy

Laakerivirtoja esiintyy erityisesti taajuusmuuttajakäytöissä, joissa taajuusmuuttajan aiheuttamat suuritaajuiset jännitepulssit voivat aiheuttaa moottoreiden laakereiden kautta purkautuvia virtapulsseja.

Polyflex Mine – virransyöttökaapeli raskaisiin sovelluksiin

Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli