PRY-CAM on johtava, älykäs sähköjärjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan. Se mahdollistaa sähköjärjestelmän keskeisten parametrien mittaamisen, datan keräämisen ja analysoinnin sekä vian paikannuksen tosiaikaisesti internetin yli ilman sähkönjakelun keskeytystä.

PRY-CAM kerää sähköjärjestelmästä monenlaista tietoa olosuhteista, toimintahäiriöistä ja verkon ylikuumenemisesta. Kaikki tieto on käyttäjän saatavissa reaaliajassa, eikä palvelun käyttö vaadi erityistä asiantuntemusta.

PRY-CAM auttaa ratkaisemaan sähköjärjestelmän käsillä olevat ongelmat sekä ennakoimaan ja ehkäisemään uusien ongelmatilanteiden syntymistä.

 

PRY-CAM Grids mahdollistaa verkon reaaliaikaisen monitoroinnin
Itsenäinen PRY-CAM Grids mahdollistaa verkon reaaliaikaisen monitoroinnin.

 

PRY-CAM -tuoteperhe

PRY-CAM-tuoteperheeseen kuuluu joukko huippuluokan tuotteita, jotka kattavat sähköjärjestelmien kunnonarvioinnin ja valvonnan keskeiset osa-alueet.

 

Jokainen PRY-CAM -tuote kattaa neljä ominaisuutta

  • Mitattavan kohteen määrittely ja oikean mittaustavan valinta
  • Mittaustiedon keruu ja siirto
  • Tiedon varastointi pilvipalvelussa
  • Aineiston analysointi koneoppimista hyväksikäyttäen

 

PRY-CAM soveltuu suur- ja keskijännitejärjestelmien mittaamiseen

  • Kaapelit
  • Jatkot
  • Päätteet
  • Kytkimet
  • Muuntajat
  • Sähkölaitteet

 

Ratkaisu soveltuu kaikille 3 kV:n – 600 kV:n sähkölaitteille.

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti pilvipalveluun, jossa sitä voidaan edelleen käsitellä ja hyödyntää oppimiseen sekä jakaa helposti muulle organisaatiolle.

 

pry-cam.com

PRY-CAM Grids mahdollistaa verkon reaaliaikaisen monitoroinnin

 

Teksti:
Prysmian Finland
Kuva:
Prysmian Finland

TE Connectivity RAYCHEM 102L Päätetuppilot

TE Connectivity Raychem päätetuppilot on kehitetty kaapelipäiden suojaamiseksi ulkopuolista kosteutta, likaa ja muita kaapelin ominaisuuksia heikentäviä aineita vastaan.

RESSU 1000 V katkaisija-asema

1000 V verkot ovat kustannustehokas vaihtoehto häiriöherkille alle 10 km 20 kV jakelujärjestelmien alueille silloin, kun siirrettävät tehot ovat pieniä. 1000 V on pienjännitejärjestelmä, johon sovelletaan SFS 6000 -standardia. 1000 V järjestelmä luo oman ja rajatun suojausvyöhykkeen, jolloin mahdolliset keskeytyksestä aiheutuneet haitat rajoittuvat pienemmälle alueelle.

Nordicab-kaapelijakokaapit

Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua