Optisen verkon suunnittelussa ja rakentamisessa on yleistynyt passiviinen PON-tekniikka (Passive Optical Network). Tekniikka käyttää vain yhtä runkokuitua palvellakseen useampia, yleensä 32 tai 64 asiakasta samanaikaisesti. Teknologia mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön sekä vähentää tarvetta sijoittaa aktiivista tekniikkaa loppuasiakkaan lähelle. Verkon hallinta tehostuu ja arvokasta kuitukaapelikapasiteettia säästyy tulevia verkon laajennuksia varten.

PON-verkon testilaitteilta vaaditaan hieman enemmän kuin perinteisen verkon laitteilta

PON-verkko rakentuu hyvin pitkälti KTV-verkosta tutun puumallin mukaan, missä yksi keskuslaite palvelee useita asiakaslaitteita yhden kuidun kautta samanaikaisesti. Eri tilaajat haaroitetaan passiivisella optisella jaottimella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että vikatilanteissa ja käyttöönoton tarkistusvaiheessa, optisen kuidun toiminnan tarkastus joudutaan tekemään, kun kuitu on jo käytössä ja data liikkuu.

PON-verkossa siis liikennöidään samassa kuidussa samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä aallonpituudella. Liikenne verkosta asiakkaalle, liikenne asiakkaalta verkkoon sekä KTV-signaali käyttävät kaikki eri aallonpituutta samassa kuidussa. Voidakseen tarkistaa liittymän eri lähettimien ja osien toimivuus, tulisi asentajan kyetä testaamaan näiden kaikkien signaalien tehotaso samanaikaisesti samalla mittauksella.

PON-tehomittari

Perinteinen optinen tehomittari ei kykene erottelemaan kaikkia aallonpituuksia samanaikaisesti, vaan mittaukseen vaaditaan erityinen selektiivinen, PON-tehomittari.

Mikäli kuidun jatkuvuus ja/tai eheys halutaan todeta, tai tarvitsee löytää mahdollinen katkoskohta, on edelleen oikea työväline valokuitututka, OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Valokuitututkaa hankkiessa onkin syytä jo hankintavaiheessa miettiä, tullaanko tutkaa joskus käyttämään PON-verkossa.

PON-tutka eroaa normaalista siten, että tutkassa on aallonpituusalueelle 1625-1650 nm sijoittuva, suodatettu laser. Aallonpituusalueen ja suodatuksen myötä, käytössä olevan kuituyhteyden mittaaminen onnistuu ilman ongelmia, muuta verkkoa häiritsemättä.

Tuotteet

SnroTuote 
6709320VeEX FX81, 1G/10G PON Optical Power Meter
  • mittaa linjalta useamman aallonpituuden
  • varmistaa kaikkien lähettimien toiminnan
  • tarkastelee verkon toimintaa käyttäen omaa aallonpituutta häiritsemättä muuta dataliikennettä
6709321VeEX FX150+, PON OTDR (1310/1550//1625 nm)
  • kuituyhteyden mittaaminen verkon jo ollessa käytössä
  • kuitulinjan tarkan vikapaikan löytäminen

Teksti ja kuvat: H.Vesala Oy

Haaroituskaappeja – jakokaappeja. Miten valitsen?

Maakaapeliverkkojen rakentaminen on siirtymässä 20 kV kaapeloinnista myös 0,4 kV maakaapeliverkon rakentamiseen.

Nordicab-kaapelijakokaapit

Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua

Ainutlaatuinen yhdistelmäkaappi nopeuttaa sähköliittymien käyttöönottoa

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Yritys on hiljattain kehittänyt itselleen pienjänniteverkon rakentamiseen mallin, mikä mahdollistaa uusien liittymien nopean käyttöönoton ja parantaa samalla asiakaskokemusta.