Paineilma tuotetaan yleensä puristamalla tavallista ulkoilmaa kompressorin avulla korkeampaan paineeseen. Koska ulkoilmassa on kuitenkin aina mukana myös kosteutta, joutuu vesihöyry kompressorin kautta tehtaan paineilmajärjestelmään. Ilmassa höyrynä oleva kaasu ei yleensä aiheuta sellaisenaan ongelmia, mutta paineistetussa ilmassa höyry tiivistyy helposti vedeksi. Vesi taas aiheuttaa paineilmajärjestelmään useita ongelmia. 75 kW kompressori ilman kuivainta saattaa lämpimänä kesäpäivänä työntää 133 litraa vettä paineilmaverkkoon.

Ongelmien ilmeneminen

Kosteuden aiheuttamat ongelmat ilmenevät venttiilien ja toimilaitteiden lyhentyneenä käyttöikänä, vedenerottajien jatkuvana täyttymisenä, jauheiden paakkuuntumisena, maalausjäljen epätasaisuutena, paineensäätimen hajoamisena, sylinterien voiman häviämisenä tai laitteiden käynnistysvaikeuksina.

Kosteus vaikuttaa useilla eri tavoilla

  • Vesi huuhtelee paineilmakomponenttien kestovoitelun, lisäten kitkoja ja lyhentäen elinikää.
  • Tiivisteet turpoavat ja jumittavat sekä venttiileitä että sylintereitä.
  • Metalliosat venttiileissä ja putkissa ruostuvat ja tämä tekee tuhojaan tukkimalla venttiilejä ja kuluttamalla osia, kuten tiivisteitä.
  • Ruoste voi myös lisätä komponenttien vuotoja estämällä tiivisteiden oikean toiminnan.

Kosteuden tiivistyminen

Ilmankosteuden ongelmat korostuvat, jos putkisto tai laitteet ovat viileissä oloissa. Tällöin höyrymäinen kosteus pääsee tiivistymään ja aiheuttamaan tuhojaan. Tiivistymiselle alttiita ovat myös kohteet, joissa ilman virtausnopeus kasvaa huomattavasti (kuristukset), tai paine putoaa jostain muusta syystä äkillisesti (esim. sylinterit). Myös kuumat ja kosteat päivät ovat haastavia, sillä silloin kompressori imee enemmän kosteutta ympäröivästä ilmasta ja kuivaimet sekä vedenerottimet voivat olla kovilla.

 

Ratkaisuksi jäähdytyskuivain

Kompressorin yhteydessä on yleensä jälkijäähdytin ja säiliö, joiden avulla osa kosteudesta saadaan talteen. Tämä ei kuitenkaan usein riitä takaamaan riittävän kuivaa ilmaa, vaan paineentasaussäiliön jälkeen pitäisi järjestelmään asentaa jäähdytyskuivain. Tällainen on esimerkiksi SMC Automation Oy:n IDF-A tuoteperhe, joka kuivaa ilman energiatehokkaasti ensin jäähdyttämällä ja sitten lämmittämällä läpi kulkevan ilman.

 

SLO:n valikoimasta löytyy seuraavat tuotteet

AAA3392 Ilmankuivain – IDFA3E-23
AAA3393 Ilmankuivain – IDFA4E-23
AAA3395 Ilmankuivain – IDFA6E-23-K
AAA3397 Ilmankuivain – IDFA8E-23-K
AAA9782 Ilmankuivain – IDFA22E-23-K
AAA9783 Ilmankuivain – IDFA37E-23-K
AAA3390 Ilmankuivain – IDFA11E-23-K
AAA3391 Ilmankuivain – IDFA15E-23-K
AAA3394 Jäähdytyskuivain – IDFA55E-23-L
AAA3396 Jäähdytyskuivain – IDFA75E-23-L
AAB3679 Refrigerated Air Dryer – IDFA100F-40
AAB3680 Refrigerated Air Dryer – IDFA125F-40
AAB3681 Refrigerated Air Dryer – IDFA150F-40

 


Teksti: SMC Automation Oy

Pneumatiikkaratkaisut teollisuuden tarpeisiin

Pneumatiikkatuotteet  ja automaatioratkaisut SMC:ltä.

SMC esittelee nopeasti reagoivan, siirrettävän tuuletinionisaattorin

SMC on julkaissut kaksi  kannettavaa tuuletinionisaattoria,