Digitalisaatio ja kehittynyt tietoyhteiskunta ovat lisänneet UPS-laitteiden merkitystä toimintojen jatkumisen ja tiedon säilymisen turvaajana. Onnistuneen varmennuksen perustana on aina onnistunut mitoitus ja laitevalinta. Tekstissä käydään läpi pistotulppaliitäntäisten UPSien valintaan liittyviä asioita.

Kolme tuotesarjaa tarjoaa suojaa kotitoimistoilta sähköverkon häiriöihin

  • 3- sarjan Off-Line UPSit soveltuvat kotikoneisiin ja pientoimistoihin.
  • 5-sarjan Line-Interactive UPSit soveltuvat tietokoneiden, kassajärjestelmien ja servereiden varmentamiseen sellaisessa ympäristössä, jossa sähkönlaatu on hyvä.
  • 9-sarjan On-Line (Double Conversion) UPSit tarjoavat parasta suojaa, suojaten kuormaa kaikilta sähköverkossa esiintyviltä häiriöiltä.

Näin lasket oikean tehon UPS:iin

Kaikkien laitteiden tyyppikilvistä löytyy tehot joko watteina, volttiampeereina tai ampeereina ilmoitettuina. Laske kaikkien niiden laitteiden tehot yhteen, jotka halutaan suojata UPSilla. Jos tehot on ilmoitettu eri tavoilla, muunna ensin kaikki volttiampeereiksi käyttäen kuorman tehokerrointa, jos se tunnetaan. Laske kuormien tehot yhteen ja valitse UPS, joka on hieman isompi kuin kuorman teho.

Ampeerit volttiampeereiksi: 1.0A x 230 V = 230 VA

Watit volttiampeereiksi: 80 W / 0.8 = 100 VA (0.8 on tässä kuorman tehokerroin)

Älä koskaan alimitoita UPSia, koska tämä johtaa toimimattomaan ratkaisuun, vaan mitoita UPS 15-30 % suuremmaksi kuin kokonaiskuorma on. Tällöin laitteessa on myös hieman varaa mahdollisille kuorman lisäyksille tulevaisuudessa. Pistotulppaliitäntäisen UPSin suurimman antotehon nostaminen ei jälkikäteen ole mahdollista.

Mitoita varakäyntiaika riittäväksi

Varakäyntiaika olisi hyvä mitoittaa kuorman todellisen jatkuvan tehon mukaisesti, jolloin akustoa ei turhaan ylimitoiteta. Oikein mitoitettu ratkaisu säästää kustannuksia ja tarvitsee myös usein vähemmän tilaa.

Yleensä sähkökatkot ovat lyhyitä ja siksi useimmat valitsevat 5-10 minuutin varakäyntiajan. Kriittisiin kohteisin voidaan valita myös UPS-laite, jonka varakäyntiaikaa voidaan kasvattaa ulkoisten akkumodulien avulla jopa useampaan tuntiin.

UPSia sijoitettaessa kannattaa huomioida, että lämpötila vaikuttaa voimakkaasti akuston vahenemiseen. Tästä syystä UPS ja akusto tulisi sijoittaa tilaan jossa lämpötila pysyy +20-25 °C välillä

Muista säännölliset tarkistukset ja huollot

UPS on toimintaa turvaava laite, joten siitä kannattaa pitää huolta hankinnan jälkeen. Tarkasta UPS:n hälytykset ja toiminta silmämääräisesti säännöllisin väliajoin. Huolehdi akuston kunnosta. Akuston käyttöikä on yleensä 3-5 vuotta riippuen olosuhteista ja käytöstä, jonka jälkeen akusto on suositeltavaa vaihtaa.

5 kVA:n ja sitä suuremmat UPS-laitteet ovat kiinteitä asennuksia, jonka saavat suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaavat ammattilaiset.

Voit kysyä neuvoa UPSin valintaan ja huoltamiseen liittyvistä asioista myös omalta SLO vastuumyyjältäsi tai Eatonilta.

Katso tuotteet SLOn verkkokaupasta »

Teksti: Eaton

Kuvat: Pixabay

ABB ACS480 + M2BAX

Energiatehokkuutta uudella tavalla

Valvottaako tuotantolaitoksesi laitteiden tekninen kunto sinua öisin?

Vanhentunut laitekanta on käyttäjälleen aina kustannusriski, joka voi realisoitua koska tahansa – vaikka kello kolme aamuyöllä sunnuntaina 

Tage -teollisuusvalaisin

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.