Useat yritykset ovat ottaneet työturvallisuuden päätavoitteeksi

Turvallisuus lähtee oikeista ja kunnollisista työvälineistä. SLO:n suorittamat valtuutetut tarkastukset täyttävät valmistajan antamat käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaan maadoitusvälineet on tarkastettava säännöllisin väliajoin koulutetulla henkilöstöllä.

SLO:lta valtuutetut tarkastukset

Vaatimukset täyttävät välineet  saavat hyväksymistarran, josta ilmenee tarkastusvuosi ja kuukausi:

 1. Jännitteenkoettimien syttymisjännitten mittaus (1- 36kV)
  Jännitteenkoettimien syttymisjännitealue koestetaan Werntest -korkeajännite testiyksiköllä.
 2. Eristyssauvojen jännitelujuusmittaus
  Eristyssauvojen jännitelujuus testataan testauslaite TT 7412:lla.
 3. Työmaadoitusvälineiden tarkastus
  Työmaadoitusvälineet tarkistetaan silmämääräisesti, noudattaen valmistajan ohjeita.

Tarkastustyöt suoritetaan joko asiakkaan tiloissa tai SLO:n myyntikonttorilla riippuen siitä, kuinka suuri määrä tarkastettavia tuotteita on. Esimerkiksi  sähkö- ja teollisuuslaitoksien turvatuotteiden tarkastukset suoritetaan paikan päällä ja urakoitsijoiden pienemmät tuotemäärät voidaan tarkastaa alueellisessa SLO:n myyntikonttorissa. Tarvittaessa tuotteita voi myös lähettää tarkastettavaksi SLO:n logistiikkakeskukseen Vantaalle.

työturvavälineiden kunto

Tarkastusten tilaaminen ja hintatiedustelut SLO:lla

Lisätietoja tarkastustoiminnasta antaa SLO:n tuoteasiantuntija Börje Hakala (borje.hakala@slo.fi tai puh. 010 283 2272).

 

Sähköturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja voimassa olevat standardit

 • Työturvallisuuslaki (738/2002),
 • Sähköturvallisuuslaki (410/1996)
 • EN 61243 Jännitetyöt. Jännitteenkoettimet
 • EN 61235 Jännitetyöt. Eristyssauvat
 • EN 61230 Jännitetyöt. Siirrettävät työmaadoitusvälineet

Mistä lisätietoa työturvallisuusohjeista?

Tarkempia tietoja voit hakea TTK:n työturvallisuusohjeista (Työturvallisuuskeskus, Sähköalojen työalatoimikunta: STO 2/2009).


Lue myös:

SLO panostaa sähkömiehen työkaluihin, suojavälineisiin ja työvaatteisiin

Valokaarelta suojautuminen

AIRTHINGS WAVE -RADONMITTARI

  Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan.

Elobaun komponenttien varaosamyynti SLO:lla

SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa