Avojohtoverkkojen vianilmaisinjärjestelmän pilotista saatujen hyvien kokemusten kannustamana KSS Verkko Oy suunnittelee jo jatkoasennuksia

Kun KSS Verkko Oy tarvitsi ratkaisua haja-asutusalueen laajojen avojohtoverkkojen vikojen löytämiseen, löytyi vastaus automaattisesta vikojen hallinnasta (F.L.I.R.). Vuosien 2019 - 2020 aikana Kouvolassa toteutettiin pilottihanke, jonka tuloksena saatiin kehittyneempi vianilmaisin ja tyytyväinen asiakas. Lue kirjoituksesta, miten pilottihanke eteni ja minkälaisia käyttökokemuksia KSS Verkolle kertyi.

Mitä ihmeen F.L.I.R.ttiä?

Lyhenne F.L.I.R. tulee sanoista Fault Location, Isolation and Restoration ja se on automaattinen vianhallinnan ratkaisu kauko-ohjattaville erottimille. F.L.I.R. perustuu luotettaviin vianilmaisimiin, reaaliaikaiseen verkon topologian analysointiin ja automaattisesti ohjattaviin erottimiin.

SLO on kehittänyt kauko-ohjattavan erottimen ja F.L.I.R.in kokonaisuutta laitevalmistaja IVEPin ja ohjelmistovalmistaja Techsysin kanssa jo vuodesta 2017.

Tavoitteena avojohtoverkkojen parempi vianhallinta

Ennen kuin vianilmaisimen kehitystyö aloitettiin, ilmajohtoverkkoon ei ollut saatavilla kovin toimivaa ratkaisua minkä takia ilmajohtoverkkoja siirrettiin mielellään maahan.

Se ei kuitenkaan ole esimerkiksi 20 kV sivuhaaroilla se kustannustehokkain ratkaisu käyttövarmuuden parantamiseksi. Nyt kun ilmajohtoverkkojen vianhallintaa on kehitetty, on se erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto maakaapeloinnille. Haja-asutusalueiden ilmajohtoverkot ovat vianhallinnan avulla erittäin kustannustehokkaasti ylläpidettäviä ja myös aiempaa toimintavarmempia verkkoyhtiön asiakkaille.

Vuonna 2019 aloitetun käyttökokeilun tavoitteena oli löytää vianilmaisimelle ketterämpiä asennusratkaisuja, sillä F.L.I.R. on nähty monimutkaisena ja kalliina järjestelmänä, jonka käyttöönotto on hankalaa. Verkkoyhtiö, jonka avojohtoverkkoon vianilmaisimet asennettiin, oli KSS Verkko Oy, joka on osa KSS Energia Oy:tä.

Havainnekuva vikaantuneesta sähkölinjasta ja F.L.I.R. topografiasta

Kuva 1: Havainnekuva ilmajohtoverkon vikaantumisesta. Vika-arvojen lisäksi ilmaisin kertoo vian suunnan. Vianilmaisin on sijoitettu maastossa erottimen moottoriohjaimeen, jolloin tiedonsiirtoväylää hyödyntämällä mitattu tieto saadaan valvomoon.

Poikkeuksellisen tiivis yhteistyö ja hedelmällinen pilottihanke

KSS Verkon sitoutuminen projektiin oli merkittävää, koska tuotevalmistaja IVEP sai suoran palautteen KSS Verkon asentajilta ja pystyi niiden pohjalta kehittämään tuotetta oikeaan suuntaan. Hyviä käyttökokemuksia ehti kertyä reilun vuoden ajalta ennen kuin koeosuus virallisesti päättyi. Kehitystyön perusteella F.L.I.R:iin liittyviä ennakkoluuloja kumottiin, sillä se osoittautui edulliseksi ja sen asennus oli nopeaa. Huomattavana etuna ratkaisussa on se, ettei kokonaispaketin asennuksesta aiheudu asiakkaille sähkönjakelun keskeytyksiä.

Kolmen vuoden kehitystyön ja koeasennusten avulla on syntynyt innovatiivinen tuote kauko-ohjattaville 1 - 6 erottimen asemille.  

Ketterän vianilmaisun avulla sähkönjakelun keskeytykset pysyvät lyhyinä

KSS Verkko panostaa jatkuvaan kehitystyöhön, jotta heidän yritys- ja henkilöasiakkaansa saavat sähkönsä mahdollisimman vähin häiriöin. Heidän projektillensa asettamana tavoitteena oli löytää ratkaisu, jolla vikapaikat pystytään tunnistamaan nopeammin.

-Lähdimme mukaan, koska uskoin vahvasti tuotteeseen. Nyt kun olen nähnyt sen toimivan käytännössä, voin todeta, että siihen asetetut investoinnit ovat jo nyt maksaneet itsensä takaisin. On tärkeää, että saimme automatisoitua vikojen luotettavan paikallistamisen. Ei sähkönjakelun kehitys voi olla pelkkää kaapelin kaivamista maahan. Kun kaikki osapuolet tunsivat jo entuudestaan, niin yhteistyön aloitus tapahtui kuin itsestään, toteaa KSS Verkon käyttöpäällikkö Kai Kuvaja.

F.L.I.R.in hälytykset Techsysin käyttöliittymä

Kuva 2: F.L.I.R.in liikennevalo on erottimen vieressä verkkotopologiassa joko vihreä tai punainen. Näin nähdään erottimet, joiden läpi vikavirta on kulkenut. Erottimen viereen voidaan myös merkitä, onko vian aiheuttaja maasulku vai oikosulku.

Techsys Storm ja F.L.I.R.in asennusta erotinasemalle

"Ei sähkönjakelun kehitys voi olla pelkkää kaapelin kaivamista maahan."
Kai Kuvaja, käyttöpäällikkö, KSS Verkko Oy

Pilotin myönteisistä käyttökokemuksista tukea vianilmaisimien markkinointiin

Jokaisella projektin osapuolella on ollut omat motiivinsa lähteä pilottiin mukaan. Siinä missä KSS Verkko halusi kehittää omia palveluitaan ja varmistaa verkon toimintavarmuutta, Kuumic ja SLO hakivat projektista käyttökokemuksia oman myyntinsä tueksi. -Halusimme ensin käytännön kokemuksia ennen kuin aloitamme myynnin laajemmassa mittakaavassa, kertoo SLO:n myyntipäällikkö Petri Kallonen.

Kuumic Oy oli projektissa erotinala-asemien ja tiedonsiirron asiantuntijana, koska kehityslistalla oli vianilmaisimen käyttöönoton keventäminen. – Asentajilta tulleen palautteen perusteella liittymää yksinkertaistettiin ja konfigurointi on nyt paljon käyttäjäystävällisempää, huomauttaa Kuumic Oy:n toimitusjohtaja Teijo Eilola kehitystyön tuloksia.

Kuumicin valikoimaan kuuluu ala-asemia, joita on vuosikymmenien aikana asennettu tuhansittain ympäri Suomea. - Pilotin kautta F.L.I.R.in ominaisuudet tulivat hyvin tutuiksi ja nyt pystymme räätälöimään helpommin toimivia asiakaskohtaisia kokonaisratkaisuja. Vianilmaisinta on helppo myydä omiin ala-asemiin, kun se on todettu hyväksi käyttää ja asentaa, arvioi Teijo.

Kaikki osapuolet ovat olleet lopputulokseen tyytyväisiä, koska onnistuivat saavuttamaan asetetut tavoitteet. Laitevalmistajallekin pilotti oli tärkeä ennen kaikkea asentajien palautteen takia, koska vianilmaisimia on asennettu vielä niin vähän Suomeen, ettei käyttökokemuksia kentältä ollut juurikaan kertynyt. - Koska F.L.I.R. on tuonut juuri oikeita vikailmoituksia, niin täytyyhän tässä olla tyytyväinen, tiivistää Kai.

Noin 10% KSS Verkon kauko-ohjattavista erottimista on jo vianilmaisimien takana.

Kain vinkit vianilmaisimien asentamista suunnitteleville

 • Huolehdi, että erotin keskustelee SCADA:n kanssa, koska tiedon pitää olla reaaliaikaista.
 • Vianilmaisimen pitää olla vanhoihin asemiin räätälöitävissä.
 • Katso, että etäyhteys löytyy ja toimii.
 • Saatavan tiedon pitää olla mitattua ja mitattavaa.
 • Tarkista asennukset nopeasti siihen soveltuvalla sovelluksella, kuten Techsysin PlugCheck

Nämä tuotteet asennettiin Kouvolaan

snro Tuote
9713691 IVEP yhdistelmäasens. orsias. CVSO 25KPB CA
9713099 IVEP Techsys Storm Terminal vianilmaisinyksikkö

Vianilmaisin on ihanteellinen harvaan asuttujen alueiden pitkiin ilmaverkkoihin

Vianilmaisimille on selvä markkinarako olemassa. Automaattisessa vikojen hallinnassa on KV11 -yhtiöiden mukaan kustannussäästöpotentiaalia, mutta toistaiseksi sitä käytetään vikojen paikantamiseen hyvin vähän (Taulukko 1). Tämän tiedon vahvistaa Kuumicin Teijo, joka tietää kertoa, että Suomessa F.L.I.R.ejä on asennettu suhteellisen vähän. Nyt pilottiasennuksessa yhdeksän asennettiin KSS Verkolle, jotta kokonaistoimivuudesta saatiin riittävän luotettava kuva.

 

F.L.I.R. on tehokas: Energiaviraston raporttikuvaaja

Taulukko 1: Automaattinen vikojen hallinta valvomosta käsin tunnistetaan tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi, joskin sitä hyödynnetään vielä melko vähän. Lähde: Energiaviraston raportti: Uudet teknologiat ja toimintatavat - KV11 tutkimus- ja kehityshanke.

 

Maastamme löytyy vielä tuhansia kilometrejä ilmaverkkoa, joissa vianilmaisin voisi olla käytännöllinen ratkaisu. KSS tasoitti edelläkävijänä latua ja pilotin tuloksena tuotetta saatiin kehitettyä paljon. KSS Verkolla vianilmaisimet ovat jo auttaneet tunnistamaan vikoja ja näin lyhentäneet asiakkaiden sähkökatkoja.

Näin vianilmaisimen asennus eteni

F.L.I.R.in Asennustyö Miettulan erotinasemalla

Ensimmäisen vianilmaisimen asennus tehtiin Valkealan läheisyydessä sijaitsevan Miettulan erotinasemalle. - Teimme yhdellä vianilmaisimella koeasennuksen sisätiloissa ennen kuin lähdimme maastoon. Lisäksi hyödynsimme asentajien kokemusta, kun valitsimme sopivaa paikkaa. Koeasennuksen oppien kanssa esivalmistellun vianilmaisimen asennus oli ripeää puuhaa. Selvisimme vain parin tunnin verkon keskeytyksellä, muistelee Kai.

F.L.I.R.jä  asennettiin myöhemmin kahdeksan lisää ja huoltoerottimien ansiosta sähkönjakelun keskeytyksiä on koko pilotissa ollut vain yksi. - Saimme sen verran positiivisia kokemuksia, että tarkoituksena on asentaa vianilmaisimet myös sellaisiin erottimiin, joissa on pitkät ilmaverkkolinjat välissä. Tarkka tieto vikakohteesta helpottaa merkittävästi asentajien työtä, koska näin he pääsevät nopeammin vikaan kiinni, painottaa Kai.

"Suomeen on nyt asennettu uusia vianilmaisimia, joista pohjoisimmat ovat Muoniossa."
Teijo Eilola, Kuumic Oy

Kohtuullisten kustannusten vianilmaisimet ilmajohtoverkkoihin

Koska laite ei ole kovin suuri investointi, on ratkaisu kustannustehokas. –Tuotteen hankintahinta on hyvin kilpailukykyinen eivätkä asennuskulutkaan olleet suuret, kaiken kaikkiaan asennukseen kului noin kolme tuntia per suunta, kehuu Kai.

Vianilmaisin on monikäyttöinen, koska se sopii kaikkiin erotinmalleihin ja asentaminen erilaisiin paikkoihin onnistuu.  - Plussaa on myös se, että Add On -järjestelmille ei tarvitse rakentaa erillistä erotinasemaa, sen voi lisätä jo olemassa olevaan erotusasemaan. Siksi mekin sen valitsimme, jatkaa Kai. Investointi maksaa jo muutamassa viassa itsensä takaisin, koska asiakkaiden kokemat keskeytysajat pysyvät lyhyinä.

Aikaansaavalla projektiryhmällä on selvä visio ja toisiaan täydentäviä vahvuuksia

Verkkoyhtiönä KSS:llä on kasvava paine parempaan toimitusvarmuuteen. - Ilmajohtoverkkoa tulee aina olemaan, se vain on niin. Verkkojen älyä voidaan sen sijaan kehittää, jotta verkon viat saadaan paikannettua nopeammin ja tarkemmin, summaa Kai projektin lähtökohtia.

Vaikka erityisosaaminen -kuten moottoriohjaimien ja ala-asemien räätälöinti- on Kuumicilla, SLO:n rooli on myös tärkeä. Suurena tukkuliikkeenä sillä on oman toimialansa puolesta valmiit yhteydet toimittajiin ja pystyy sitä kautta takaamaan varman toimituksen. Myös avojohtoverkon moottoriohjaimet tulevat luotettavasti SLO:n kautta. ‑Aikaisemmin meillä oli aina ongelmia toimitusaikojen kanssa. Nyt kun SLO on toimitusketjussa mukana, niin lähetykset ovat varmempia tilaajille, kertoo Teijo.

Hyvä yhteistyö poikii jatkoprojekteja

Kai miettii, että seuraavaksi sähköasemille voisi miettiä kameravalvontaa, koska kamerasta pystyisi tarkistamaan SCADA:n kautta tulleiden hälytyksien alkuperää.

Kameravalvonta hillitsee myös asemalla tapahtuvaa asiatonta liikkumista ja mahdollista ilkivaltaa.

👉 Lue: Leca päivitti valvontajärjestelmänsä »

- Ilmajohtojen vianilmaisimien kanssa yhteistyö sujui niin hienosti, että seuraavaksi voisimme lähteä miettimään, miten maakaapelointiin saataisiin vastaavanlainen järjestelmä, visioi Teijo seuraavia yhteistyöaskelia. Kai ja Petri ovat samaa mieltä ideasta ja yhteistyön jatkumisesta. Uusia innovaatioita odotellessa meillä on hyvää aikaa F.L.I.R.ailla.

 

TechSysin PlugCheck- ohjelmalla tarkastat asennukset jo työmaalla

Helppo Internetistä ladattava suomenkielinen ohjelma, jolla asentaja pystyy tarkastamaan asennustyön välittömästi työn valmistumisen jälkeen. Päänäytöltä saat heti mittamuuntajien toiminnan varmistamiseen tarvittavat teho- jännite- ja virtatiedot. Asennusten johdotuksia ei tarvitse muuttaa esim. vaihejärjestyksen osalta vaan se voidaan tehdä ohjelmalla. Sitä voidaan hyödyntää myös asiakaskohtaisten maasulku- ja oikosulkuhälytysten rajojen asettamisessa.

Techsys Plugcheckä voi hyödyntää F.L.I.R.in asennuksessa

Kai Kuvaja

Kai Kuvaja
käyttöpäällikkö
KSS Verkko Oy

Teijo Eilola

Teijo Eilola
toimitusjohtaja
Kuumic Oy

Petri Kallonen

Petri Kallonen
myyntipäällikkö
SLO

Mikä yritys?

KSS Verkko Oy

 • Yritys on toiminut vuodesta 2009 ja on osa KSS Energia -konsernia.
 • KSS Verkko Oy on sähkönjakelu- ja verkkoyhtiö, joka palvelee yli 50 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunnallista asiakasta Kouvolan seudulla ja Iitissä.
 • Vuonna 2019 KSS-konsernin liikevaihto oli 148,4 M€
 • Konsernin henkilöstö on 256
 • KSS Verkko Oy huolehtii sähköverkon ja sähkön jakelun toimivuudesta ja uudistamisesta.
 • Toiminnan lähtökohtana on taata laadukas ja häiriötön verkkopalvelu asiakkaille niin, että taloudelliset ja ympäristönäkökohdat on huomioitu.
 • KSS:n 1 400 km pituisesta 20 kV keskijännitejohdoista 23 % on maakaapeloitua ja loput ilmajohtoa.

Kuumic Oy

 • Kuusankoskelainen yritys, joka on perustettu 1983 Voikkaalla.
 • Yritys työllistää vakituisesti viisi henkilöä
 • Asiakkaita ovat energiayhtiöt ja järjestelmätoimittajat.
 • Vuonna 2018 Yrityksen liikevaihto oli 0,8 M€

Teksti: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy
Kuvat: Jarmo Harttunen / SLO Oy ja Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Neste Kilpilahdessa Suomen lippu liehuu näkyvästi

Porvoossa Nesteen sataman edustalla sijaitsee Suomen lippu, joka kertoo rahtilaivoille saapumisesta suomalaiselle satama-alueelle. Kohteen valaistus oli uudistuksen tarpeessa ja yhteistyössä SLO:n kanssa löydettiin toimiva ratkaisu Neste Kilpilahteen.

Leca Finland Oy päivitti valvontajärjestelmänsä

Uudistustarpeet kartoitettiin SLO:n teknisen asiantuntijan johdolla Leca Finland Oy:n Kuusankosken kevytsoratehtaalla valmistetaan keraamista leca-soraa. Tuotetta voidaan käyttää monipuolisesti mm. harkkojen raaka-aineena, geokohteiden kevennyksissä, kattorakenteissa eristeenä, routaeristeenä perustuksissa, sekä kapillaarikatkona maanvaraisissa rakenteissa. Tehdas pyörii vuoroissa ja kerralla prosessista vastaa neljä työntekijää. Tuotantoa valvotaan kahdesta valvomosta ja lastausta kolmannesta valvomosta. Hyvälaatuinen kuva on häiriöttömän tuotannon kannalta tärkeää. Leca Finland Oy kameravalvontajärjestelmän päivitys tuli ajankohtaiseksi, sillä tekniikka oli ajan saatossa osittain vanhentunut ja varaosien hankinta lähes mahdotonta. Laajentaminenkin muuttui hankalaksi, koska komponentteja ei ollut enää tarjolla. SLO:n asiantuntijan avulla kartoitettiin kokonaistarve Leca Finland Oy:n sähkö- ja automaatioasentaja Mika Tötöllä on tekniset valmiudet tehdä muutokset itse, mutta hän tarvitsi tuekseen asiantuntijan tietämystä ja osaamista siitä, millä laitteilla muutostyö kannattaa tehdä. Apuun pyydettiin SLO:n tekninen asiantuntija, joka kartoitti tehtaan nykytilanteen. Parin tunnin tehdaskierroksen aikana hahmottui kokonaiskuva uudistustarpeesta. Yhteistyössä luotiin suunnitelma uudesta teknisestä toteutuksesta. Siinä kaikki vanhat toiminnot siirrettiin uuteen järjestelmään mahdollisimman pienin muutoksin ja lisättiin pari uutta kameraa. Nämä laitteet valittiin täydentämään suunnitelmaa Hybriditallentimet. Vanhat kamerat päätettiin säilyttää ja kokonaisuuteen lisättiin hybriditallentimia, vaikka tarvetta kuvien tallentamiseen ei ollut. Näin varmistettiin se, että tarvittaessa kamerat voidaan tulevaisuudessa vaihtaa uusiin IP- tai HD-TVI -kameroihin. Hybriditallentimet valittiin, koska niiden tekninen toteutus on yksinkertainen. Ethernet -muuntimet signaalien muuntamiseen. Valikoimaan tuli muuntimet valokuidulle, USB- ja HDMI-signaalille ja langaton WLAN-linkki. Asiakas hankki itse näytöt, joilla kasvatettiin kuvasuhdetta ja saatiin parempi kuvanlaatu kameroista. Kokonaisuuteen mukaan tulleet uudet IP-kamerat liitettiin suoraan LAN-verkkoon, jotta kamerakuvaa voi katsella mistä vain. Kytkimet muuntimien ja tallentimien liittämiseen. Tarvittavat laitteet löytyvät SLO:n lähiverkonlaitteiden valikoimasta. Temppuileva USB -kaapeli vaihtui parikaapelimuuntimeen Projekti eteni suunnitelmien mukaan. Ainoa ongelma tuli 12 metrin USB-jatkojohdon kanssa, joka ei toiminut tallentimen kanssa. Tämäkin ratkesi, kun oikkuileva jatkojohto vaihdettiin parikaapelimuuntimeen. Analogisilla kameroilla ja kuvanjakajilla toteutettuja valvomoita on vielä paljon jäljellä. Niiden nykyaikaistaminen tulee eteen viimeistään siinä vaiheessa, kun joku komponentti hajoaa. Parempi olisi tehdä muutos ennakoivasti. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä kartoitusta. SLO auttaa muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

ANDRITZ luottaa Soneparin asiantuntijuuteen

Vientiprojekti hallinnoitiin Soneparin palvelulla ANDRITZ Oy on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajia. Sonepar on ANDRITZin pitkäaikainen kumppani ja pääsi mukaan Etelä-Amerikassa sijaitsevan sellutehtaan projektiin, jossa nostettiin tuotantokapasiteettia. Sonepar etsi tiukassa aikataulussa oikeat tuotteet, dokumentoi sekä pakkasi rahdin valmiiksi valtamerimatkalle.  Soneparin ja ANDRITZin yhteinen tekeminen on alkanut vuonna 2007. Toistakymmentä vuotta jatkunut yhteistyö syveni ja laajeni kansainvälisessä sellutehtaan projektissa, jolloin asiakas käytti tuotehankintojen lisäksi Vientipalvelua. Projektin kokoluokasta ja vaativuudesta kertoo se, että suunnittelupöydältä tuotteiden toimittamiseen käytettiin aikaa puoli vuotta. [caption id="attachment_14917" align="alignnone" width="750"] Kuva: Havainnekuva sellutehtaasta[/caption] Projektin hallintaa palveluna [caption id="attachment_14909" align="alignright" width="329"] Vasemmalla Ilkka Anttila, teollisuuden myyntipäällikkö, Sonepar Suomi Oy ja oikealla Toni Rämö,  Senior Project Engineer, Pulp and Power Plant Automation, ANDRITZ Oy.[/caption] Vientipalvelu on Soneparin yksikkö, jossa myyntisihteerit ja asiantuntijat tarjoavat monipuolista osaamistaan kansainvälisten projektien hallintaan. He vertailevat ja tekevät tarjouksia, käsittelevät tilauksia, hallinnoivat ostotilauksia ja laskuttavat. Asiakasta varten nimetty myyntisihteeri hoitaa myös projektin toimitusaikavalvontaa ja valvoo pakkaamista. Sonepar valikoitui projektikumppaniksi luotettavuuden ja pitkän yhteistyön perusteella ANDRITZin vanhempi projekti-insinööri Toni Rämö sai vihiä Soneparin kyvykkyydestä kansainvälisissä projekteissa, kun Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila kävi esittelemässä palveluportfoliota, johon myös kansainväliset vientiprojektit moninaisine vaiheineen lukeutuvat. Kun sellutehtaan kapasiteetin kasvattaminen tuli ANDRITZille projektiksi, he ottivat yhteyttä.  - Sonepar on iso ja luotettava toimija. Päätökseen vaikutti myös pitkä yhteistyö ja aiemmin toteutetut projektit, kertoo Toni Rämö. Erityisvaatimusten täyttäminen ja ennakointi avainasemassa Ulkoistamalla projektin hallinnan ANDRITZ vapautti omaa aikaansa projektin muihin toimintoihin. Projektissa Sonepar hoiti asiakkaan puolesta kaapeleiden määrittelyn ja menekin laskemisen. Sellutehtaan sähkösuunnitelma oli tehty eteläamerikkalaisten standardien mukaan, jolloin johdinten värit ja vaipat eivät vastanneet suomalaista valikoimaa. Soneparin kaapeliasiantuntijat etsivät kohdemaan vaatimusten mukaiset suomalaiset vastineet ja laskivat koko projektin kaapelitarpeen kerralla, sillä Etelä-Amerikassa samaa kaapelia ei ollut saatavilla. Kaapeleita lähti rahtina Etelä-Amerikkaan yhteensä vajaa 10 kilometriä. Merirahtiin lähtevät kontit dokumentointiin ja kuvattiin viranomaisia varten. Se on tärkeää, koska viranomaiset ovat kirjallisten tietojen varassa. Jos matkan varrella tarvitaan tietoa sinetöityjen konttien sisällöstä, viranomaisilla on käytössä vain kuvat ja dokumentit.  "Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa. " - Ilkka Anttila, Sonepar Suomi Oy Tuotteet kerralla oikein ja täsmällisessä aikataulussa ANDRITZin vientiprojektissa kriittinen elementti oli laivauksen tiukka ja kiireinen aikataulu. Sonepar koordinoi koko ajan toimituksia ja piti huolen, että tilaukset saatiin ajallaan kontteihin - Vaihtoehto olisi ollut lentorahti ja se on kallista, korostaa Toni. Koska tilausten oikeellisuus ja aikataulutus olivat tärkeässä roolissa, käytettiin niitä onnistumisen mittarina.  -Oikein onnistunut projekti, sillä kaikki saatiin laivaan ja työmaalle ajoissa. Käyttäisimme ilman muuta Soneparin palveluita uudestaankin, painottaa Toni. SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila kiittelee ANDRITZin ammattimaista tapaa, joilla asioita saatiin vietyä vaivattomasti eteenpäin. – Se oli mielenkiintoinen projekti ja sain olla siinä mukana alusta loppuun asti. Tuli hyvä olo, kun kaikki meni hyvin, arvioi Ilkka. Haasteilta vältyttiin jatkuvalla yhteydenpidolla Projektin kannalta merkittäviä haasteita ei kohdattu. Vaikka kaapelitarve oli määrällisesti suuri, saatavuudesta ei syntynyt ongelmaa, koska Sonepar oli jatkuvasti yhteydessä sekä toimittajaan että asiakkaaseen. - Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa, kiteyttää Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila. Soneparin tarjoama palvelukokonaisuus ANDRITZille Tuotteiden ja kaapeleiden määrittely ja menekin laskeminen. Muun muassa ulkomaalaiset kaapelistandardit eroavat Suomen standardeista, jolloin tilaukseen piti löytää oikeat tuotteet suomalaisesta valikoimasta. Dokumentointi Toimitusaikavalvonta Kontitus     [su_note note_color="#eceef0" text_color="#000000"] Mikä yritys? ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG. [palsta][1-2] Missio Yritys tukee asiakkaitaan menestymään innovatiivisella ja laadukkaalla suunnittelulla ja palvelulla. ANDRITZIN missioon kuuluu muodostaa vahvoja ja kestäviä suhteita, joilla on myönteinen vaikutus omiin teollisuusalan asiakasyrityksiin. [/1-2][1-2] Visio Yksi maailman johtavista yrityksistä valituilla markkinoilla. ANDRITZ suhtautuu intohimoisesti innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Teknologia- ja laatujohtajana se haluaa tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkailleen ja osakkeenomistajille sekä varmistaa pitkäaikaisen kannattavan kasvun jatkumisen. [/1-2][/palsta] [/su_note]