Turvallista ja luotettavaa sähkönjakelua

ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmät on suunniteltu niin, että niiden avulla sähkönjakelu on turvallista, helppoa ja luotettavaa. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat sähkölaitokset, OEM-valmistajat, keskusvalmistajat, urakoitsijat ja teollisuusyritykset.

Kabeldon-ratkaisut on suunniteltu tarjoamaan tehokasta suojausta jopa kaikkein haastavimmissa ympäristöissä. Tuotteet on suunniteltu ulkokäyttöön ja valmistettu siten, että ne kestävät pakkasta. Lisäksi niissä on tehokas ilmanvaihto, joka takaa hyvän jäähdytyksen ja estää veden kondensoitumisen kesäkuukausina.

Koska järjestelmät asennetaan yleensä julkisiin paikkoihin, tuotteen suunnittelussa on huomioitu ennen kaikkea turvallisuus ja jakokaappien huomaamaton ulkoasu. Esimerkiksi ulkoisten iskujen kestävyys on
testattu standardin IEC 61439-5 vaatimusten mukaisesti. Koska tuotteet on suunniteltu yhtenäiseksi ratkaisuksi, koko kokoonpano kaappeineen, kiskostoineen ja varokkeineen on testattu ja hyväksytty yhtenä järjestelmänä.

Kaapin sisältö on yhtä tärkeä kuin itse kaappikin. Kaapin sisällä oleva jakelujärjestelmä jakelujärjestelmä perustuu kosketussuojattuihin virtakiskoihin, jotka voidaan kalustaa moduulimitoitetuilla kalusteilla. Tämä on varmasti turvallinen ja mukautuu joustavasti lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Kaappikokoja on useita, jotka voidaan kalustaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Halutun kokoonpanon asennustyö on helppoa. Koko järjestelmällä kiskostoineen, liittimineen ja kytkimineen on IP2X-luokitus.

Turvallisuus on meille etusijalla niin järjestelmän säännöllisessä käytössä kuin asennusten ja huoltojenkin yhteydessä. Kokoonpanomme on suunniteltu luonnostaan vaarattomiksi.

Pienjännitejakelujärjestelmät sähkölaitoksille ja teollisuuteen

ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmät on suunniteltu niin, että niiden avulla sähkönjakelu on turvallista, helppoa ja luotettavaa. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat sähkölaitokset, OEM-valmistajat, keskusvalmistajat, urakoitsijat ja teollisuusyritykset.

Turvallinen käyttö julkisissa paikoissa

Järjestelmän ominaisuudet ja rakenne takaavat erinomaisen turvallisuuden ja suojauksen. Täydellinen IP2X-luokitus takaa sekä asentajan että asennusta ympäröivän alueen turvallisuuden. Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu ulkokäyttöön julkisissa paikoissa, ja juuri siksi sen turvallisuus on etusijalla.

Testattu, hyväksytty ja optimoitu

Kabeldon-järjestelmä on luotettava ratkaisu, joka toimii jatkuvasti koko käyttöikänsä ajan. Tuotteet on suunniteltu ja optimoitu toimimaan yhdessä, ja ne toimivat testatusti yhtenä järjestelmänä. Näin saadaan rakennettua kunnolla tarkoitukseensa optimoitu ratkaisu: turvallinen ja luotettava pienjännitejakelujärjestelmä.

Suunniteltu joustavaksi ja helppokäyttöiseksi

Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu siten, että sen asennus onnistuu vaivatta. Järjestelmä tekee työskentelystä todella helppoa. Sen modulaarisuuden, selkeiden merkintöjen ja esteettömän näkyvyyden ansiosta asennus on nopeaa ja joustavaa. Asennusvirheiden mahdollisuuksia on hyvin vähän, joten asentajan on helppo toteuttaa järjestelmän asennus luotettavasti ja turvallisesti.

Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmien tyypillisiä käyttökohteita

Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on joustava järjestelmä,  joka soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Useimmiten sitä käytetään julkisissa ulkotiloissa. Se on keskeinen osa mitä tahansa sähkönjakelujärjestelmää, joten sen on oltava ehdottoman luotettava ja toimittava ilman käyttökatkoja. Järjestelmän tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sähkönsyöttö sairaaloiden, hotellien ja ostoskeskusten kaltaisiin rakennuksiin
 • sähkölaitosten pienjännitejakeluverkot
 • sähköajoneuvojen latausasemien virransyöttöpisteet
 • pääjakokeskukset eri teollisuudenaloille
 • katu- ja maantievalojen syöttö
 •  pienten alisähköasemienpienjänniteosat.

Kabeldon on kattava pienjännitejakelujärjestelmä, joka koostuu kaapeista, kiskostoista, kytkinlaitteista ja liittimistä. Lisäksi saatavilla on lukuisia eri lisävarusteita, joiden avulla järjestelmä mukautuu  asiakkaiden monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Kaapit

Tyhjät ja kiskostolla varustetut kaapit teholuokissa 400–1 600 A. Saatavilla eri kokoja ja esimerkiksi seuraavia kokoonpanoja:

 • maahan asennettu
 • lattialle asennettu
 • pylväsasennus
 • kiinteä jalusta
 • erillinen jalusta.

Jonovarokekytkimet

Teholuokissa 63–400 A kaappiasennukseen ja enintään 630 A:n teholuokassa muuntamoihin.

Kiskostot

Kiskostot teholuokissa 400–1 600 A kaappiasennukseen tai enintään 2 500 A:n teholuokassa seinäasennukseen ja muuntamoihin.

Kytkimet ja koteloidut katkaisijat

Sovitinlevyt ABB:n varokekytkimien, jonovarokekytkimien ja katkaisijoiden asentamiseen IP2X-suojausluokan Kabeldonkiskostojärjestelmään sekä kaappiasennuksiin. Näiden sovitinlevyjen ansiosta jakelujärjestelmä on äärimmäisen joustava.

Liittimet
Eristetyt ja eristämättömät kiskoliittimet enintään 400 mm2:n kupari- tai alumiinikaapeleihin. Lisävarusteet Kattavan lisävarustevalikoiman myötä järjestelmä on entistäkin joustavampi ja vastaa markkinoiden tarpeisiin. Saatavilla on esimerkiksi seuraavia varusteita:

 • mittaukseen tarvittavat lisävarusteet
 • kiskojen kytkentäsarjat
 • asennuslevyt jne.

Yhdenmukainen kansainvälisten standardien ja direktiivien kanssa

ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu ja valmistettu siten, että se vastaa kansainvälisiä turvallisuutta, laatua ja ympäristöjärjestelmiä koskevia standardeja ja direktiivejä. Laatu, turvallisuus ja ympäristö ABB:n Kabeldon-tuotteet ovat seuraavan EU-direktiivin mukaisia: pienjännitedirektiivi 2014/35/EU.

ABB:n hyväksytyt hallintajärjestelmät noudattavat seuraavia kansainvälisiä standardeja:

 • laadunhallintaa koskeva ISO 9001
 • ympäristöjärjestelmiä koskeva ISO 14001
 • työntekijöiden työturvallisuuden ja työterveyden hallintaa koskeva OHSAS 18001
 • energianhallintaa koskeva ISO 150001.

Kaapit

Kabeldon-kaapit noudattavat seuraavia kansainvälisiä tuotestandardeja:

 • IEC 61439: Pienjännitekytkinlaitteet
 • Osa 1: Yleiset vaatimukset
 • Osa 5: Erityisvaatimukset yleisen jakeluverkon keskuksille
 • Läpäissyt arktisen ilmaston testit Kabeldon CDC- ja Kabeldon SDC -kaapeissa on korroosiolta suojaava pinnoite seuraavan standardin mukaisesti:
  • ISO 1461: Epäorgaaniset pinnoitteet – Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet – Erittelyt ja koestusmenetelmät (ISO 1461:1999). Kabeldon KSIK -kaapit on suunniteltu sisäkäyttöön. Ne on valmistettu jauhemaalatusta teräksestä ja ne soveltuvat rasitusluokkien C1 ja C2 ympäristöihin seuraavan standardin mukaisesti:
  • IEC ISO 12944: Maalit ja lakat – Teräsrakenteiden korroosiosuojaus maalaamalla
 • Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokitus (ISO 12944-2:1998)

Suojaustaso

 • IEC 60529: IP-koodi IP 34D ellei teknisissä tiedoissa ole muuta mainittu

Kytkinlaitteet

Kabeldon-kytkinlaitteet täyttävät seuraavien kytkinlaitteita koskevien standardien vaatimukset:

 • IEC 60947: Pienjännitekytkinlaitteet:
  • Osa 1: Yleiset vaatimukset
  • Osa 3: Kytkimet, erottimet, kuormanerottimet ja varokekytkinyhdistelmät

Suojaustaso

 • IEC 60529: IP-koodi IP 2X

Liittimet

Kabeldon-tuotteissa käytetyt liittimet täyttävät seuraavan standardin vaatimukset:

 • IEC 61238: Voimakaapelien puristusliittimet ja mekaaniset liittimet enintään 30 kV:n (Um = 36 kV) nimellisjännitteille
 • Osa 1: Testausmenetelmät ja vaatimukset
 • Suojaustaso: IEC 60529: IP-koodi
 • Eristetyt liittimet, IP 2X
 • Eristämättömät liittimet, IP 00

Kiskostot

 • Suojaustaso: IEC 60529: IP-koodi
 • Eristetyt kiskostot, IP 2X
 • Eristämättömät kiskostot, IP 00

Jännitteen testaus

SLD-jonovarokekytkinten aukot on suunniteltu jännitteenkoettimiin seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61243-3: Jännitteenkoettimet.

Nimellinen tasoituskerroin

Kabeldon-kaappien nimellinen tasoituskerroin on määritetty seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61439: Pienjännitekytkinlaitteet.

Jos kytkinlaitteet on asennettu kaapelijakokaappiin tai suoraan seinään vierekkäin, tällöin mitoituksessa on käytettävä seuraavia tasoituskertoimia. Vaihe- ja nollakiskojen nimellisvirta.

Rinnakkaistenkytkinten määrä Nimellinen  tasoituskerroin
2 ja 3 0,9
4 ja 5 0,8
6–9 0,7
vähintään 10  0,6

Mainittu nimellisvirta tarkoittaa suurinta sallittua virtaa missä tahansa kiskoston osassa.

Kiristysmomentti

Momenttialue riippuu johtimen halkaisijasta.  Jotta liitännästä tulee luotettava, tarkista johtimen ja kiskoston oikea kiristysmomentti teknisistä tiedoista.

Kaapeliliitännät

Mainittu kytkettävä kaapelin poikkipinta tarkoittaa säikeisellä tai kiinteällä alumiini-/ kuparijohtimella tehtyä kytkentää. Joustavaa johdinta kytkettäessä suurinta sallittua poikkipinta-alaa on pienennettävä yhden pykälän verran.

Rinnakkaisjohtimien kytkettävä poikkipinta-ala määritetään jakamalla suurin sallittu poikkipinta-ala rinnakkaisjohtimien määrällä ja pienentämällä poikkipinta-alaa yhden pykälän verran. Esimerkki: Suurin sallittu kaapeliliitäntä 300 mm², 300/2 --> 150 mm², jota pienennetään yhden pykälän verran --> 120 mm².


Teksti ja kuvat: ABB

PIPELIFE ROCKY jatkoholkit

Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.

Ovatko ilmajohtoverkot jo toinen jalka haudassa?

Ilmajohtoverkkojen suosio on  hiipunut maakaapeloinnin suosion noustessa.