Aurinkoenergian talteenotto on ollut viime vuosina nouseva trendi ja tekniikan kehityttyä yhä useampi pientaloasuja joko miettii tai on jo asentanut oman talon katolle aurinkopaneelit. Myös jokelalaisessa kotipanimossa valmistetaan olutta osittain aurinkoenergialla. Lue kirjoituksesta, mitä aurinkopaneelipaketin valinnan lisäksi tulee huomioida, kun pienvoimalaa perustetaan.

Uusiutuva energia talteen lähituotantona

Miten Jokelan omakotitaloasujat päätyivät asentamaan aurinkopaneelit? – Puhtaasti mielenkiinto aurinkoenergian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja teknologiaan, kertoo asukas Antti Mäkelä. Ja mistä sitä tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, Antti jatkaa. Vaikka pienvoimaloita asennetaan jo Suomessa, on toiminta edelleen melko vähäistä verrattuna Eurooppaan, jossa uusiutuvaa energiaa hyödynnetään laajemmin.

Aurinkovoima on energiaa uusiutuvasta lähteestä, jota meillä Suomessa riittää etenkin keväisin ja kesäisin. Aurinkoenergiasta saa helpotusta sähkölaskuihin, mutta koko vuoden ilmaisia sähköjä sillä ei voi kuitata. Siitäkin huolimatta oman pienvoimalan perustaminen kiinnostaa monia. Jos kiinnostuit, tarkemmat hyötysuhdelaskelmat, budjettihinnat ja vinkit voimalan suunnitteluun saat oman sähköyhtiösi energianeuvojalta. Nurmijärven alueen energianeuvojan yhteystiedot löydät »täältä«.

Pienvoimalan perustamisen neljä askelta: asennuspaikka, tuotantokapasiteetti, luvat ja asennus

Kuva 1: Paneelien toiminnan testausta.

Ensimmäinen askel on miettiä sopiva asennuspaikka. Jokelan omakotitalokohteessa paras paikka aurinkopaneelien asennukselle oli autotalli, jonka katon lape osoittaa suoraan etelään. Mitä enemmän auringon energiaa kerääviä paneeleita on, sitä suurempi voimala on.

Toisessa vaiheessa mietitään tuotantokykyä. Kun asennuspaikka tunnetaan, päästään valitsemaan kohteeseen oikean tuotantokapasiteetin voimalaa. Jokelassa paneeleita saatiin mahtumaan kahdeksan kappaletta (yht. 2,2 kWp) ja tuolle määrälle paneeleita valittiin 3-vaiheinen invertteri, joka syöttää virtaa suoraan sähköverkkoon. On suositeltavaa valita kolmivaiheinen invertteri, koska kolmivaihevirta on Suomessa yleisesti käytetty virransyöttö- ja mittaustapa. Aurinkovoimalan koko kannattaa suhteuttaa omaan kulutukseen niin, että tuotettu energia menisi mahdollisimman tehokkaasti omaan käyttöön.

Kolmas kohta kattaa luvat. Jokaisen kunnan rakentamisen säädökset eroavat hieman toisistaan, joten ennen työn aloittamista pitää tarkastaa rakennusvalvonnasta, vaatiiko työ toimenpidelupaa ja/tai naapurien kuulemista.

Asuinkunnasta riippumatta jokaisen sähkön mikrotuottajan pitää täyttää mikrotuotannon yleistietolomake ja tehdä tuotannon verkkopalvelusopimus oman sähköyhtiön kanssa. Mikrotuottaja voi myydä aurinkovoimalan ylituotannon valitsemalleen sähköyhtiölle tuotannon myyntisopimuksella.

Neljäs askel vie katolle asennushommiin. Asennusta tekemään kannattaa valita ammattilaiset, jotka tekevät työn turvallisesti ja taidolla. Sähkökytkentöjä tekemään tarvitaan sähkömies, jolla on säädösten mukainen oikeus tehdä sähköasennustöitä, eli hänellä on tukes-numero. Mäkelän perheen pienvoimalan sähköasennukset teki TJ-Turvapalvelut Oy:n Tomi Junno.

Auringosta tuotetun energian hiilijalanjälki on nolla.

Muista ilmoittaa verkkoyhtiölle pienvoimalasta

Aurinkopaneelien sähköverkkoon liittämisestä on aina tehtävä ilmoitus omaan paikalliseen sähköverkkoyhtiöön. Turvallisuuden varmistamiseksi verkkoyhtiön on tiedettävä, missä sähköverkkoon tulee sähköä pientuotannosta.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida, että yli 6,9 kVA mikrotuotannossa liittymispisteen oikosulkuvirtaa pitää todennäköisesti vahvistaa.

Takaisinmaksuaika on aina pitkä

Tällä hetkellä aurinkovoimalan perustamisen kustannukset pitää laskea tarkkaan, jotta takaisinmaksu saadaan laitteen käyttöiän aikana plussalle tai vähintään nollille. Käytännössä takaisinmaksuaika on aina vähintään kymmenen vuotta. Invertterin vaihtoväli on noin 10-15 vuotta, paneelit kestävät yli 30 vuotta.

Paljonko pienaurinkovoimala tuottaa käytännössä?

Tuottoon vaikuttaa tietenkin auringon määrä. Tuotto saattaa heikentyä, jos paneeleiden ja auringon välissä on este, kuten pihapuu. Yllättävää kyllä, jo osittainen varjo vain yhdellä paneelilla vaikuttaa kokonaistuottoon. Jotta investointi ja takaisinmaksuaika saadaan kannattavaksi, tulee asennuskohteen esteettömyyteen kiinnittää huomiota.

Jokelan kohteessa tuotanto vastasi odotusta, paneeleista tuli aurinkoisena päivänä lähestulkoon lupauksen mukainen tuotto. Ylin jatkuva tuntituotto on 1,8 kWh, mikä on 2,2 kW järjestelmälle normaali tuotto aurinkoisena päivänä. Käytännöllinen tuotantoaika keskikesällä jakaantuu noin kello 10 ja 19 välille.

Aurinkoenergian oman käytön optimointi

Laskennallisesti pienvoimalan tuotto riittäisi esimerkiksi isännän olutharrastukseen, jos valmistuksen optimoisi parhaiten tuottaville tunneille ja valitsisi aurinkoisen päivän. Parhaiten tuottavia tunteja päivässä on keskimäärin neljä (kuva 4) ja oluen valmistusprosessin pituus on myös noin neljä tuntia. Pienvoimalan tehokkaimpien tuntien aikana paneeleista saadaan 6,4 kWh ja oluen valmistusprosessiin kuluu keskimäärin 5,1 kWh.

Kuva 2: Uutukainen aurinkovoimala kerää auringon energian tarkasti talteen. Invertteri tuotantokäytössä.

Käytännössä oluen valmistusprosessissa on kuitenkin työvaiheita, jotka kuluttavat energiaa hetkellisesti enemmän kuin mitä Jokelan omakotitalokohteen paneelit tuottavat, jolloin vaiheen kulutus ylittää tuoton. Tällöin energiantuotannon vaje otetaan ostosähköstä.

Kolmivaihevirtaan liitettyjen laitteiden jakaminen tasaisesti eri vaiheille on tärkeää, koska sähkönkulutusta ja tuotantoa ei netoteta mittarilla. Jos vaiheissa on kovin erisuuruiset kuormat, voi syntyä tilanne, jossa samanaikaisesti ostetaan ja myydään sähköä.

Aurinkosähkön kaksi käyttötapaa

 1. Itsenäinen aurinkovoimala. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kesämökit, joita ei ole liitetty sähkönjakelun piiriin. Itsenäisessä aurinkovoimalassa syntynyt energia varastoidaan akkuihin.
 2. Jakeluverkkoon liitetty aurinkovoimala. Omakotitalon aurinkovoimala kytketään talon sähköverkkoon ja talo ottaa tarvitsemansa sähkön ensisijaisesti aurinkovoimalasta. Jos kulutus ylittää pienvoimalan tuotannon, lisäsähkö otetaan valtakunnan verkosta. Aurinkovoimalan ylituotanto siirtyy jakeluverkkoon ja verkkoyhtiö maksaa verkkoon tuotetusta sähköstä mikrotuottajalle pienen korvauksen.
Kuva 3: Pienvoimalan päivätuotto aurinkoisena päivänä

Aurinkosähkömyönteinen Nurmijärven Sähkö auttaa asiakkaita päätöksenteossa

Nurmijärven Sähkö tarjoaa kuluttajille energianeuvontaa, jossa käydään läpi nykyinen energiankulutus ja miten se muuttuisi pienvoimalan tuotannon kautta. Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kauppi on asiantuntija, jonka työnä on auttaa asiakkaitaan aurinkosähköön liittyvässä päätöksenteossa. Asiakkaan ottaessa yhteyttä, hän tekee ensimmäiseksi aina lähtökartoituksen. Sen avulla nähdään, miten nykyinen kulutus jakautuu ja miten pienvoimalan tuotto pitäisi optimoida, jotta kuluttaja hyötyisi investoinnistaan tehokkaimmin.

Koska Nurmijärven Sähkö ei itse myy aurinkopaneelipaketteja, pystyy se olemaan puolueeton. Jarmo Kauppi korostaa, että hän pyrkii antamaan kuluttajille mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan pienvoimalan hyödyistä ja tuottomahdollisuuksista. Esimerkiksi Jokelan omakotitalokohteen sijoitetun pääoman tuottoprosentti on noin viisi.

- Nurmijärven Sähkö on aurinkosähkömyönteinen mutta realistinen.
 Jarmo Kauppi, Nurmijärven Sähkö

Jarmo Kauppi uskoo, että aurinkosähkön käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tähän mennessä trendinä on ollut, että pienvoimaloiden määrä Nurmijärven Sähkön verkkoalueella on tuplaantunut vuosittain. Vuoden 2020 odotus on, että pienvoimaloiden kokonaislukumäärä ylittää 500:n.

Pienvoimaloiden yleistyessä Nurmijärven Sähköllä on tärkeä tehtävä pitää verkko toimintavarmana myös silloin, kun pienvoimaloiden tuotanto äkillisesti keskeytyy ja sähkönsyöttöön syntyy piikki.  -Verkkoon tulevan energian määrää seurataan, jotta mahdolliset vaaranpaikat tunnistetaan ajoissa ja niihin voidaan varautua, muistuttaa Jarmo. - Aurinkosähkö ei rasita verkkoa kulutuksen osalta, mutta äkilliset tehonsiirtomuutokset voivat aiheuttaa ongelmia, jos niihin ei ole osattu varautua.

Jarmon vinkit pienvoimalaa harkitsevalle

 • Pienvoimala voi nostaa kiinteistösi arvoa asuntomarkkinoilla.
 • Valinta on myös eettinen, sillä aurinkoenergian käyttö pienentää hiilidioksidipäästöjesi määrää
 • Katso investoinnin kustannuksia ja tuottoa kokonaisuutena.
 • Kuluttajan kannattaa hankkia tarvikkeet ja työ osaavalta sähköasentajalta, joka pystyy tekemään tarvittavat muutostyöt kiinteistön sähköverkkoon voimalan asennuksen yhteydessä.

 

Kuva 4: Aurinkoenergian hyötyjä lukuina Jokelan omakotitalokohteessa

Hyvä muistaa pienvoimalan rakentamisesta

 • Tarkista kuntasi rakennusvalvonnasta, vaaditaanko aurinkopaneelien asentamiselle toimenpidelupaa ja/tai naapurien kuulemista. Kuntakohtaiset käytännöt voivat erota toisistaan merkittävästi.
 • Sähköasentajalla tulee olla Tukes-numero eli henkilöllä on pätevyys ja säädösten mukainen oikeus tehdä sähköasennustöitä.
 • Pienvoimalasta pitää täyttää mikrotuotannon yleistietolomake verkkoyhtiölle, joka käsittelee hakemuksen ja antaa käyttöönottoluvan.
 • Aurinkopaneelit kannattaa asentaa aurinkoisimpaan kohtaan, jossa ei ole puista tai toisista rakennuksista lankeavia varjoja. Pieneltäkin tuntuva varjo yhdelle paneelille laskee kaikkien paneelien tuottoa.
 • Huomioi asennusalusta. Aurinkopaneelipakettien asennussarjat ovat erilaiset eri kattomateriaaleilla.

 

Jos innostuit oluen panemisesta kotona, muista että…

 • Yksityishenkilöillä on oikeus valmistaa kotitaloudessa yksinomaan käymisen avulla mietoja alkoholijuomia.
 • Kotitaloudessa valmistettu alkoholijuoma on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä sitä saa myydä tai tarjoilla kaupallisen toiminnan yhteydessä tai maksullisissa tilaisuuksissa.
 • Alkoholilain mukaan väkiviinan valmistus kaupallista toimintaa varten on luvanvaraista toimintaa.

(Lähde: valvira.fi)

Tämä kokonaisuus tilattiin Jokelan omakotikohteeseen

Snro Tuote
8006459 2.2 kW 3-vaih tiilikatto. 8x275W paneelia. Fronius Symo 3.0

 


Infograafi: Marja Apunen-Mäkelä/ SLO Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy

Riittääkö sähkö ensi talvena?

Suomesta on tulossa omavarainen sähköntuotannossa parin vuoden aikana. Tämä on iso muutos, koska olemme tarvinneet tuontisähköä vuosikymmeniä, eli olemme ostaneet sähköä naapurimaistamme.

Nyt on energiatehokkuusremontin aika

Rakennusten hiilijalanjäljestä jopa 75% syntyy käytön aikana. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino pienentää energiankulutusta ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.   Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen energiatehokkuus Korjaamisen tarve ei katoa poikkeustilanteessa minnekään, joten myös nyt on oikea aika tehdä kiinteistöjen energiaremontteja. Varsinkin omakotitaloissa pystyy jo pienillä teoilla vähentämään energiankulutusta. Energiatehokkuus on myös osa huoltovarmuutta, koska se parantaa energiaomavaraisuuttamme. Valtiolta avustusta energiaremonttiin Valtio antaa energia-avustuksia remontteihin, jolloin yhä useammalla on taloudellinen mahdollisuus parantaa oman kodin tai taloyhtiön tehokkuutta. Jokainen korjattu rakennus on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea. Lisäksi toimiva sähköistys lisää helppoutta, hyvinvointia ja kiinteistön turvallisuutta. Älykkäät talotekniset ratkaisut kehittyvät vinhaa vauhtia Digitalisaatio ja rakennusautomaatiojärjestelmät tarjoavat valtavat mahdollisuudet kiinteistöalalle. Älykkäät rakennukset ovat kohta keskuudessamme, koska ihmiset haluavat helppoa, turvallista, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa. Parempaa valoa uudella LED-tekniikalla Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Valaistusremontilla saadaan säästöjä käyttökustannuksiin ja parannetaan valaistuksen määrää ja laatua valitsemalla uutta led-tekniikkaa. Uusimalla niin ulko- kuin sisävalaistus säädettäviin ja pitkäikäisiin led-valaisimiin, tilan viihtyisyys paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Sivutuotteena positiivinen yrityskuva ja mukavammat työolosuhteet Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovatkin nyt yritystenkin liiketoiminnan ytimessä, joten toimitilojen, hallien ja piha-alueiden korjaustarve kannattaa tarkistaa. Oheishyötyjen, kuten asiakastyytyväisyyden, maineen sekä työolosuhteiden paraneminen kannattaa huomioida myös kannattavuustarkasteluissa. Nyt kannattaa investoida aurinkojärjestelmiin ja sähköautojen lataukseen Ajankohtaisia investointikohteita ovat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. aurinkosähköjärjestelmät sekä sähköautojen latausasemat. Näidenkään asennus ei katso vuodenaikaa. Hyvä on myös muistaa, että kiinteistön arvo kasvaa energia- ja kustannustehokkuuden myötä.   [su_box title="Neljä syytä tehdä energiaremontti" style="soft" box_color="#eceef0" title_color="#0f0d0d"] Valtio avustaa energiaremontteja Rakennusautomaatiolla saat säästöjä Uudella led-tekniikalla parannat valaistusta samalla kun säästät Vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat modernin liiketoiminnan ytimessä [/su_box]  

Growattilta energian kokonaishallintaa

Sonepar Suomi tuo mallistoonsa Growattin energian hallinta- ja ohjauslaitteet. Energian hinnan muuttuessa edullisemmaksi kesäaikaan, korostuu oman kulutuksen optimoinnin tärkeys, jotta mahdollisimman suuri osa tehdyistä investoinneista saadaan hyödynnettyä.