Järvi-Suomen Energia Oy huolehtii sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle alueella, jota kymmenet tuhannet järvet halkovat. Yrityksellä onkin yksi haasteellisimmista ja luovuutta ruokkivimmista sähköverkoista, mitä ei perinteisillä tuotteilla saisi edes rakennettua. Sirpaleisen verkkoalueen  innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kolmikantayhteistyössä Järvi-Suomen Energian, Elvera Oy:n  ja SLO:n kanssa.

Järvi-Suomen Energia on osa Suur-Savon Sähkö-konsernia, joka on toiminut jo 1940 -luvulta saakka. Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Ari Kuosmanen summaa, että yhteistyötä SLO:n kanssa on tehty alkaen vuodesta 1995, jolloin jakeluverkkotoiminta eriytettiin omaksi toiminnaksi.  Myös SLO:n ja Elvera Oy:n yhteistyön juuret ulottuvat vuosikymmenien taakse eri yritysnimien ja yhdistymisten kautta.

Vesistörikkaalle toimialueelle suunnitellaan soveltuvat tuotteet

Sähköverkon rakentaja Elvera urakoi Järvi-Suomen Energialle ja kolmikantatyöskentely syntyi, kun Elvera ja SLO huomasivat, että Järvi-Suomen Energian pitää olla mukana kehitysyhteistyössä toimialueen erityispiirteiden takia. Näistä kuvaavimpia ovat ne, että kokonaispinta-alasta yli puolet on vettä ja että sähkönjakelu saariin on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Tällöin perinteiset tuotteet eivät aina sovellu verkonrakennukseen.

Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Ari Kuosmanen luonnehtii sähköyhtiön toimialueen yhdeksi Suomen haasteellisimmista verkoista, jossa tuotteet joutuvat todelliseen koetukseen maa-alan rikkonaisuuden takia.

Vesistörakentamisen kumppaneiden roolit

SLO:n rooli on tuoda yhteistyöhön tekemiään tuotevalintoja, jotka esityksen pohjalta otetaan avoimeen keskusteluun. Seuraavana vaiheena on koeasennukset, joiden tulokset läpikäydään arviointineuvottelussa, jolla pyritään tulokselliseen tuotekehitykseen. Tarkan tuotekehitysprosessin läpäisseet tuotteet päätyvät Järvi-Suomen Energian hyväksyttyjen tuotteiden listoille.

Elvera tuottaa laadukasta työtä oikeaan aikaan ja oikeilla materiaalivalinnoilla, jotka on valittu juuri työkohteen erityispiirteet huomioiden. Elvera tilaa SLO:lta kolmikantayhteistyössä sovittujen ja kehitettyjen tuotteiden listauksesta oikeat materiaalit, joilla varmistetaan onnistunut toteutus juuri Järvi-Suomen Energian tarpeiden mukaan.

 

Nämä SLO:n palvelut Elveralla on käytössä

 • Hätäpalvelu
 • Paikallisvarastointi
 • Projektinhallinta
 • Kaupintavarastot
 • Sähköiset tilauskanavat

Arin ja Jarin vinkit onnistuneeseen kolmikantatyöskentelyyn

 1. Muista säännölliset tapaamiset. Asiat etenevät systemaattisella työskentelyllä.
 2. Kehitystyö on pitkäjänteistä puurtamista. Äkkivoittoja havittelevat voivat unohtaa koko puuhan.
 3. Ole avoin muutokselle. Sähkömaailma on murroksessa ja pysyt parhaiten mukana pitämällä mielen avoimena.

Tuotekehityksellä toimintavarmaa verkkoa

Tuotekehitys on pitkäjänteistä työtä, jossa suunnittelusta lopulliseen tuotteeseen saattaa kulua vuosikin aikaa. Ari kehuu, että SLO:lla tuotekehitys ja innovointi toimivat. Elvera Oy:n aluepäällikkö Jari Sihvonen puolestaan muistuttaa, että kolmikannan tuotekehityksessä ei tuijoteta myyntilukuja.

Tavoitteena on siis löytää yhdessä kriteerit täyttävät tuotteet, jolloin kaikki hyötyvät kolmikannasta. Tuotekehityksellä haetaan turvallisia, pitkäikäisiä, huoltovapaita ja kustannustehokkaita tuotteita, joiden asennettavuus on mietitty huolella.

SLO ei ole yhteistyössä pelkkä materiaalin toimittaja, vaan vahva ja vaikuttava partneri. Aikaisempina vuosikymmeninä SLO oli ainoa tavarantoimittaja, jolta sai verkonrakennukseen tuotteita. Ajan myötä kilpailukenttä on muuttunut, jolloin SLO on tullut pelkän tukkurin nahoista ulos ja on nykyään monimuotoinen asiantuntija- ja myyntiorganisaatio, jonka valikoimaan kuuluu laaja-alaisesti myös palveluita.

- Kolmikannan kaikkien osapuolien intressi on sama, eli rakentaa toimitusvarmaa verkkoa asiakkaille.
Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Ari Kuosmanen

Vain elinkaarikustannuksiltaan teknistaloudellisia ratkaisuja

Haasteellinen toimintaympäristö määrittelee sen, että Järvi-Suomen Energia valitsee vain kestäviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja. Tuoteyhteistyöllä kartoitetaan verkkoyhtiön ja urakoitsijan kanssa mahdollisimman korkealaatuisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita tuotteita jakeluverkkoon.

Energiayhtiö ei etsi pikavoittoja, vaan haluaa tekemiensä valintojen kestävän keskimäärin 40-50 vuotta. Ari Kuosmanen Järvi-Suomen Energialta kiteyttää, että he hakevat elinkaarikustannuksiltaan teknistaloudellisia ratkaisuja.

Varmuusvarasto ja hätätoimitusmallit ovat tärkeitä palveluita Elveralle ja sitä kautta myös Järvi-Suomen Energialle. Siksi ne ovat myös yleisinä tarkastelun kohteina kolmikantaneuvotteluissa. Tapaamisissa käydään tyypillisesti läpi SLO:n toimittamien materiaalien laatu ja mahdolliset poikkeamat, joiden perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet.

Kolmikantatyöskentely hitsaa osapuolet vahvasti yhteen

Pitkä ja syvä yhteistyö nivoo osapuolet vahvasti yhteen. Osapuolet tapaavat säännöllisesti kehityspalavereissa ja Jari myöntääkin, että ja pitkän yhteistyön myötä keskusteluyhteydestä on tullut  avointa ja lämmintä. Sitä tietää puolin ja toisin toisen hyvät ja huonot päivät. Kun yhteistyö ja keskusteluyhteys on avoin ja lämmin, tietää että toinen ei myöskään suutahda ihan jokaisesta sanomisesta. SLO:n myyntipäällikkö Erkka-Ville Vahla täydentää, että kun tuntee asiakkaansa hyvin, tietää myös tarkkaan asiakkaan tarpeet.

- Haemme elinkaarikustannuksiltaan teknistaloudellisia ratkaisuja.
Ari Kuosmanen, Järvi-Suomen Energia

Elveran, Järvi-Suomen Energian ja SLO:n tuotekehitystyöryhmä. Kuva: Minna Juvonen / SLO Oy

Kolmen K:n SLO

SLO on ehtinyt toimia jo monta vuosikymmentä ja kokemus tuo mukanaan varmuutta. SLO on myös valtakunnallisesti alansa suurimpia toimijoita. Yrityksen koko ei ole onneksi kuitenkaan vaikuttanut negatiivisesti ketteryyteen. - Vaikka kokoa on, asiat etenevät, väläyttää Ari.

Näillä kolmella sanalla Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Ari Kuosmanen kuvaa SLO:ta:

 1. Kokenut
 2. Kookas
 3. Ketterä

Haastatellut henkilöt

   
Elvera Oy
Aluepäällikkö
Jari Sihvonen
SLO Oy
Myyntipäällikkö
Erkka-Ville Vahla
Järvi-Suomen Energia
Verkostoinsinööri
Ari Kuosmanen

 

MIKÄ YRITYS?

Järvi-Suomen Energia Oy

Järvi-Suomen Energian historia ulottuu Suur-Savon Sähkö -konsernin alkuaikoihin 1940-luvulle saakka. Jo perustusvaiheessa on vahva osa konsernin toimintaa ollut sähköverkon rakentaminen Järvi-Suomeen sekä sen ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 1995 voimaan astui sähkömarkkinalaki, joka edellytti jakeluverkkotoiminnan eriyttämistä omaksi toiminnaksi. Järvi-Suomen Energia huolehtii Suur-Savon Sähkö -konsernin alueella sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle. Verkkoyhtiön ammattilaiset työskentelevät noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa. Yhtiössä työskentelee 14 henkilöä ja liikevaihto oli vuonna 2018 noin 100 miljoonaa euroa.

Infrayhtiö Elvera Oy

Elvera Oy kuuluu Suomen suurimpiin verkosto- ja infrapalvelualan toimijoihin. Sähköverkkojen lisäksi yritys huolehtii vesi-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöistä ja tarjoaa monipuolisia teollisuuspalveluja. Vaikka yhtiö on nuori, on osaamisella pitkät perinteet. Elvera Oy on yhdistetty Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n verkonrakennustoiminnoista.  Yrityksen ydintekemistä on sähköverkkojen ja -asemien sekä muuntamoiden rakentaminen, kunnossapito ja vianhoito. Osaaminen kattaa myös ilmajohdot ja järvialueiden edellyttämän vesistörakentamisen. Asiantuntijaverkostossa työskentelee yli 300 ammattilaista.

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy
Kuva:
Suur-Savon Sähkö / Järvi-Suomen Energia

Hyvä valaistus tehostaa vuorotyötä ja parantaa viihtyisyyttä Orthexilla

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja, jonka tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax. Lohjan tehtaalla on käynnissä valaistuksen saneerausprojekti osana yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmaa. Tehtaan tuotantotilojen valaistus uusitaan vaiheittain ja nyt on ensimmäinen vaihe valmis.

SLO:n verkkokaupalla hallinnoitava toiminnanohjaus poisti välivarastoinnin tarpeen

Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

Kokemuksellista valoa Kuusijärven luontokohteeseen

Vantaan suosittu ulkoilualue kehittyy jatkuvasti Vantaan Kuusijärvi on kaupungin tärkein ja eniten käytetty ulkoilualue. Sen rakentaminen alkoi 1970-luvulla, jolloin sinne rakennettiin paikoitusalue ja ulkoilumaja sekä tehtiin rantaa kiertävät polut ja joitakin kuntoratoja. Kuusijärven ulkoilualue on kaupungin kärkihankkeita, ja sitä tullaan kehittämään myös tulevaisuudessa.