Mittavaa esiintymää operoi Agnico Eagle Finland Oy

Kun matkaetäisyydet ovat suuria, luotettava yhteistyökumppani voi olla jossain tilanteissa kultaakin arvokkaampi. Lue, miten SLO:n ja Agnico Eaglen yhteistyö rakentui vahvalle pohjalle.

Noin 200 000 unssia tuotettua kultaa vuodessa

Maanalainen kaivos

Lapissa on perinteisesti eletty luontaistaloudesta. Lapin luonto houkuttelee alueelle turisteja ja Kittilästä on kehittynyt suosittu matkakohde. Näiden lisäksi alueella on kaivosteollisuutta.

Euroopan suurin kultaesiintymä toi alueelle vuonna 2005 Agnico Eaglen, kanadalaisen kaivosyrityksen, joka työllistää 480 lappilaista. Kullan vuosituotantomäärä liikkuu noin 200 000 unssissa ja kaivostoiminnan on ennustettu kestävän vähintään vuoteen 2035 asti. Nyt matkailu, kaivostoiminta ja luontaistalous elinkeinoina toimivat rinnakkain Lapin jylhissä maisemissa.

– Luotettavuus on tärkeintä, mitä SLO voi meille antaa.
Erkki Nevanperä, Agnico Eagle

Louhittu malmi muuttuu kullaksi

Kaivos on monimuotoinen toimintaympäristö. Malmia louhitaan syvälle peruskallioon porautuneena. Monen työvaiheen jälkeen kulta valetaan harkoiksi.

Olosuhteet ovat sähkölaitteistolle ja kaapeloinnille haastavat. Kaivoksessa on kondensaatiota, räjäytysten aiheuttamia tärinöitä, rikastamossa käsitellään kemikaaleja ja tietyillä prosessialueilla laitteisiin kohdistuu kuumuutta. SLO:n myyjän asiantuntijuudella ja osaamisella on tuotteiston valinnassa avainasema. – Etsimme SLO:n myyjän kanssa kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaimmat tuotteet, kertoo Erkki Nevanperä, Electrical General Supervisor Agnico Eaglelta.

Kullanvalua

Kaivoksella käytettävästä tuotteistosta kolme suurinta kategoriaa ovat kaapelit, asennustarvikkeet ja vakio- sekä työmaakeskukset. Eniten kaivokselle menee keskijännite- ja voimakaapeleita sekä erikoiskaapeleita haastaviin toimintaympäristöihin. Asennustarvikkeista eniten menee kaapelihyllyjä ja voimapistokkeita. Näiden lisäksi SLO toimittaa mm. PJ-komponentteja, logiikkojen moduuleja, taajuusmuuttajia, mittalaitteita ja työkaluja.

Yhteistyötä lähes kymmenen vuoden ajan

SLO:n ja Agnico Eaglen yhteistyö alkoi kesällä 2010. Kunnioitus ja luottamus ovat Agnico Eaglen arvoja, joiden pohjalle yhteinen tekeminen on rakennettu. Vuosien varrella asiakkaan ja toimittajan välille on kehittynyt vahva side.

Nevanperä on tyytyväinen SLO:n toimintatapaan. -Tuotteet vastaavat tarpeita ja saamme tarjoukset sujuvasti, summaa Erkki. – SLO reagoi nopeasti ja tasalaatuisesti yllättäviinkin tilanteisiin. Tämä helpottaa selvästi Agnico Eaglella arkea.

Yhteistyön vahvuus syntyy jokapäiväisestä ja jatkuvasta työstä, jonka tavoitteena on löytää toimivin ratkaisu eri työvaiheisiin. SLO:n ja Kittilän kaivoksen välisessä toiminnassa tärkeässä roolissa on avainasiakasmyyjä, joka omalla vastuullisella toiminnallaan luo perustan toimivalle asiakassuhteelle. Asiakassuhde ei kuitenkaan perustu pelkkään henkilökemiaan. SLO:n onnistumista tarkastellaan lukujen kautta ja mittarina käytetään ostojen toimitusaikaseurantaa.

SLO on Erkin mukaan luotettava, jolloin asiakkaan on helppo ja turvallinen toimia. – Tältä pohjalta yhteistyötä on hyvä jatkaa, linjaa Erkki.

 

Näitä SLO -palveluita Kittilän kaivoksella on käytössä

Tuotteiden valikoiminen projekteihin: Valinnassa huomioidaan kaivostoiminnan erityispiirteet ja vaativa toimintaympäristö

Asiakasvarastot: Kittilän kaivoksella on käytössä kaksi SLO:n asiakasvarastoa

Toimitus: Tuotteet tulevat normaalitoimituksella kaivokselle

 

Kuka?

 

Erkki Nevanperä
Electrical General Supervisor
Agnico Eagle Finland Oy
Esa Koskinen
Myyntipäällikkö
SLO Oy

Kuvat: Agnico Eagle Finland Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
markkinointisuunnittelija
SLO Oy
Kuva:
Agnico Eagle Finland Oy

Vaasan Pukinkulman valaisinratkaisussa pala paikallista historiaa

Erikoispylvästyö läpivietiin aikataulussaan SLO:n projektiosaamisella

Juuan palo- ja pelastuslaitokselle Exaktorin valaisimet

Juuan palo- ja pelastuslaitoksen valaistus uudistettiin kiinteistön peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä.

Kouvolasta löytyy F.L.I.R.iä asennettuna ja hyödynnettynä

Avojohtoverkkojen vianilmaisinjärjestelmän pilotista saatujen hyvien kokemusten kannustamana KSS Verkko Oy suunnittelee jo jatkoasennuksia