Läpinäkymättömän savun, polttavan kuumuuden ja hengityksen salpaavan, kitkerän kaasun yhdistelmä on hengenvaarallinen. Siksi palamattomiin materiaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota. CPR-vaatimukset ja halogeenittomat, palonkestävät ratkaisut antavat hyvän pohjan kriittisten järjestelmien toimivuudelle.

Vaativien järjestelmien toimivuuden kannalta kytkentäpisteet ovat merkittävässä osassa. Koko järjestelmä tulee arvioida kokonaisuutena, ei vain komponenttitasolla.

Tuotteiden toiminnallisuuden pohjalta vaadimme toimittajiltamme panostusta tuotekehitykseen sekä järjestelmällisiin kokonaisratkaisuihin, jotta tuotteet vastaavat asiakkaidemme odotuksia ja vaatimuksia.

Palonkestävän järjestelmän vaatimukset

Palonkestävässä järjestelmässä pitää olla eristyskyvyn lisäksi kestävyyttä iskuja, kemikaaleja ja ultraviolettia vastaan. Sertifioidut tuotteet ovat halogeenivapaita ja kolmannen osapuolen puolueettomasti testaamia kokonaisuuksia. SLO:lta löytyy myös vientiteollisuudelle eri maiden vaatimusten mukaiset ratkaisut.

Luokittelu

Palonkestävyydellä on kolme eri luokitusta: E3O, E60 ja E90.  Luokituksen numero kertoo kotelon keston ja liitännän toimintakyvyn minuuteissa tulipalon sattuessa. Tuotteiden erottelussa käytetään pääasiallisesti värejä ja vaatimusten mukaisia kilpimerkintöjä.

  • E30: Hälytyslaitteet, palohälyttimet, Hissit palo-ohjauksin sekä painovoimainen savunhallinta.
  • E60: Ensiapujärjestelmät, turva- ja merkkivalaistus, erityiset kohteet kuten museot, muut hälytysjärjestelmät esimerkiksi hiilidioksidi.
  • E90: Paineen korotusjärjestelmät, vesilähteet, sammutusjärjestelmät, koneellinen savunhallinta ja pelastushissit.

Palonkestävien jakorasioiden soveltuvuus

Hensel palonkestävä jakorasia

Palonkestävät jakorasiat soveltuvat sekä sisätiloihin sekä suojattuihin ulkoasennuksiin. Ympäristön ollessa vaativa on syytä huomioida, että polykarbonaatti haurastuu altistuessaan pitkäkestoisesti bentseenille.  Polykarbonaatti kestää hyvin tavallisimpia 10-prosenttisia happoja, alkaaleja, bensiiniä ja mineraaliöljyjä.

SLO:n valikoimasta löytyy vahvarakenteisia metallikoteloita. Materiaalit sekä viimeistelty tekninen toteutus antavat kotelointiluokitukset IP 65 (Satunnainen painevesi 100l/min, 100Kpa, 3m) ja IP66:lle (Väliaikainen upotus veteen 1m, 15min). Ylimääräinen palokuorma on myös minimoitu optimoiduilla materiaalivalinnoilla.

Läpivientien holkki- ja kalvotiivisteet ovat toimittajan testaamia ja paloturvallisia.

Asennus

Jakorasia on aina kiinnitettävä asennusohjeiden mukaisesti palonkestävään alustaan ja sille suunnitelluille liittimille. Jakorasioita voidaan tarvittaessa laajentaa irtoliittimillä. Runkokaapelin oikosulku voidaan estää sulakepesällä varustetulla jakorasialla.

Palonkestävät kalusteet ovat tärkeitä myös toiminnan jatkuvuuden kannalta. Koska halogeenittomat ratkaisut estävät suolahapon muodostumisen palon aikana, herkät sähkölaitteet altistuvat vähemmän syövyttäville kaasuille palon aikana.

Materiaalien palonkestoa voidaan parantaa teollisesti

Materiaalien palonkestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä muovimassaan kompaundointivaiheessa mineraalipohjaisia granulaatteja tai termoelastomeereja lasikuituvahvisteiseen polykarbonaattiin.

Noudata valmistajan ohjeita

Valmistajat vastaavat tuotteidensa osalta vaatimusten toteutumisesta asennusohjeen ja toimintamallien mukaisesti. Tämä ei toteudu, mikäli jakorasian alkuperäisiä komponentteja on vaihdettu, esimerkiksi keraamiset kytkentäosat, ruuvit ja muut ovat kokonaisuuden ja turvallisuuden kannalta tarkkaan mietittyjä.

Mikäli asennuksessa havaitaan lopputarkastuksessa puutteita, voi käyttöönotto viivästyä ja aiheuttaa lisäkustannuksia kohteeseen. Testauspöytäkirjoista on käytävä ilmi järjestelmässä käytetyt osat, testaus ja vaatimustenmukaisuuden toteutuminen.

Yksinkertaistettuna E-luokitellun paloturvarasian toimintakyky säilyy vielä silloinkin, kun muovimateriaali on palanut. Jäljelle jääneiden kontaktipintojen ja kaapeleiden toiminnallisuus säilyy siten, että johtimet eivät aiheuta oikosulkua jännitteiselle turvajärjestelmälle.

Oikeat tuotteet SLO:lta

SLO:n valintojen mukaisesti panostamme laatuun ja teknisiin ominaisuuksiin. Laajan valikoimamme pohjalta löydät kohteeseesi soveltuvan teknisen ja kaupallisen ratkaisun kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Toimittajaverkostomme kattava tekninen dokumentaatio ja vaadittavat sertifikaatit ovat saatavilla sähköisesti. Myös todennetut ohjeet ja testatut menetelmät sekä suositukset auttavat viemään projektin onnistuneesti projektin läpi.

Varmatoiminen ja turvallinen paloturvarasia on kokonaisuus. Olipa kyseessä kaapelointi, kiinnitystavat tai hälytysjärjestelmät RoHS ja REACH hyväksyntöjen mukaisesti, niin laajasta valikoimastamme löydät kattavat ratkaisut.

 

Huomioi turvallisuus jo suunnitteluvaiheessa

Huomioi projektissasi paloturvallisuus jo suunnitteluvaiheessa. Huomioi seuraavat asiat:

  • Rakennuslupa ja kohteen erityisvaatimukset, kuten uloskäytävät, varauloskäynnit, porrashuoneistot ja palovaaralliset tilat.
  • Turvajärjestelmien toimintakyky tulipalon aikana, vastaavan erityissuunnittelijan suunnitelman pohjalta urakoitsijan toteutettavaksi, SFS 6000-5-56 mukaisesti
  • Toimintakykyluokitus; E30, E60 ja E90 (P tai Ph uuden rakennustuoteasetuksen mukaisesti)
  • Oikeiden tuotteiden valinta; Luokitus, jakorasia, kaapeli, asennustapa (yksittäin, kaapelitiellä tai kannakkeella), kiinnitystapa ja palonaikaisen toimintakyvyn osoittaminen (sertifikaatti/lausunto)
  • Valmistajan valinta: Asennustapa ja kaikkien komponenttien ja asennuksen toimintakyvyn osoittaminen todennetusti (Rakennusmääräyksen E1 mukaisesti).
  • Suunnitelmat, asennusohjeiden noudattaminen, suoritustasoilmoitukset ja toteutus merkintöineen, luovutusdokumentaation ohella kuten EU-Vastaavuusvakuutukset vaativat.

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Saunan valaistus ledeillä

Winledin kolme vinkkiä mitä huomioida saunan valaistuksessa

DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijat

Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen

Frico lämpösäteilijät tehokkaaseen, taloudelliseen ja miellyttävään lämmitykseen

Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.