Seppo Mustonen
Aluejohtaja Pohjois-Suomi,
SLO Oy
3.10.2017

Energiasektorilla muutos on väistämätön

Koko energiatoimiala on murroksessa, koska sähkönkulutus monipuolistuu, tuotanto hajautuu ja energiaa käytetään aiempaa tehokkaammin. Uusiutuvan energiantuotannon kasvun lisäksi digitalisaatio ja energian internet, eli IoE, tulevat mullistamaan energiasektoria ja muuttamaan sen toimintaa.

Kysyntä sähkönkäytön hallintaan kasvaa ja kuluttajien tulee olla entistä valveutuneempia kontrolloidakseen omaa energiankäyttöään. Automaation lisäämisellä pystytään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta kustannustehokkaasti. Merkittävässä roolissa ovat energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa, lämmityksen energiantarpeen vähentäminen esimerkiksi lämpöpumpuilla, energiasyöppöjen sähkölaitteiden, kuten hehkulamppujen vaihtaminen ledeiksi ja energian pientuotanto.

Kysyntäjousto ja kulutustottumusten kehitys

Tähän saakka sähkömarkkinat ovat toimineet niin, että tuotanto on joustanut kulutuksen mukaan. Tulevaisuudessa kuluttajien rooli kysynnänjoustossa kasvaa sähkönkulutuksen ja -tuotannon tasapainottamisessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 2020-luvulla kuluttaja ostaa älykkäistä verkoista sähköä, kun hinta on alhaisin ja myy sitä, kun hinta on korkealla. Jatkossa kysyntäjouston mahdollistava kodintekniikka lisääntyy. Älykodit toimivat niin, ettei asukas välttämättä edes huomaa milloin sähkönkäyttöä optimoidaan; rakennusautomaatio seuraa, että lämminvesivaraaja, ilmastointi, lämmitys ja sähköauton lataus käynnistyvät vasta silloin, kun tuotantoa on riittävästi. Mikäli sähkölaite, esimerkiksi valaisin, on tarpeettomasti päällä, kuluttaa se turhaan virtaa ja lyhentää laitteen ikää. Kun älykodin läsnäolo-ohjaus huolehtii laitteiden toiminnasta, säästyy sähköä ja ympäristökin kiittää.

Markkinoille tulee ratkaisuja, jotka maksimoivat sähkönsäästöjä hyödyntämällä etäohjattavaa kulutusta, perinteistä mittaustietoa sekä digitaalisen kodintekniikan ja tuotantokoneiston tuottamaa tietoa. Tällöin vikaantumisetkin huomataan nopeammin. Myös kehittyvä energian varastointitekniikka tarjoaa ratkaisuja sähkönkäytön vaihteluihin. Akkutekniikan kehittyessä kotitaloudet voivat varastoida energiaa omaan käyttöön, esimerkiksi sähköauton akkuja voidaan käyttää kodin sähkönkulutuksen tasaamiseen. Energianvarastointiteknologia mahdollistaa kulutuksen jakamisen tasaisemmin eri vuorokauden ajoille ja pidemmillekin kausille.

Tänä päivänä älykäs asuminen tarkoittaa automatisoitua, etäohjattavaa yhden järjestelmän talotekniikkaa, johon kuuluvat esimerkiksi valaistus, lämmitys, ilmanvaihto ja turvallisuus. Esimerkkinä tällaisesta on ABB:n Free@home, joka on saatavissa sekä uusiin että vanhoihin taloihin.

 

Kuva: ABB free@home -laitteiden myynnin prosentuaalinen kasvu kuukausittain. Vertailukohtana myynnin kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017, ajalla tammikuu-syyskuu. Lähde: SLO Oy

 


Lue myös:

Älykästä aurinkosähköä

KNX-automaatio kirkastaa revontulinäkymät

ABB free@home -kodin ohjausta nyt myös langattomana!

Sähkölämmityksen modernisointi

Suora sähkölämmitys on edelleen hyvä, ekologinen ja tehokas lämmitysjärjestelmä asuntoon kuin asuntoon. Sähkölämmityksen tehokkuus perustuu sen nopeaan reagointikykyyn lämmitystarpeen muuttuessa, tila lämmitetään mukavuustasolle vain niinä aikoina, kun tilat ovat käytössä.

SLO kävi Porin asuntomessuilla:

Sujuvan arjen raaka-aineena moderni sähköistys

ABB free@home -kodin valo-ohjaus

Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy