Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin

Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

Tyyppi A

Tyypin A vikavirtasuojat soveltuvat yleisesti piireihin, joissa on pistorasioita ja peruskuormia.  1-vaiheisten kuormien vikavirrat voidaan kytkeä pois A-tyypin vikavirtasuojilla, poislukien puoliaaltotasasuunnattu ja suodatettu 1-vaiheinen kuorma. Jos ei-toivottuja laukaisuja tapahtuu normaalin käytön aikana, tyyppien HI ja B käyttö voi olla avuksi.

Älä suojaa A-tyypillä: Puoliaaltotasasuunnattuja, jännitteen tasaukseen tarkoitetulla kondensaattorilla varustettuja 1-vaiheisia kuormia.

Tyyppi A HI

A HI -tyypin vikavirtasuojatkatkaisijoissa on korkeampi pulssinkestoisuus ja ne ovat lyhytaikaisesti viivästettyjä. Tämän ansiosta laite ei kytkeydy pois päältä impulssimaisesti esiintyvien toiminnallisten vika- ja vuotovirtojen vuoksi.

Pulssimuotoisia vikavirtoja voi ilmetä kytkentätoimintojen tai ympäristön aiheuttaman lyhytkestoisen ylijännitteen tai kondensaattorilla maahan maadoitetun laitteen yhteydessä. A HI -tyypin tuotteiden avulla voidaan varmistaa asennuksen syötön jatkuvuutta.

Käyttökohteet:

 • pitkät ja suojatut kaapelit
 • toimistorakennukset
 • loisteputkivalaistus
 • suojatut rakennukset esim. sairaalat
 • laboratoriotilat
 • virtalähteet varmennettuun virransyöttöön

Tyyppi A S (selektiv)

Vakiotyyppeihin verrattuna niissä on useamman sinijakson laukaisun viivästys. Laukaisuviiveen vuoksi ne toimivat selektiivisesti perään kytkettyjen vikavirtasuojien kanssa. Tämä tarkoittaa, että selektiivisiä tuotteita voidaan käyttää vikavirtasuojauksen etukojeena. Laukaisuherkkyyden tulisi olla 30 tai  10 mA. Nämä tyypit muodostavat palosuojan ja suojauksen epäsuoraa kosketusta vastaan asennusten loppupäässä.

Tyyppi F

Vikavirtasuojatyyppi F sisältää tyypin A HI toiminnot ja havaitsee myös sekataajuiset vikavirrat, 50 Hz:n verkkotaajuudesta 1 kHz:n rajaan saakka. Näitä sekataajuuksia syntyy yksivaiheisista taajuusmuuttajista esim. säädettäessä vaihtovirtamoottorien nopeutta. Jos tämän tyyppinen vikavirta tai purkausvirta esiintyy maata vasten, kytkee F-tyypin vikavirtasuoja virtapiirin pois päältä.

Käyttökohteet:

 • pesukoneet
 • lämmityspumput
 • lämpöpumput
 • ilmastointilaitteet

Tyyppi B+, B, B S

Vikavirtasuojatyyppi B sisältää tyypin F toiminnot ja se voi myös havaita ja kytkeä pois puhdasta tasavirtaa olevat DC-vikavirrat ja AC-vikavirrat aina 100 kHz asti. Se soveltuu käytettäväksi elektronisten laitteiden kanssa.

Käyttökohteet:

 • taajuusmuuttajat
 • UPS-järjestelmät
 • hakkuritehonlähteet
 • korkeataajuusmuuttajat
 • lääketieteelliset laitteet

Palosuojavaatimuksissa käytä tyyppiä B+

Jos asennukselle asetataan palosuojavaatimuksia, on käytettävä tyyppiä B+. Tämän tyyppinen laukaisuominaisuus on sille asetetun vaaraominaisuusrajan (”palontorjuntaraja”) alapuolella ja tarjoaa siten täyden palosuojauksen myös suuritaajuisia vikavirtoja vastaan 100 kHz:n taajuuteen asti.

Vastaavasti tyyppi B ja tyyppi B S (selektiivinen) havaitsevat nämä vikavirrat vain 1 kHz:n taajuuteen saakka ja sallivat korkeamman taajuuden toiminnalliset vuotovirrat (esim. hissijärjestelmissä). Tyypillä B S on laukaisukäyttäytyminen, joka on viivästetty usean siniaallon jakson ajan. Laukaisuviiveen vuoksi ne toimivat ajan suhteen selektiivisesti perään kytkettyjen tyypin B/B+ vikavirtasuojakatkaisijoiden kanssa.

Teksti:
Jyrki Lehtonen
Tekninen asiantuntija
SLO Oy

ACS380 ja ACS480 – taajuusmuuttajien erot

Suunniteltu kaappiasennuksiin ACS380 sarjan taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti  koneenrakennusta silmällä pitäen. Kummatkin taajuusmuttajat, ACS380 ja ACS480, sopivat kaappiasennuksiin ja näiden suojausluokitus on IP20.  ACS380 on laajemmin konfiguroitavissa EMC suojauksen (C4-C2, EN 61800-3), takaisinkytkentöjen (HTL/TTL enkooderi) ja valmiiden kokoonpanojen suhteen.

Syötönvaihtokytkin on luotettavan sähköjärjestelmän perusta– valitse kytkin käyttötarpeen mukaan

Sähkönjakelun hallitsemattomista häiriöistä voi olla kriittisille elintoimintoja ylläpitäville laitteille ja suurille tuotantolaitoksille suuria haittoja. Puhutaan vakavista ja kalliista asioista; ihmishenki, henkilöturvallisuus ja merkittävät taloudelliset kustannukset.

ABB:n ACxx80 tuoteperheestä synergiaa

ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.