Helppo tapa parantaa luotettavuutta ja energiatehokkuutta ja pienentää kustannuksia

Tällä hetkellä rakennusten, joissa asumme ja työskentelemme, osuus koko maailman energiankulutuksesta on 42 %. Kysynnän odotetaan kasvavan 40 % seuraavien 25 vuoden aikana. Tämä vahvistaa käyttöpäälliköiden hyvin tietämän tosiasian: laitteet ja energiankäyttö on pystyttävä optimoimaan entistä älykkäämmin.

Käyttöön on saatava oikeanlainen energian- ja resurssienhallintaratkaisu – digitaalinen ratkaisu, joka helpottaa tietojen analysointia ja varmistaa sen, että entistä kattavampia tietoja saadaan käyttöön entistä nopeammin.

Paranna energiatehokkuutta jopa 20 %

Selvästi visualisoidut tiedot energiankäytöstä antavat käyttöpäälliköille ja koneenkäyttäjille luotettavia ja hyödyllisiä tietoja, lisäävät tietojen vertailun tarkkuutta ja paljastavat usein piiloon jääviä energiantuhlausmalleja.

Visualisoiduilla tiedoilla voidaan lisäksi helposti tutkia laitteiden suorituskykyä perusteellisesti.

Diagnostiikka, ennusteet ja suorituskykymittarit perustuvat suoraan komponenttien parametreihin, ja niistä näkyvät arvot selvästi niin, että voit helposti seurata laitteiden yleistä suorituskykyä.

Tällaiset työkalut ovat korvaamattoman tärkeitä kunnossapitotehtävien tehokkaalle hoidolle. Voit keskittää toimet sinne, missä vian tai katkoksen todennäköisyys on suurin ja toiminnan kriittisyys tärkein.

Pienennä kunnossapitokustannuksia jopa 40 %.

Laitteiden suorituskyvystä ja energiankulutuksesta pitää olla selkeitä tietoja, jotta voidaan tehdä entistä paremmin perusteltuja päätöksiä. Voit suunnitella kunnossapitotoimet ennakoivasti, minimoida kalliiksi tulevat suunnittelemattomat seisokkiajat ja pidentää laitteiden käyttöikää jopa 15 %.

Kun kohteen historiatiedot yhdistetään analytiikkaan, hälytykset annetaan nopeammin ja älykkäämmin. Koneenkäyttäjät saavat tiedon mahdollisista vioista, kuten lämpötilan noususta turvallisten raja-arvojen yli, ennen kuin niistä tulee ongelmia.

Sama pätee muihinkin kuin hätätilanteisiin. Jatkuvan kunnonseurannan ansiosta katkaisijoiden sähkömekaanista suorituskykyä voidaan valvoa ja ympäristöparametreja voidaan seurata antureilla. Manuaalisten tarkastusten edellyttämiltä säännöllisiltä seisokkiajoilta säästytään.

Kun tiedot ovat strategiasi perustana, voit suodattaa älykkäiden toimintojen avulla esiin tiedot, joita tarvitset entistä parempien strategisten päätösten tekemiseksi. Juuri tässä ABB:n Ability™ Energy and Asset Manager on parhaimmillaan. Saat sen avulla käyttöösi tietoja, joiden perusteella voit ryhtyä tarvittaviin toimiin, yhdessä havainnollisessa käyttöliittymässä.

solutions.abb/abb-ability-electrification

 


ABB logo

Teksti ja kuvat: ABB

Älä odota muuntajan kärähtämiseen asti

Oikein asennettu ja ajallaan huollettu KJ-öljymuuntaja jaksaa pidempään

Saarioisten henkilöstöravintolan ikääntynyt valaistus uusittiin kuukaudessa

Päivitetyt valaisimet tuovat energiansäästöä tehtaalla, jossa valoa tarvitaan kolmessa vuorossa

CA6681 Kaapelinpaikannuslaite

Löytää myös jännitteettömän sähkökaapelin