Grade A laatu tunnetaan tavallisesti valokuituliitinten pienemmästä liitos- ja suuremmasta takaisinheijastusvaimennuksesta. Se, mistä nämä erot syntyvät, ei välttämättä ole jokaiselle yhtä tuttua.

Liittimen hionnan laatuun vaikuttaa viisi eri hionnan geometrista ominaisuutta

Nämä ominaisuudet ovat

  • hionnan kaarevuussäde,
  • kuidun työntymä/vetäytymä,
  • hionnan epäkeskisyys,
  • APC hionnan kulma ja
  • ”key error” eli APC hionnan suunnan tarkkuus.

Hionnan kaarevuussäde (mm) kuvaa sädettä, joka parhaiten sopii ferrulen päädyn muotoon. UPC ja APC liittimissä ferrulen pinta on siis hieman kupera, jotta liitinten väliin ei jää ilmarakoa. Kuidun vetäytymä/työntymä (nm) kuvaa itse kuidun pään etäisyyttä ferrulen hiontaan nähden.

Hionnan epäkeskisyys (µm) kuvaa ferrulen hionnan huipun sijainnin etäisyyttä itse kuidun keskipisteeseen. APC hionnan kulma on yksiselitteisesti APC hionnan kulman tarkkuus. Tarkkuus ilmoitetaan koko hionnan kulman asteina. ”Key error” kuvaa liittimen kuidun suuntaisen akselin kulman virhettä APC hionnassa. Tämä virhe kääntää APC hiontaa myötä tai vastapäivään liitintä kohtisuoraan katsottaessa ja ilmoitetaan asteina.

Liitosvaimennuksessa pienempi luku on parempi, jotta valotehoa häviää mahdollisimman vähän, ja heijastusvaimennuksessa suurempi parempi, jotta liitoskohdasta takaisin heijastuva valoteho on mahdollisimman pieni. ETD:n Grade A kytkentäkuitujen liittimissä liitosvaimennus on enintään 0,07 dB (maksimi enintään 0,12 dB) ja heijastusvaimennus vähintään 70 dB APC liittimillä. Grade B liittimissä liitosvaimennus on 0,12 dB (maksimi 0,25 dB) ja heijastusvaimennus 65 dB APC liittimillä.

ETD:n Grade A Simplex APC kytkentäkuituja

Snro

ETD-koodi

Tuote

72 372 49

S155020

Simplex SC/APC – SC/APC SM 2 m kytkentäkuitu

72 371 20

S157020

Simplex SC/APC – LC/APC SM 2 m kytkentäkuitu

72 371 19

S177020

Simplex LC/APC – LC/APC SM 2 m kytkentäkuitu

Teksti ja kuva: ETD