SLO:n logistiikkakeskuksen laajennusosan varastohallin valaistusta ohjataan DALI:lla ja tunnistimilla

 Nykyaikaisen valaistuksen pitää olla optimaalinen ja energiatehokas kaikissa olosuhteissa. Kun hallin korkeus vaihtelee kolmen ja 12:n metrin välillä, tarvitaan tarkkaan mietittyä ja helposti muunneltavaa ratkaisua. SLO:n uuden logistiikkakeskuksen valaistuksen suunnittelussa painotettiin laatua, energiatehokkuutta ja tarpeenmukaisuutta. Hyvällä suunnittelulla ja alan parhailla tuotteilla logistiikkahallin tilojen moninaiset tarpeet täytettiin onnistuneesti.

SLO:n  logistiikkakeskuksen uuden laajennusosan valaistustarve on monimuotoinen; on korkeaa ja matalaa tilaa, miehitettyä ja automatisoitua aluetta. Kun logistiikkakeskus jaettiin toiminnallisiin alueisiin, joiden mukaan valaisimet ja valaistuksen ohjaus ryhmiteltiin, saatiin kustannustehokas ja työntekijälle tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Digital Addressable Lighting Interface – DALI – ohjaa valoja osoitteellisesti 

Kaikki  laajennusosan valaisimet on varustettu DALI-liitäntälaitteella. Valaisimet ja niitä ohjaavat tunnistimet on yhdistetty Helvarin Digidim-reititinjärjestelmällä yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voidaan hallita ohjelmallisesti. Mikäli tilan käyttö tai toiminnot muuttuvat, koko valaistusjärjestelmä on tarvittaessa uudelleenohjelmoitavissa. Mitään fyysisiä muutoksia asennukseen ei tarvita, valaisimien uudelleenryhmittely ja säätöasetukset voidaan tehdä ohjelmallisesti.

Koko valonohjaus on toteutettu DALI-järjestelmään liitettyjen liiketunnistimien avulla. Järjestelmässä on huomioitu aikaan ja erilaisiin valaistustilanteisiin perustuva ohjaus. Valotasoja, asetuksia ja toimintoja määritellään tilan aktiivisuuden, kellonajan tai ajanjakson mukaan. Tällä on merkitystä varaston, pakkaamon ja lähettämön alueilla, joissa valaistusvaatimukset saattavat muuttua. Valaistusta voi tarvittaessa ohjata myös manuaalisesti, esimerkiksi huoltojen yhteydessä.

Miehittämättömällä varastoautomaatin alueella riittää vain himmeä valaistus

Varsinaisen varastoautomaatin alueella valaistuksen tarve on vähäinen, joten se on kustannussyistä säädetty minimiin. Pimeästä tilasta ei kuitenkaan ole kyse, poikkeavissa käyttötilanteissa valaistusta voi lisätä.

Kun valaistava tila on korkea

SLO:n logistiikkakeskuksen korkean hyllyvaraston ja pakkaamon hallitilan katto yltää 12 metriin. Jotta valoa saadaan riittävästi työskentelytasolle, tarvitaan kapeakeilaiset syväsäteilijät. Logistiikkakeskuksen korkeimpaan osioon SLO:n valaistuksen tuotepäällikkö Johan Stenberg valitsi Philipsin Gentle Space XT LED-syväsäteilijät. Se on teollisuustiloihin suunniteltu valaisin, jonka tehonkulutus on alhainen ja käyttöikä pitkä (100 000 h) myös käyttölämpötiloissa +60 oC  asti.

Alueen valaisimia ohjataan liiketunnistimilla. – Valot syttyvät täydelle teholle vain, kun alueella liikutaan, mainitsee SLO:n valaistuksen tuotepäällikkö Esa Kuusela. Kun alueella ei ole liikettä, valotaso laskee viiveajan jälkeen 10-30 prosentin tasolle.

– Tunnistimien valinta ja sijoittelu on mietitty kokonaisuus. Esimerkiksi korkean hyllyvaraston käytävät risteävät paikoittain. Jotta turhalta valojen syttymiseltä vältytään, tunnistimien toiminta-alue on näissä kohdin tarkkaan rajattu, kertoo Esa.

DALIn etu on, että ryhmityksiä ja perusasetuksia pystyy muuttamaan ohjelmallisesti

Asennuskorkeus ja alueen käyttötarkoitus määrittivät valaisinvalintaa

Työskentelyalueille määriteltiin käyttötarkoituksiin sopivat valaistustasot. Tärkeintä oli saada tarpeeksi valotehoa tarkkuutta vaativiin työtehtäviin. Yhteistyössä toimittajien kanssa tiloihin valittiin sopivimmat valaisimet (taulukko 1) ja valaistuslaskelmilla varmistettiin tarvittavien valaisimien määrä. Laskelmista vastasivat Proton Lightingin, Glamoxin ja Philipsin asiantuntijat.

Tila Valaistus / lx Asennus-korkeus Valaisimet Toimittaja
Tavaran vastaanotto ja laatikointi Lattiapinnassa 500 lx 3,5 m
 • Naiad IP44 teollisuusvalaisin
 • Naiad 25G3 HO 8300/840 L1500 IP44 O DALI
Proton Lighting / Exaktor
Korkea hyllyvarasto Lattiapinnassa 300 lx

 

11,5 m
 • Gentle Space XT LED-syväsäteilijä
 • BY471P 1xPRO170S/840 MB GC
 • BY471P 1xPRO250S/840 MB GC
 • BY471P 1xPRO250S/840 NB GC
Philips
Lavoitus 0.8m työskentely-korkeudessa 500 lx 11,5 m
 • GIR87164 GI-1500 LED 16000 840 XNB
Glamox
Keräysalue Lattiapinnassa 500 lx 6,6 m
 • GIR082283 GIR-1500 LED 9000 840
Glamox

Taulukko 1: SLO:n logistiikkakeskuksen laajennusosan aluejako ja valaisinvalinnat. Tarkkuutta vaativan työn alueilla on 500 lx valoteho.

DALIn hyödyt

 • Valaistuksen ohjaus liike- ja läsnäolotunnistimilla
 • Integroitavissa rakennusautomaatiojärjestelmään
 • Uudelleenohjelmoitavissa ja ryhmiteltävissä jos tilojen käyttötarkoitus muuttuu
 • Valaistuksen ohjaus perustuen aikaan tai vaihteleviin valaistustilanteisiin

Tarkoituksenmukainen valaistus luo itsessään viihtyvyyttä

Haastattelimme SLO:n logistiikkakeskuksen tuotantopäällikkö Teemu Nyströmiä  valaistuksesta. Teemun työnkuvaan kuuluu huolehtia katkeamattomasta tuotannosta. Osaltaan siihen liittyy myös työympäristöstä huolehtiminen.

Tuotantopäällikkö Teemu Nyström

Teemun mukaan valaistus on työntekoon erittäin hyvä. Päivänvaloa vastaavassa, kirkkaassa valossa työskenteleminen pitää vireystason korkealla myös työpäivän viimeisinä tunteina, koska häikäisemätön valo on tasaista eikä rasita silmää. – Tarkoituksenmukainen valaistus on äärimmäisen tärkeätä työviihtyvyydelle, kiteyttää Teemu.

Logistiikkakeskuksessa on korkeaa ja matalaa tilaa, joiden välillä liikutaan saumattomasti. Kun alueille on DALI -ohjauksella säädetty samankaltainen valaistus, valotehon vaihtuminen ei häiritse. – Käyttäjän näkökulmasta DALI-ohjaus on huomaamaton, painottaa Teemu.

– Tarkoituksenmukainen valaistus on äärimmäisen tärkeätä työviihtyvyydelle.
Teemu Nyström, tuotantopäällikkö SLO Oy

Kaiken kaikkiaan valaistus on toimiva kokonaisuus; korkeiden tilojen valaistus on saatu kohdennettua oikein ja matalan tilan valaistus on saatu hoidettua kustannustehokkaasti. – Oikea valaistus ei synnytä halliin pimeitä kulmia, muistuttaa Teemu. Tämä on myös työturvallisuutta lisäävä tekijä.

Tärkeimmät käytetyt valonohjaustuotteet

Snro Selite
26 020 79 Helvar Digidim DALI reititin 910
26 020 98 Helvar Digidim DALI reititin 905
26 020 54 Helvar Digidim DALI PIR tunnistin 311
26 021 08 Helvar Digidim DALI PIR tunnistin 317
26 021 41 Helvar Digidim DALI PIR tunnistin 319

Aiheesta lisää

Logistiikkakeskuksen uuden toimisto-osan valaistuksesta voit lukea täältä: Älykkäät valaisimet askeleen edellä käyttäjäänsä >>

Kiinnostuitko?

Tuotteista saat lisätietoa omalta SLO-myyjältäsi!


Kuvat: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
markkinointisuunnittelija
SLO Oy
Kuva:
Marja Apunen-Mäkelä, SLO Oy

Omasairaalan turvallinen ja luonteikas ilme syntyi led-valaistuksella

Ortopediseen kirurgiaan erikoituneessa Pohjola Vakuutuksen Omasairaalassa valaistus tehtiin mittatilaustyönä,

Nurmijärveläisen omakotitalon pihaan valikoitui Ruotsissa jo supersuosion saavuttanut Charge Amps Halo -latausasema

Kiiltävä täyssähköinen Mercedes Benz saa sähköä akkuihinsa tyylikkään huomaamattomasta latausasemasta. Lue tyytyväisen kotilatausaseman omistajan käyttökokemuksista ja siitä, kuinka juuri Charge Amps Halo-latausasemaan päädyttiin.

Danfoss Drives, energiansäästöä ja laadukkaampaa valaistusta

Danfoss Drives on yksi maailman johtavista taajuusmuuttajavalmistajista.