Puistomuuntamot ovat yleistyneet nopeasti myös kaupunkiverkkojen ulkopuolella.

 

Samalla niille asetetut vaatimukset ja tarpeet ovat muuttuneet. Kaupunkisääntöjen mukaan suunnitellut muuntamot ovat usein ylimitoitettuja maaseutuverkon tarpeisiin, jolloin voidaan olla teknisesti ja taloudellisesti kaukana optimaalisesta ratkaisusta. SLO:n puistomuuntamomallistossa on huomioitu asiakkaiden uudet tarpeet. Malliston suunnittelun lähtökohtana on ollut rakentamisen painopisteen muutos kaupunkimuuntamoiden ja haja-asutusmuuntamoiden välillä. Samalla mallisto on kehitetty kattamaan mahdollisimman laajasti erilaisten verkkojen tarpeet. Tuotevalikoimaan jo aiemmin kuuluneiden kahden ja kolmen johtolähdön mallien rinnalle on tuotu uusi, pienikokoinen satelliittimuuntamo.

 

ABB Puistomuuntamot

SLO:n vakioidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla. Puistomuuntamot rakentuvat vahvan betoniperustan päälle tarjoten kokonaisuudelle tukevan pohjan. Muuntamot toimivat samalla luotettavina ja kestävinä ympäristön suojelijoina. Keskijännitekojeistot ovat ilmaeristeisiä ja suurimpien mallien johtolähdöt on varustettu maadoituserottimin. Sähköinen mitoitus on sekä välikaapeleiden että kosketussuojattujen PJ-kiskostojen osalta optimoitu vastaamaan valtaosaan haja-asutusalueiden tarpeista. Välikaapelit on kytketty valmiiksi KJ-kojeistoon ja pääkytkimeen nopeuttaen muuntamon käyttöönottoa. Vakiomuuntamot perustuvat ABB:n jo hyviksi todettuihin ja testattuihin ratkaisuihin. Kokonaisuudet testataan turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

 

Uusi satelliittimuuntamo

Vakiomallistoon on tuotu uutena tuotteena ABB:n Mars-3CC malliin perustuva 1+0 satelliittimuuntamo. Se on varustettu yhdellä erottimellisella johtolähdöllä, jonka lisäksi siinä on mahdollisuus suoralle kaapeliyhteydelle. Uusi malli täydentää SLO:n puistomuuntamovalikoimaa ja mahdollistaa monipuoliset käyttötavat verkon ominaisuuksista ja verkonhaltijan kytkentäperiaatteista riippuen. Muuntamon sähköinen mitoitus on tehty 315 kVA muuntajan mukaan kattaen valtaosan tämän kokoluokan muuntamoiden tarpeista.

 

Nopeat toimitukset

Vakiomalliston etu on hyvä saatavuus. Sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa. Lisäksi vakioratkaisut nopeuttavat lupamenettelyjä eri viranomaistahojen kanssa. Tarvittavia rakennus- tai sijoituspaikkalupia haettaessa voidaan käyttää samoja dokumentteja. Jonovarokekytkimet ja mahdolliset lisätarvikkeet, kuten omakäyttökeskus ja ylijännitesuojat asennustelineineen, toimitetaan tarvittaessa muuntamon kanssa asiakkaan määritelmän mukaisesti toimitusajasta tinkimättä.

 

 

Muuuntamot kolmen kohdan ratkaisu

TUOTTEET

Snro Tuote
97 659 41 SLO Puistomuuntamo 1+0
97 659 42 SLO Puistomuuntamo 2+1
97 659 43 SLO Puistomuuntamo 3+1

 

VARUSTEOPTIOT

Snro Tuote
97 659 20 Omakäyttökeskus
97 659 21 YJS-tarvikkeet muuntajatila
97 659 22 YJS-tarvikkeet vasen/oikea
97 659 23 YJS-tarvikkeet keskikenno

 

Lisätietoja

Tuotepäällikkö Juha Kiiski puh. 010 283 2214 tai juha.kiiski@slo.fi

 

 

Teksti:
Juha Kiiski, tuotepäällikkö SLO Oy