1.1.2023 on astunut voimaan vaatimus, jonka mukaan kaikki jakeluverkkoon liitettävät tuotantolaitokset on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitoksen tai tuotantolaitoksen syöttämän saarekkeen irti jakeluverkosta silloin, kun jakeluverkon syöttö katkeaa esimerkiksi vikatilanteen takia, tai kun jakeluverkon syöttämän sähkön laatu poikkeaa jakeluverkon normaaliarvoista.

UTU on vakioinut sekä kotitalouksiin että pientuotantolaitoksiin tarkoitetut mallit, jotka soveltuvat keskitettyyn suojaukseen.

Keskukset pieniin (max. 10kWp) aurinkosähköjärjestelmiin

UTUn valikoimasta löytyy mallit kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien kuorman- ja energiavarastojen ohjaukseen sekä verkon erotukseen. Keskukset soveltuvat osaksi Froniuksen inverttereillä ja akkuvarastolla toteutettuihin aurinkosähköjärjestelmiin. Keskukset sisältävät Fronius Smart meter TS65A-3 -älymittarin ja ovat yhteensopivia Fronius Symo GEN24 plus -invertterien kanssa.

Kustannustehokas tuotteisto yli 50kWp tuotantolaitoksille laadukkailla komponenteilla

Kaikkiin yli 50kW tuotantolaitteistoihin suositellaan ja useimmilla verkkoyhtiöillä jo vaaditaan keskitettyä suojausta, joka ei ole integroituna tuotantoyksikköön.

UTUn keskitetyn suojauksen kotelot on toteutettu Hagerin uudella H3+ kompaktikatkaisijalla.
Kompaktikatkaisija on varustettu moottoriohjaimella, jolla hoidetaan hallittu automaattinen takaisinkytkentä. Katkaisija on lukittavissa riippulukolla.

Koteloissa on myös vakiona tuotannonmittaus, joka hoidetaan ModBus-verkkoanalysaattorilla.

Kun keskitetty suojaus on toteutettu kompaktikatkaisijalla, ei tuotantolaitteistossa tarvita erillistä AC-turvakytkintä. Tämä tuo kustannustehokkuutta tuotantolaitteistolle.

UTUn vakioiduista keskitetyn suojauksen koteloista on saatavilla master-mallit, jotka sisältävät tarvittavat suojaustoiminnot; ne kytkevät tuotantolaitteiston irti jakeluverkosta, mikäli jakeluverkon syöttö katkeaa tai sen jännitteen tai taajuuden arvot poikkeavat standardissa SFS-EN 50549-7:2019 määritellyistä arvoista. Master-koteloiden lisäksi saatavilla on slave-mallit, joille voidaan tuoda jännite- ja taajuusvalvontatiedot kotelon ulkopuoliselta valvontareleeltä.

Tutustu vakioituun valikoimaamme. Saatavilla on master- ja slave-mallit ulko- ja sisäasennuksiin 50-250kWp inverttereille.

Keskitetyn suojauksen koteloiden ominaisuuksia

  • Sertifioitu keskusrakenne (SGS Fimko)
  • Interface-kytkimenä Hager H3+ kompaktikatkaisija alijännitelaukaisijalla
  • Jälleenkytkentää varten kompaktikatkaisijassa moottoriohjain
  • Katkaisija lukittavissa riippulukolla
  • Tuotannonmittaus (verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä)
  • Koteloissa paikallinen hätä-seis-kytkin

Tuotteisto

Solar 40A 6KA IP34 FERyhmäkeskus Fe3427481
Solar 63A 10KA IP34 FERyhmäkeskus Fe3427480
KSK125M-U(50kW…125kW invertterille)Master, ulkoasennusV007373
KSK125S-U(50kW…125kW invertterille)Slave, ulkoasennusV007374
KSK250M-U(125kW…250kW invertterille)         Master, ulkoasennusV007375
KSK250S-U(125kW…250kW invertterille)  Slave, ulkoasennusV007376
KSK125M-S(50kW…125kW invertterille)  Master, sisäasennusV007377
KSK125S-S(50kW…125kW invertterille)  Slave, sisäasennusV007378
KSK250M-S(125kW…250kW invertterille)Master, sisäasennusV007379
KSK250S-S(125kW…250kW invertterille)  Slave, sisäasennusV007380

UTU

Teksti ja kuvat: UTU