Suomalaisella teknologiateollisuudella on merkittävä rooli kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupassa. Useat yritykset tähtäävätkin kokonaan uusille, kansainvälisille markkinoille hakemaan myyntiin nostetta. Hallittu riskinottokyky, strategiset päätökset ja pitkän aikavälin suunnitelmat antavat yrityksille hyvät mahdollisuudet ulkomaan markkinoilla, kunhan tekninen perusta on kunnossa.

EU:n tuotelainsäädäntö yhtenäistää talousalueen tuotevaatimukset

Kansainvälisille markkinoille lähtemisen ensimmäinen vaihe on tarkastaa, että yrityksen tuotteet vastaavat talousalueen tuotevaatimuksia.

Tukes määrittelee EU:n tuotelainsäädännön seuraavasti: "EU pyrkii takaamaan tuotteiden vapaan liikkuvuuden talousalueellaan yhtenäistämällä tuotteita koskevat vaatimukset. Tuotteiden vapaa liikkuvuus vaarantuisi, jos yritykset joutuisivat osoittamaan erikseen jokaisessa maassa, että tuotteet täyttävät vaatimukset."

Jotta kaupankäynti talousalueella onnistuisi sujuvasti, pitää yrityksen huolehtia CE-merkinnöistä.

Erilaisia EU-direktiivejä:

  • Matalajännite: 2006/95/EC
  • EMC: 2004/108/EY2010
  • RoHS: 2011/65/EU
  • WEEE: 2012/19/EU
  • Kone: 2006/42/EY

CE-merkittyjä tuotteita saa myydä vapaasti EU:n alueella

CE-merkki kertoo, että tuote on EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Merkkiä varten valmistaja on velvoitettu suorittamaan asianmukaisen teknisen dokumentoinnin ja laatimaan EU:n vakuutustodistus. Vain valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja saa kiinnittää CE -merkin tuotteisiinsa.

EU:n sisämarkkina-alueella valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden katsotaan täyttyvän, mikäli valmistaja ilmoittaa CE-merkittyjen tuotteiden asianmukaiset direktiivit. Valmistajan tulee myös tarkistaa laitekohtaiset vaatimukset ja tarvittaessa käyttää kolmatta osapuolta sähkölaitteiden tarkistamiseen ja testaamiseen. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden viranomaisvaatimuksista (CPR).

Vientiteollisuuden osalta yleisimmät tekniset kysymykset liittyvät tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen ja maakohtaisten standardien eroavaisuuksiin.

Vaatimuksenmukaisuus vientiteollisuudessa

Standardien ristikkäisvertailu sekä käsitteiden ja materiaalien määritelmät luovat haasteita EU:n kotimarkkina-alueen ulkopuolelle mentäessä.

Vientiteollisuuden osalta yleisimmät tekniset kysymykset liittyvät tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen ja maakohtaisten standardien eroavaisuuksiin.

Haasteensa tuovat myös maakohtaiset standardisointiprosessit, jotka saattavat erota viranomaisten asettamista vähimmäisvaatimustasoista käyttökohteessa vaatien lisätestauksia sekä todennuksia EU direktiiveistä poiketen.

Varmista laaja markkina-alue yhdellä valmistusversiolla

Yrityksellä on mahdollisuus erottua kilpailijoista monipuolisin ja kattavin teknologiaratkaisuin. Vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaa hyvissä ajoin määritellä tuotevalikoiman tekniset ominaisuudet samanaikaisesti useammalle markkina-alueelle sopivaksi.

Parhaassa tilanteessa vientiä harjoittava toimija varmistaa laajan markkina-alueen kustannustehokkaasti yhdellä valmistusversiolla ja täyttämällä tuotestandardin vaatimukset sekä hyväksyntäprosessin kohdemaan markkinoinnissa. Toisin sanoen teknistenominaisuuksien ylispesifioiminen saattaa muodostua taloudellisesti järkeväksi ratkaisuksi – poistaen eri varianttien lukumäärän.

SLO:lta monipuoliset hyväksyntävaihtoehdot

SLO:n tuoteratkaisuista yritykset löytävät monipuolisesti hyväksyntävaihtoehtoja:

  • CE
  • CSA (Canadian Standards Association)
  • UL (Underwriters Laboratories)
  • EAC (Eurasian Conformitymark)

Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme määrittelemään aikaisessa vaiheessa mahdolliset tuotevaihtoehdot, joilla voi saavuttaa kustannustehokkuutta potentiaalisille kone- ja laitekantaratkaisuille.

SLO mukana kehityksessä

Osaava ja ammattitaitoinen myyntiorganisaatiomme etsii tekniset ratkaisut ja tukee laaja-alaisesti teollisuuden tarpeita sekä kehittää tuotteistoa asiakaslähtöisesti.

koska SLO haluaa varmistaa asiakkailleen tuote- ja toimittajavalintojen kautta pitkäikäiset tuoteratkaisut myös kansainväliseen ympäristöön, SLO seuraa tiiviisti oman alansa kehityspainopisteitä. Näin varmistamme asiakkaillemme turvalliset ja alakohtaiset ratkaisut.

SLO helpoin paikka asioida – myös haastavissa projekteissa.

 

Mistä tietoa?

Seuraa SESKOa

Kansainvälistä teknistä standardoinnin aallon harjalla pysyy esimerkiksi seuraamalla SESKO:n komitean työskentelyä, joka työssään keskittyy kansainvälisen ja eurooppalaisen standardointiin ja on näköalapaikalla IEC, CENELEC sekä SFS-standardien valmisteluissa.

IPR (Intellectual Property Rights), eli teollisuusoikeuksien seuranta

Esimerkiksi patenttitoimistojen kautta on mahdollista selvittää uudet tuoteratkaisut sekä vireillä olevien teknologia innovaatioiden potentiaaliin ja antaa yrityksen markkinoinnille työkalun niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

Harting-moninapaliitinsetit

Moninapaliittimien valinta on nyt helppoa!

ANDRITZ luottaa Soneparin asiantuntijuuteen

Vientiprojekti hallinnoitiin Soneparin palvelulla ANDRITZ Oy on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajia. Sonepar on ANDRITZin pitkäaikainen kumppani ja pääsi mukaan Etelä-Amerikassa sijaitsevan sellutehtaan projektiin, jossa nostettiin tuotantokapasiteettia. Sonepar etsi tiukassa aikataulussa oikeat tuotteet, dokumentoi sekä pakkasi rahdin valmiiksi valtamerimatkalle.  Soneparin ja ANDRITZin yhteinen tekeminen on alkanut vuonna 2007. Toistakymmentä vuotta jatkunut yhteistyö syveni ja laajeni kansainvälisessä sellutehtaan projektissa, jolloin asiakas käytti tuotehankintojen lisäksi Vientipalvelua. Projektin kokoluokasta ja vaativuudesta kertoo se, että suunnittelupöydältä tuotteiden toimittamiseen käytettiin aikaa puoli vuotta. [caption id="attachment_14917" align="alignnone" width="750"] Kuva: Havainnekuva sellutehtaasta[/caption] Projektin hallintaa palveluna [caption id="attachment_14909" align="alignright" width="329"] Vasemmalla Ilkka Anttila, teollisuuden myyntipäällikkö, Sonepar Suomi Oy ja oikealla Toni Rämö,  Senior Project Engineer, Pulp and Power Plant Automation, ANDRITZ Oy.[/caption] Vientipalvelu on Soneparin yksikkö, jossa myyntisihteerit ja asiantuntijat tarjoavat monipuolista osaamistaan kansainvälisten projektien hallintaan. He vertailevat ja tekevät tarjouksia, käsittelevät tilauksia, hallinnoivat ostotilauksia ja laskuttavat. Asiakasta varten nimetty myyntisihteeri hoitaa myös projektin toimitusaikavalvontaa ja valvoo pakkaamista. Sonepar valikoitui projektikumppaniksi luotettavuuden ja pitkän yhteistyön perusteella ANDRITZin vanhempi projekti-insinööri Toni Rämö sai vihiä Soneparin kyvykkyydestä kansainvälisissä projekteissa, kun Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila kävi esittelemässä palveluportfoliota, johon myös kansainväliset vientiprojektit moninaisine vaiheineen lukeutuvat. Kun sellutehtaan kapasiteetin kasvattaminen tuli ANDRITZille projektiksi, he ottivat yhteyttä.  - Sonepar on iso ja luotettava toimija. Päätökseen vaikutti myös pitkä yhteistyö ja aiemmin toteutetut projektit, kertoo Toni Rämö. Erityisvaatimusten täyttäminen ja ennakointi avainasemassa Ulkoistamalla projektin hallinnan ANDRITZ vapautti omaa aikaansa projektin muihin toimintoihin. Projektissa Sonepar hoiti asiakkaan puolesta kaapeleiden määrittelyn ja menekin laskemisen. Sellutehtaan sähkösuunnitelma oli tehty eteläamerikkalaisten standardien mukaan, jolloin johdinten värit ja vaipat eivät vastanneet suomalaista valikoimaa. Soneparin kaapeliasiantuntijat etsivät kohdemaan vaatimusten mukaiset suomalaiset vastineet ja laskivat koko projektin kaapelitarpeen kerralla, sillä Etelä-Amerikassa samaa kaapelia ei ollut saatavilla. Kaapeleita lähti rahtina Etelä-Amerikkaan yhteensä vajaa 10 kilometriä. Merirahtiin lähtevät kontit dokumentointiin ja kuvattiin viranomaisia varten. Se on tärkeää, koska viranomaiset ovat kirjallisten tietojen varassa. Jos matkan varrella tarvitaan tietoa sinetöityjen konttien sisällöstä, viranomaisilla on käytössä vain kuvat ja dokumentit.  "Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa. " - Ilkka Anttila, Sonepar Suomi Oy Tuotteet kerralla oikein ja täsmällisessä aikataulussa ANDRITZin vientiprojektissa kriittinen elementti oli laivauksen tiukka ja kiireinen aikataulu. Sonepar koordinoi koko ajan toimituksia ja piti huolen, että tilaukset saatiin ajallaan kontteihin - Vaihtoehto olisi ollut lentorahti ja se on kallista, korostaa Toni. Koska tilausten oikeellisuus ja aikataulutus olivat tärkeässä roolissa, käytettiin niitä onnistumisen mittarina.  -Oikein onnistunut projekti, sillä kaikki saatiin laivaan ja työmaalle ajoissa. Käyttäisimme ilman muuta Soneparin palveluita uudestaankin, painottaa Toni. SLO:n myyntipäällikkö Ilkka Anttila kiittelee ANDRITZin ammattimaista tapaa, joilla asioita saatiin vietyä vaivattomasti eteenpäin. – Se oli mielenkiintoinen projekti ja sain olla siinä mukana alusta loppuun asti. Tuli hyvä olo, kun kaikki meni hyvin, arvioi Ilkka. Haasteilta vältyttiin jatkuvalla yhteydenpidolla Projektin kannalta merkittäviä haasteita ei kohdattu. Vaikka kaapelitarve oli määrällisesti suuri, saatavuudesta ei syntynyt ongelmaa, koska Sonepar oli jatkuvasti yhteydessä sekä toimittajaan että asiakkaaseen. - Soneparissa ymmärretään asiakkaan toiminnan avainkohdat ja osataan tarjota oikeat tuotteet oikeassa paikassa, kiteyttää Soneparin myyntipäällikkö Ilkka Anttila. Soneparin tarjoama palvelukokonaisuus ANDRITZille Tuotteiden ja kaapeleiden määrittely ja menekin laskeminen. Muun muassa ulkomaalaiset kaapelistandardit eroavat Suomen standardeista, jolloin tilaukseen piti löytää oikeat tuotteet suomalaisesta valikoimasta. Dokumentointi Toimitusaikavalvonta Kontitus     [su_note note_color="#eceef0" text_color="#000000"] Mikä yritys? ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG. [palsta][1-2] Missio Yritys tukee asiakkaitaan menestymään innovatiivisella ja laadukkaalla suunnittelulla ja palvelulla. ANDRITZIN missioon kuuluu muodostaa vahvoja ja kestäviä suhteita, joilla on myönteinen vaikutus omiin teollisuusalan asiakasyrityksiin. [/1-2][1-2] Visio Yksi maailman johtavista yrityksistä valituilla markkinoilla. ANDRITZ suhtautuu intohimoisesti innovatiivisiin suunnitteluratkaisuihin. Teknologia- ja laatujohtajana se haluaa tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkailleen ja osakkeenomistajille sekä varmistaa pitkäaikaisen kannattavan kasvun jatkumisen. [/1-2][/palsta] [/su_note]

TeSys GV4 – Moottorinsuojausta vaativiin olosuhteisiin

TeSys GV4 on kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuojakatkaisija virta-alueella 0,8 A - 115 A.