Suomalaisella teknologiateollisuudella on merkittävä rooli kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupassa. Useat yritykset tähtäävätkin kokonaan uusille, kansainvälisille markkinoille hakemaan myyntiin nostetta. Hallittu riskinottokyky, strategiset päätökset ja pitkän aikavälin suunnitelmat antavat yrityksille hyvät mahdollisuudet ulkomaan markkinoilla, kunhan tekninen perusta on kunnossa.

EU:n tuotelainsäädäntö yhtenäistää talousalueen tuotevaatimukset

Kansainvälisille markkinoille lähtemisen ensimmäinen vaihe on tarkastaa, että yrityksen tuotteet vastaavat talousalueen tuotevaatimuksia.

Tukes määrittelee EU:n tuotelainsäädännön seuraavasti: "EU pyrkii takaamaan tuotteiden vapaan liikkuvuuden talousalueellaan yhtenäistämällä tuotteita koskevat vaatimukset. Tuotteiden vapaa liikkuvuus vaarantuisi, jos yritykset joutuisivat osoittamaan erikseen jokaisessa maassa, että tuotteet täyttävät vaatimukset."

Jotta kaupankäynti talousalueella onnistuisi sujuvasti, pitää yrityksen huolehtia CE-merkinnöistä.

Erilaisia EU-direktiivejä:

  • Matalajännite: 2006/95/EC
  • EMC: 2004/108/EY2010
  • RoHS: 2011/65/EU
  • WEEE: 2012/19/EU
  • Kone: 2006/42/EY

CE-merkittyjä tuotteita saa myydä vapaasti EU:n alueella

CE-merkki kertoo, että tuote on EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Merkkiä varten valmistaja on velvoitettu suorittamaan asianmukaisen teknisen dokumentoinnin ja laatimaan EU:n vakuutustodistus. Vain valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja saa kiinnittää CE -merkin tuotteisiinsa.

EU:n sisämarkkina-alueella valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden katsotaan täyttyvän, mikäli valmistaja ilmoittaa CE-merkittyjen tuotteiden asianmukaiset direktiivit. Valmistajan tulee myös tarkistaa laitekohtaiset vaatimukset ja tarvittaessa käyttää kolmatta osapuolta sähkölaitteiden tarkistamiseen ja testaamiseen. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden viranomaisvaatimuksista (CPR).

Vientiteollisuuden osalta yleisimmät tekniset kysymykset liittyvät tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen ja maakohtaisten standardien eroavaisuuksiin.

Vaatimuksenmukaisuus vientiteollisuudessa

Standardien ristikkäisvertailu sekä käsitteiden ja materiaalien määritelmät luovat haasteita EU:n kotimarkkina-alueen ulkopuolelle mentäessä.

Vientiteollisuuden osalta yleisimmät tekniset kysymykset liittyvät tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen ja maakohtaisten standardien eroavaisuuksiin.

Haasteensa tuovat myös maakohtaiset standardisointiprosessit, jotka saattavat erota viranomaisten asettamista vähimmäisvaatimustasoista käyttökohteessa vaatien lisätestauksia sekä todennuksia EU direktiiveistä poiketen.

Varmista laaja markkina-alue yhdellä valmistusversiolla

Yrityksellä on mahdollisuus erottua kilpailijoista monipuolisin ja kattavin teknologiaratkaisuin. Vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaa hyvissä ajoin määritellä tuotevalikoiman tekniset ominaisuudet samanaikaisesti useammalle markkina-alueelle sopivaksi.

Parhaassa tilanteessa vientiä harjoittava toimija varmistaa laajan markkina-alueen kustannustehokkaasti yhdellä valmistusversiolla ja täyttämällä tuotestandardin vaatimukset sekä hyväksyntäprosessin kohdemaan markkinoinnissa. Toisin sanoen teknistenominaisuuksien ylispesifioiminen saattaa muodostua taloudellisesti järkeväksi ratkaisuksi – poistaen eri varianttien lukumäärän.

SLO:lta monipuoliset hyväksyntävaihtoehdot

SLO:n tuoteratkaisuista yritykset löytävät monipuolisesti hyväksyntävaihtoehtoja:

  • CE
  • CSA (Canadian Standards Association)
  • UL (Underwriters Laboratories)
  • EAC (Eurasian Conformitymark)

Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme määrittelemään aikaisessa vaiheessa mahdolliset tuotevaihtoehdot, joilla voi saavuttaa kustannustehokkuutta potentiaalisille kone- ja laitekantaratkaisuille.

SLO mukana kehityksessä

Osaava ja ammattitaitoinen myyntiorganisaatiomme etsii tekniset ratkaisut ja tukee laaja-alaisesti teollisuuden tarpeita sekä kehittää tuotteistoa asiakaslähtöisesti.

koska SLO haluaa varmistaa asiakkailleen tuote- ja toimittajavalintojen kautta pitkäikäiset tuoteratkaisut myös kansainväliseen ympäristöön, SLO seuraa tiiviisti oman alansa kehityspainopisteitä. Näin varmistamme asiakkaillemme turvalliset ja alakohtaiset ratkaisut.

SLO helpoin paikka asioida – myös haastavissa projekteissa.

 

Mistä tietoa?

Seuraa SESKOa

Kansainvälistä teknistä standardoinnin aallon harjalla pysyy esimerkiksi seuraamalla SESKO:n komitean työskentelyä, joka työssään keskittyy kansainvälisen ja eurooppalaisen standardointiin ja on näköalapaikalla IEC, CENELEC sekä SFS-standardien valmisteluissa.

IPR (Intellectual Property Rights), eli teollisuusoikeuksien seuranta

Esimerkiksi patenttitoimistojen kautta on mahdollista selvittää uudet tuoteratkaisut sekä vireillä olevien teknologia innovaatioiden potentiaaliin ja antaa yrityksen markkinoinnille työkalun niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Teksti:
Mika Laukkanen
tekninen asiantuntija
SLO Oy

PAIKALLISAKUT TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

EXIDE TECHNOLOGIES on maailman johtava lyijyhappoakkujen valmistaja, joka toimii kaikkialla maailmassa

Ebecon Smart mark -lämmitysratkaisut lumensulatukseen maasta

Ebecon lumensulatustuotteet pitävät autotallin tulotiet, sisäänkäynnit, luiskat, lastauslaiturit ja raput vapaina lumesta ja jäästä sekä julkisilla että yksityisillä paikoilla.

Lisää sähköverkon paloturvallisuutta

Eatonin erinomaisesta xPole-moduulituotesarjasta löytyy valokaarisuojalaite, joka suojaa henkilöitä ja omaisuutta piileviltä sähköpaloilta.