OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.

 

 

Pipelife OPI

Oulun Aittatorille asennettiin Pipelifen OPI- kanaalijärjestelmä syksyllä 2017. Asennuskohde oli ahdas, sillä pieneen tilaan oli rakennettu lähekkäin kuusi aittaa ja vastaavasti alueen kunnallistekniikka oli jouduttu rakentamaan tiheään.

– Päädyimme Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmään suunnittelijan ohjeistuksesta ja asennuskohteen tila-ahtauden vuoksi, kertoo työmaapäällikkö Arto Määttä SRV rakennus Oy:stä.

– Pipelifen putkijärjestelmää käyttämällä katsottiin, että tilaa säästyy 60-75% perinteiseen putkitukseen verrattuna. Tilanpuutteen vuoksi, putket oli myös sijoitettava 120 000 kg painavan aitan alitse, kuvailee suunnitteluinsinööri Toni Korpela Oulun Energia Urakointi Oy:stä.

– Ajatuksena oli myös pyrkiä vähentämään aittatorilla tapahtuvaa jälkikaivuuta ja mahdollistaa aittojen muut tulevaisuuden kaapelointitarpeet, Korpela jatkaa.

Ajatus Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmän käyttämisestä tuli Oulun Energia Urakointi Oy:n sähkötöiden johtajalta Reino Nygårdilta.

– Reino oli nähnyt järjestelmän toisen asiakkaan työmaalla, ja kehotti harkitsemaan putkijärjestelmän käyttöä myös Aittatorilla, sanoo Korpela.

Aittatorin kohteeseen Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmä oli onnistunut valinta.

– Tuotetta asennettiin aittatorilla katurakentamisessa suoraan hiekkapetiin 8-putken järjestelmänä ja torilla betonivaluun 16-putken järjestelmänä. Asentajien mielestä tuote oli helppo ja nopea asentaa, vaikkei aiempaa asennuskokemusta tästä tuotteesta ollut, kertoo Korpela.

 

 

 

Suosittelen ilman muuta tuotetta

– Arto Määttä, SRV Rakennus Oy

Sekä Määttä että Korpela suosittelevat OPI- kanaalijärjestelmän käyttöä.

– Suosittelen ilman muuta tuotetta. Tulevaisuudessa, mikäli vastaavanlaisia kohteita tulee eteen missä järjestelmää voi käyttää, ehdotan mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa tätä Pipelifen OPI-kanaalijärjestelmää, sanoo Määttä.

Korpela suosittelee OPI-kanaalijärjestelmää taajamiin ja tiheänrakentamisen kohteisiin.

– Tuotteen järkevällä esisuunnittelulla estetään alueella tehtävät kalliit jälkikaivuut. Suosittelen myös, että tuotteen betonivalut tehdään vanerilevyjen sijasta finnfoam:lla, jolloin jälkikäteen tehtävältä vanerilevyjen purkamiselta vältytään. OPI-putkikammat kannattaa myös kiinnittää päätykammoista toisiinsa narulla, jolloin betonivalun aikana valussa käytettävä muotti pysyy paremmin koossa.

 

Kohteeseen asennettiin OPI-kanaalijärjestelmä Pipelifen Ø110 tuplaputkilla, Ø110 OPI- välikammoilla ja Ø110 OPI-tukikammoilla. Kohteen pääurakoitsijana toimi SRV rakennus Oy ja kohteen kaapeloinnit suunnitteli Oulun Energia Urakointi Oy.

Kohteen tekniikkasiirrot liittyvät MGP-Services Oy:n Oulun Torihotellin rakennushankkeeseen. Hotellin rakennuttaja siirtää kunnallistekniikan pois hotellin kaavoitusalueelta.

OPI-kanaalijärjestelmä:

  • Ei vaadi suurta asennustilaa
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Kustannustehokas ratkaisu
  • Järjestelmä toteutetaan PE- tai PVC-kaapelisuojaputkille käyttäen OPI-tukikampoja ja OPI-välikampoja

 

Teksti:
Pipelife Finland Oy
Kuva:
Pipelife Finland Oy

LTC HF-johtimet (MK)

LTC H07Z-R halogeeniton asennusjohto (MK90-HF)

SFS 6000

Ohjaako standardi kaapeleiden CPR-luokituksia muutenkin kuin paperilla?

TE Kaapelikiinnikkeiden käyttö on entistä helpompaa uuden valintatyökalun avulla

Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.