Matti Heikkinen
tuotepäällikkö,
SLO Oy
9.5.2018

Toteutimme kevään 2018 aikana asiakkaille ja henkilökunnalle kyselyt teollisuuskaapeleiden valintakriteereistä. Tavoitteena oli saada näkemystä “kummaltakin puolen tiskiä” siitä, miten hyvin SLO:n nykyinen teollisuuskaapelivalikoima vastaa asiakkaidemme tarpeita. Kyselyn perusteella voidaan sanoa, että valikoimaamme ollaan yleisesti tyytyväisiä. Kyselyiden vastaukset vahvistivat näkemystämme siitä, että SLO:n kannattaa painottaa kaapelivalikoimassa teknisiä ominaisuuksia ja korkeaa laatua, kuten tähänkin asti.

Asennuskaapeleista puhuttaessa päällimmäiseksi nousee usein hinta. Onneksi teollisuusasiakkaidemme mielestä kaapeleiden muut ominaisuudet ovat hintaa selkeästi tärkeämpiä. Kolmen kärkeen kiilasivat tekniset ominaisuudet, oikea hinta-laatusuhde ja brändin tuoma varmuus laadusta.

Kaapeleiden tekniset ominaisuudet

Teollisuuskaapeleita käytetään haastavissa olosuhteissa, kuten osana isoja prosesseja tai tuotantolinjoja. Tuotteen täytyy ehdottomasti olla kohteeseen sopiva. Markkinoille on tullut kaapeleita, jotka eivät ole aivan sitä, mitä niiltä on totuttu odottamaan. Tässä käsittelen kolme teknistä ominaisuutta, joihin kannattaa teollisuuskaapeleita hankkiessa kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvän häiriönsuojan peittävyys on noin 85%.  Nykyään voit saada “häiriösuojatun”-kaapelin, jonka peitto on vain noin 60%. Onko häiriösuoja tässä enää riittävä? Sen voi jokainen itse arvioida.

Taipuisuus on lavea määritelmä. Sinulle tarjotaan todennäköisesti kaikkea muutamasäikeisestä 6-luokan hienosäikeiseen kaapeliin. Tässä vaaditaan asentajalta kriittisyyttä tarjontaa kohtaan ja ymmärrystä siitä, mitä olet hankkimassa. Pelkän määritelmän perusteella voi oikean kaapelin valinta olla arpapeliä.

Suomessa käytössä on kolme CPR -luokkaa: eCa, Dca ja Cca. Alun perin CPR luotiin selventämään ja yhdenmukaistamaan kaapelitarjontaa EU:n alueella palo-ominaisuuksien perusteella. Aikaisemmin kiinnitettiin huomiota kaapelin palonkestävyyteen (yksittäis- vs. nippupolton kestävä). CPR:ssä huomioarvo on siinä, millaista savua, happoja ja pisaroita kaapeli palaessaan levittää ympäristöön.

CPR koskee rakennuksiin kiinteästi asennettavia kaapeleita, ei taipuisia robottikaapeleita tai palonkestäviä FRHF-kaapeleita. Valitettavasti CPR-luokittelun asetusmääräykset ovat vaikeasti tulkittavia. Asentajan haasteellinen  tehtävä onkin arvioida, tarvitseeko kohteeseen CPR-leimattua kaapelia vai ei.

Oikea hinta-laatusuhde

Tuotteen hankintahinnan ja laadun pitää korreloida toisiaan. Kepuli myy halpaa ja huonolaatuista kaapelia kalliilla. SLO ei ketkuile tuotteiden laadulla – se tie on lyhyt. Hankimme vain laadukkaita tuotteita ja ylläpidämme hyvää hinta-laatusuhdetta modernisoimalla tilaus- ja toimitusketjuamme.

Brändi

Vanha, tunnettu brändi antaa perusvarmuuden siitä, että tuote on todennäköisesti kunnollinen. Käytännön kautta ostaja oppii, mikä on käyttötarkoitukseen sopiva valinta.

Nykyään asiakkaan täytyy olla tarkka tarjouspyynnössään ja osata lukea saatua tarjousta. Halvan hinnan miinaan ei kannata astua. Epäselvissä tilanteissa kysy aina SLO:n asiantuntijoilta, etsitään vastaus yhdessä.

TE Connectivity RAYCHEM 102L Päätetuppilot

TE Connectivity Raychem päätetuppilot on kehitetty kaapelipäiden suojaamiseksi ulkopuolista kosteutta, likaa ja muita kaapelin ominaisuuksia heikentäviä aineita vastaan.

Mikrokanavatekniikka soveltuu taajamien valokaapelointeihin

Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.

Nestorin uusi kaappiyhdistelmä erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa

Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.