Toimitusketjun riskienhallinta on varmasti ollut monessa yrityksessä vuoden 2021 uudessa tarkastelussa. Suezin kanavan rahtiliikenteen täydellinen pysähtyminen maaliskuussa ja heinäkuun raamatulliset tulvat Euroopassa osoittivat sen, että kaikkea ei kannata mitata pelkällä kustannustehokkuudella. SLO huolehtii laajasta toimittajapohjasta, asiakkaidensa eduksi. 

Logistiikka on tärkeää, koska sen avulla pystytään lunastamaan lupaus

Logistiikassa toiminnan tavoitteena on saada raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet sovittuun paikkaan sovittuna aikana. (https://www.logistiikanmaailma.fi)

Toimivan logistisen ketjun avulla lunastetaan odotuksia. Kaikkia niitä arkisia lupauksia toimitusajoista ja saatavuudesta, joita emme juurikaan ajattele silloin kun kaikki sujuu.

Suezin kanava muodostui tiukaksi pullonkaulaksi

Logistiikan haavoittuvuudesta saimme muistutuksen maaliskuussa 2021, kun koimme jotain täysin ennen kuulumatonta. Suezin kanavan kaikki rahtiliikenne pysähtyi kuudeksi päiväksi maailman suurimman rahtilaivan, 400 metrisen Ever Givenin, jumiuduttua poikittain kanavaan. Siinä riittikin ihmettelemistä.

Tukalien päivien aikana yli 400 alusta odotti Ever Givenin irtoamista. Tukoksessa seisoi päivittäin lähes 10 miljardin dollarin arvosta rahtia ». Tapahtuman vaikutukset jatkuvat jossain määrin vielä pitkään, ainakin oman arvioni mukaan.

Jälkikäteen on helppo viisastella: Miten toimitusketjun riskienhallinta oli mietitty? Miten riskejä olisi voitu pienentää? Hajauttamalla hankintaa hieman, ehkä? Kokemuksesta viisastuneena voimme jatkossa suunnitella kestävämpiä tuotantoketjuja niiden kaikista kustannustehokkaimpien ratkaisuiden sijasta.

Nojautuminen pelkästään edullisten kustannusten tuotantomaihin on liian riskialtista. 

Ennakoimattomat tapahtumat voivat rampauttaa yhden alueen tuotannon pitkäksikin aikaa

Kesän 2021 sateiden aiheuttamat tulvat Saksan ja Belgian rajoilla ovat tuhonneet teollisuuden infraa ja aiheuttanut valmistettavien tuotteiden, kuten kaapeleiden, pitkäaikaisen tuotantokatkoksen.

Täältä pohjolasta käsin katsottuna tämä luonnontapahtuma synnytti lähinnä saatavuusongelmia, koska vesimassat eivät tänne asti nousseet. Useat kotimaiset yritykset näkivät tilanteen seurauksena kuitenkin paikallisen valmistuksen tärkeyden, koskien myös alihankintaa.

Valmistavat yritykset kärsivät nahoissaan, kun raaka-aineiden saatavuus keskeytyy

Olemme tässä kirjoituksessa käsitelleet kaksi esimerkkiä, joista kumpikin oli hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Siksi toiminnassa voisi olla hyvä varautua myös odottamattomaan, eli kaikkia munia ei kannata pakata samaan koriin.

Tuotantolaitosten raaka-ainesaatavuus tulisi turvata hinnalla millä hyvänsä, sillä tuotannon seisottaminen se vasta kallista puuhaa on. Nojautuminen pelkästään edullisten kustannusten tuotantomaihin on liian riskialtista. Joskus kannattaisi tuijottaa muutakin kuin euroja.

Hajauttamalla osan toimituksista lähialueille varmistettaisiin häiriöttömämpi tuotantoketju.

SLO ylläpitää laajaa toimittajapohjaa

Asiakasrajapinnassamme toimivat varasto- ja myymälävalikoimat tuovat paikalliseen toimintaan joustavuutta sekä varmuutta. SLO:n laaja toimittajapohja synnyttää luonnollista hajontaa lähi- ja kaukomarkkinoille. Työtä teemme kotimaisten ja globaalien toimittajien kanssa loppukäyttäjien eduksi.

Laajasta valikoimastamme löytyvät ratkaisut mm. »

  • Moottoreille
  • Taajuusmuuttajille
  • Muuntajille
  • Pienjännitetuotteille
  • jäähdys- ja lämmitysjärjestelmille
  • aurinkosähköön,
  • valaistukseen,
  • energiamittareille ja
  • kaapeleille.

Lue seuraavaksi:

✨ Raaka-ainepula uhkaa aiheuttaa teollisuuteen häiriötilan »

Teksti:
Mika Laukkanen
Tekninen asiantuntija
SLO OY
Kuva:
Pixabay

Entes MCB-7 aikarele veto/päästö

MCB-7 aikarele soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi muun muassa merkinantokojeiden, ilmastoinnin, ovikojeiden, valaistusryhmien kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella.

VACON® 100 FLOW parantaa veden pumppausta Kristiinankaupungissa

KRS-Vesi vastaa vesihuollosta Kristiinankaupungin alueella. Kun vesihuollon työjuhtina toimivia pumppuja ohjataan VA­CON 100 FLOW -taajuusmuuttajien avulla, toimintavarmuus paranee, virtaama on tasainen ja paineiskut putkistoon vä­henevät. VACON 100 FLOW on Danfoss Drivesin taajuusmuutta­jasarja, joka on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä erityisesti veden pumppauksessa.   VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajassa yhdistyvät VACON 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehosta­vat virtauksensäätöprosesseja. VACON 100 FLOW parantaa pumppujärjestelmien tehokkuutta ja redundanttisuutta, ja siinä on useiden pumppujen samanaikaiseen ohjaukseen suunnitellut toiminnot, esimerkiksi monisäätö- ja rinnansää­tötoiminnot.   Jokaista pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja – pehmeästi KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusaseman ja Osvaldin-jätevedenpumppaamon prosessien modernisoinnin yhteydessä pumppujen ohjaukseen valittiin seitsemän VACON 100 FLOW –taajuusmuutta­jaa tehoalueella 5-15 kW. Kolme VACON 100 FLOW -laitetta toimitettiin Friivelin-paineenkorotusasemalle ja neljä laitet­ta Osvaldin-jätevedenpumppaamolle. KRS-Veden Friivelin-paineenkorotusasemalla oli aiemmin käytössä perinteinen ratkaisu, jossa pääpumppua ohjattiin taajuusmuuttajalla, ja kahden lisäpumpun kytkemiseen tar­vittiin erillinen kontaktorikojeisto. Modernisoinnin jälkeen jokaista kolmea pumppua ohjaa oma VACON 100 FLOW -taa­juusmuuttaja, jolloin erillistä kontaktorikojeistoa ei tarvi­ta. Osvaldin-jätevedenpumppaamolla oli aiemmin käytössä pumppujen suorakäynnistys, mikä aiheutti paineiskuja pro­sessiin ja mekaanista rasitusta laitteistoon. Nyt VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat kiihdyttävät pumppujen moottorit nopeasti, mutta pehmeästi ajonopeuteensa aiheuttamatta mekaanista rasitusta laitteistoon.   Vakiona monipumppusovellus VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajissa on vakiona usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus, mikä parantaa luo­tettavuutta ja tehokkuutta. Järjestelmän taajuusmuuttajat ovat yhteydessä toisiinsa Modbus RTU -tietoliikenneväylän kautta ja pystyvät päättelemään, kuinka monta pumppua kulloinkin tarvitaan, millä nopeudella pumpun tulee toimia ja huomaavat, mikäli yksi moottoreista, pumpuista tai taajuus­muuttajista vikaantuu.   Jos kysyntä ylittää pääpumpun mak­simituoton ja lisäkapasiteetille on tarvetta, apupumput kytketään päälle tarpeen mukaan. Pääpumppu ja apupumput vuorottelevat, mikä säästää energiaa ja vähentää pumppujen kulumista. Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus parantaa luotettavuutta, sillä pumppujen pehmeä käynnistys vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW -laitteen ja usean taajuusmuuttajan monipumppusovelluksen käyt­töönotto on helppoa ja nopeaa eikä vaadi erityisosaamista. Monipumppusovellus on nykyaikainen ratkaisu.         Usean taajuusmuuttajan monipumppusovellus vähentää sähköverkkoon ja mekaniikkaan kohdistuvaa rasitusta ja put­kistoon kohdistuvia paineiskuja. VACON 100 FLOW tuo tasaisen virtaaman ja paineen Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajalla saavutetaan myös muita tärkeitä etuja, kuten: paremman prosessin ohjauksen optimaa­lisen pumpun ohjauksen VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien tuomia tärkeimpiä etuja KRS-Vedellä ovat tasainen virtaama ja paine. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat mahdollistavat prosessin säädön, minkä ansiosta Osvaldin-jätevedenpumppaamosta virtaama jäteve­denpuhdistamolle on tasainen. Friivelin-paineenkorotusase­malla VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajien ansiosta paine pysyy tasaisena.   Säästää energiaa ja tilaa Yksi taajuusmuuttajien tärkeimmistä eduista on energian säästö. Prosessien ohjaaminen taajuusmuuttajilla voi vä­hentää sähkönkulutusta 20-50 %. Energiansäästö on erityi­sen huomattava pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa, kun moottoria käytetään aina prosessin tarpeen mukaisella no­peudella ja joissa energian tarve pienenee suhteessa nopeu­den kolmanteen potenssiin. Taajuusmuuttajateknologia säästää myös tilaa ja kaapeloin­nin määrää. Kaikki KRS-Vedelle toimitetut VACON 100 FLOW -laitteet ovat roiskevesisuojattuja IP54-kotelointiluokan lait­teita, jotka voidaan asentaa laitoksen seinälle lähelle proses­sia. Tällöin säästyy tilaa ahtaissa sähkötiloissa ja kaape­loinnin tarve vähenee. VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajat ovat ohjanneet pump­puja KRS-Vedellä jo useita vuosia. Danfoss Drivesin taajuusmuuttajateknologia olikin jo ennestään tuttua, sillä jätevedenpuhdistamolla ja muilla ve­denottamoilla on käytetty VACON® CX- ja VACON® NXS -sarjan taajuusmuuttajia pumppujen ohjauksessa ennen VACON 100 FLOW -mallia.

Ledvance Damp Proof Compact valaisee suurenkin tilan energiaa säästäen 

Onko tuotanto- tai logistiikkatiloissasi liian vähän valoa? Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.