Satavuotias Nurmijärven Sähkö on ohjannut materiaalilogistiikan ulkoistuksesta vapautuneet resurssit strategisesti tärkeämpiin toimintoihin

Verkkoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy:n 15 vuoden yhteistyö SLO:n kanssa on synnyttänyt ainutkertaisen konseptin, jossa yrityksen toiminnanohjaus tapahtuu kokonaan verkkokaupan avulla. Toimintamallin kustannustehokkuus näkyy mm. työajan säästönä ja varastotilojen vuokratuottoina. Ulkoistamalla materiaalilogistiikan verkkoyhtiö on voinut keskittyä ydinosaamiseensa, eli verkko-omaisuuden hallintaan, asiakkuuksiin ja sähkönjakeluun.  

Logistiikkatoimittajan joustava puitesopimus muodostaa yhteistyön raamit, mutta antaa sopivasti vapauksia

Nurmijärven Sähkön ja SLO:n yhteistyön juuret ulottuvat 15 vuoden taakse. Alussa toimittajia oli useampi ja yhteistyötä testattiin pienemmillä palvelukokonaisuuksilla. Kun Nurmijärven Sähkö uudisti toimintamallejaan, oli luontevaa tehostaa materiaalilogistiikkaakin. Seurasi kilpailutus, jonka tuloksena Nurmijärven Sähkö solmi puitesopimuksen SLO:n kanssa.  -Saimme haluamamme paketin: oikeat palvelut, sopivat toimitusajat ja kattavan tuotevalikoiman, tiivistää Pekka Koponen, Nurmijärven Sähkön verkostorakennuttaja.

Logistiikan ulkoistuksen jälkeen Nurmijärven Sähkö
on voinut vuokrata varastotiloista 80 % ulkopuolisille toimijoille

Materiaalivirtojen ulkoistaminen on kannattavaa taloussuunnittelua

Verkonrakennuksessa on melko yleinen käytäntö, että materiaalivirrat ulkoistetaan. Nurmijärven Sähköllä ulkoistuksen ja keskittämisen moottorina toimii työaikasäästö; omia työtunteja ei kulu materiaalivirtojen hallintaan tai laskujen käsittelyyn.NJS prosessikuvaus

Tuotteet on hinnoiteltu SLO:n järjestelmään sopimushinnoin. Verkkoyhtiön käyttämillä sopimusurakoitsijoilla on tunnukset SLO:lle, jolloin heidän käytettävissään ovat verkkokauppa, APP ja myymälät. Urakoitsija huolehtii itse työmaalogistiikasta kotiinkutsumalla tarvittavat tuotteet työmaalle ja lasku lähtee SLO:lta suoraan verkkoyhtiölle. Urakoitsija laskuttaa verkkoyhtiöltä puolestaan tehdystä työstä. Näin investoinnit saadaan toteutettua Nurmijärvelle tehokkaasti.

Säästöä tulee myös taloushallinnosta. Materiaalivirtojen laskuissa on aina työnumerot, jolloin Nurmijärven Sähkön talousosasto saa kohdennettua kustannukset suoraan oikeille investointikohteille.

Tilauksien palveluaste 98%

SLO vastaa Nurmijärven Sähkölle antamaansa palvelulupaukseen lähes sataprosenttisesti. Yhteistyötä mitataan tavaroiden saatavuudella, jonka tunnusluku on palveluaste. – Mitään ei jää tekemättä tavaroiden puutteen takia, ynnää Pekka. Jos jotain ei saa, niin SLO pystyy kertomaan korvaavan tuotteen tai milloin haluttua tuotetta on taas saatavilla.

Noin 50% tavaroista, pääasiassa putket ja kaapelikelat, toimitetaan suoraan maastokohteisiin. Loput tilauksista jakaantuu Nurmijärven Sähkön omiin tiloihin ja urakoitsijoiden varastoihin. Virheettömät toimitukset ovat tärkeä osa korkeaa palveluastetta. – Toimituksissa ei ole virherivejä, toteaa Pekka.

Ennen vuodenvaihdetta tehdään alustava tarvekartoitus. Vuoden aikana isomman mittakaavan suunnitelmaa tarkennetaan ja säädetään vastaamaan aina kulloistakin tarvetta. Kun materiaalien menekkiin on ennakkosuunnitelmalla varauduttu, on sitä aina tarvittaessa saatavillakin.

Tyhjentynyt varastotila poikii lisätuottoja

Oman varaston hallinnointi syö resursseja ja on turhaa silloin, kun sille on olemassa vaihtoehto, kuten sopimusvarastointi toimittajan tiloissa. Kun Nurmijärven Sähkön tuotteita alettiin toimittamaan suoraan työmaille, välivarastointi jäi pois ja varastotilat tyhjenivät. Logistiikan ulkoistuksen jälkeen Nurmijärven Sähkö on voinut vuokrata varastotiloista 80 % ulkopuolisille toimijoille. Vuokrauksesta puolestaan tulee tuloja menojen sijasta. Kannattavuus on siis kaksinkertainen.

Kolme kumppanuuden etua

SLO:n palvelukokonaisuus

  1. Tarvittavat materiaalit ovat oikeaan aikaa oikeassa paikassa. SLO tarjoaa sujuvia logistiikkapalveluita asiakkailleen. Laskut ohjautuvat suoraan kirjanpitoon ja työmaaseuranta on sitä kautta helpompaa. Näin työmaiden kokonaislaskutus on selvillä.
  2. Kun SLO hoitaa materiaalilogistiikan, voi verkkoyhtiö keskittyä ydinosaamiseensa.
  3. Kun kumppanin toimitusvarmuus on korkea, on Nurmijärven Sähköltä poistunut myös urakoitsijoiden työmaamyöhästymisistä aiheutuneet neuvottelut.

SLO:n onnistumisen mittarit

Yhteistyötä arvioidaan kuukausittain ja raaka raha ratkaisee. Suurennuslasin alle laitetaan kaupan arvo, palveluaste ja kumulatiivinen myynti. Nurmijärven Sähkön verkkojohtaja Osmo Karvonen arvioi kuukausitasolla myös sähköisen kaupan osuutta.

 Saatavuus on ollut hyvin hanskassa.
Osmo Karvonen, verkkojohtaja, Nurmijärven Sähkö

Arkipäiväisyys tavoitteena

Yhteistyössä tärkeää on molemminpuolinen läpinäkyvyys ja reilu peli, painottaa Pekka. Osmo puolestaan kuvailee yhteistyötä SLO:n kanssa arkipäiväisen toimivaksi.

SLO:n sähkönjakelun myyntipäällikkö Jani Niemisellä on tärkeä rooli kokonaisuudessa. Hän katsoo, että satunnaiset tuotepuutokset eivät pysäytä työmaita. Tehtävä vaatii nopeita päätöksiä ja lujaa asiantuntijuutta. Jos ongelmatilanne syntyy, tärkeintä on löytää asiakkaalle ratkaisu pikaisesti. Jälkipuinti tehdään rauhassa tilanteen ratkettua.

Yhteyshenkilöt huolehtivat, että toimialan muutokset ja trendit tulee päivitettyä myös asiakkaille. SLO tarjoaa asiakkailleen koulutusmahdollisuuksia. Nurmijärven Sähkön palveluksessa olevat urakoitsijat voivat päivittää teknistä osaamistaan kerran vuodessa SLO:n järjestämissä koulutuksissa. Koulutusten lisäksi Nurmijärven Sähkö käyttää SLO:n turvavälineiden tarkastuspalvelua.

 

Osmon vinkit verkkoyhtiöille

  • Pidä nimikemäärä pienenä. Hyödynnä sopimusvarastointia ja pidä itsellä vain hätävarastot.
  • Suorat työmaatoimitukset. Älä luo turhaan raskaita logistiikkaketjuja.
  • Pidä tuotesarjat simppeleinä. Kun tuotesarjat eivät ole räätälöityjä, on saatavuus helpompi pitää hyvänä.
  • Sähköistä kaupankäynti. Hankintakanavat ovat helpommin kaikkien ulottuvilla.
  • Seuraa lukuja. Raportoinnilla seuraat toimittajan onnistumista.
  • Työmaanumeroilla ryhtiä laskutukseen. Laskujen jouheva liikkuminen vähentää henkilöstökuluja.
Vasemmalta: Pekka Koponen, verkostorakennuttaja Nurmijärven Sähkö Oy;  Jani Nieminen, myyntipäällikkö sähkönjakelu ja tele, SLO Oy; Osmo Karvonen, verkkojohtaja Nurmijärven Sähkö Oy
Vasemmalta: Pekka Koponen, verkostorakennuttaja Nurmijärven Sähkö Oy;  Jani Nieminen, myyntipäällikkö sähkönjakelu ja tele, SLO Oy; Osmo Karvonen, verkkojohtaja Nurmijärven Sähkö Oy


Kuvat: Marja Apunen-Mäkelä / SLO Oy ja Nurmijärven Sähkö Oy

Teksti:
Marja Apunen-Mäkelä
SLO Oy

Kokemuksellista valoa Kuusijärven luontokohteeseen

Vantaan suosittu ulkoilualue kehittyy jatkuvasti Vantaan Kuusijärvi on kaupungin tärkein ja eniten käytetty ulkoilualue. Sen rakentaminen alkoi 1970-luvulla, jolloin sinne rakennettiin paikoitusalue ja ulkoilumaja sekä tehtiin rantaa kiertävät polut ja joitakin kuntoratoja. Kuusijärven ulkoilualue on kaupungin kärkihankkeita, ja sitä tullaan kehittämään myös tulevaisuudessa.

Myymälä on myyjiensä summa

Kalasatamassa uusi ostoskeskus Redi hohtaa auringossa. 

Järvi-Suomen erityinen toimintaympäristö kannustaa tuotekehitykseen

Järvi-Suomen Energia Oy huolehtii sähköenergian jakelusta yli 102 000 asiakkaalle alueella, jota kymmenet tuhannet järvet halkovat. Yrityksellä onkin yksi haasteellisimmista ja luovuutta ruokkivimmista sähköverkoista, mitä ei perinteisillä tuotteilla saisi edes rakennettua. Sirpaleisen verkkoalueen  innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kolmikantayhteistyössä Järvi-Suomen Energian, Elvera Oy:n  ja SLO:n kanssa.